SELL & LEASE BACK

Tässä rahoitusratkaisussa jäännösarvovastuu on meillä.
Lunastamme asiakkaan trukki- tai lakaisukonekaluston ja vuokraamme tai renttaamme sen soveltuvin osin takaisin asiakkaalle. Samalla teemme elinkaarisuunnitelman kaluston vaihtuvuudelle ja uusimiselle.
Kalusto tulee yhtenäistettyä yrityksen strategiaa tukevaksi.