Visio ja strategia

VISIO

Perheyhtiömme tavoite on pysyä laadun, innovaation ja vastuullisen työn aallon harjalla nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteen saavutamme vaalimalla saumatonta yhteistyötä ja yhteishenkeä, jota berneriläiset elävät todeksi joka päivä

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

 

 

Digitaalisuus ja robotiikka

 • Verkkokaupan kehittäminen
 • Jatkuva tehostaminen
 • Avoin kokeilukulttuuri
 • Henkilöstön kouluttaminen

Johtaminen ja työtyytyväisyys

 • Yhteisten tavoitteiden ja tekemisen kulttuuri
 •  Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen selkeämpien toimintatapojen ja tavoitteiden sekä yhtenäisemmän johtamistavan kautta
 • Johtamisen ja esimiestyön koulutusohjelmat
 • Palkitsemismallien kehittäminen

Kustannuskilpailukyky 

 •  Prosessien tehostaminen
 • Tuotantolaitosten uudistukset ja toimitusketjun kehittäminen
 • Tiedolla johtaminen

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa