Kouluttajat ja koulutusaiheet

Kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme. Omien asiantuntijoidemme tarjoamia koulutusaiheita ovat mm. infektioiden torjunta laitoksissa, kaasukromatografian peruskoulutukset, siivous ja puhtaanapito, laboratorioiden näytteenkäsittely ja materiaalitestaus, suurkeittiöhygienia, koirien ja kissojen ravitsemus, kirurgiset tuotteet, niiden käyttö ja huoltotoimenpiteet. Tutustu kouluttajiimme ja monipuoliseen tarjontaamme.


Riitta Rantala  Riitta Rantala, asiantuntija | infektioiden torjunta

Koulutukseltani olen erikoissairaanhoitaja (kirurgia ja syöpätaudit) sekä terveydenhoitaja (YAMK) terveyden edistämisen koulutusohjelmasta. Työkokemusta on kertynyt paljon mm. kirurgian, syöpätautien ja tartuntatautien klinikoista sekä lääketeollisuudesta.

Kouluttajana painotan hyvään käsihygieniaan sekä muihin infektiontorjuntatoimiin liittyvän ajantasaisen, oikean ja tutkitun tiedon jakamista terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuksen aihe voi olla ajankohtainen haaste tai aihe voidaan räätälöidä kuulijakunnan toiveiden mukaisesti. Koulutuksessa käydään läpi myös käsihygieniaan ja infektioiden torjuntaan sopivat tuotteet sekä niiden käyttökohteet.


Elina Lappi  Elina Lappi, asiakaspäällikkö | puhtaus

Olen koulutukseltani restonomi AMK (puhtaus- ja ympäristöpalvelut) ja restonomi YAMK (palveluliiketoiminnan johtaminen). Olen toiminut 11 vuotta siivouspalveluiden tuottajana ja minulle tuttuja toimintaympäristöjä ovat koulut, päiväkodit, toimistot, edustustilat, teollisuus, myymälät, messut ja tapahtumat, sekä julkiset tilat kuten kirjastot ja elokuvateatterit. Lisäksi olen toiminut kahdeksan vuotta ympäristöpalveluiden myynnissä ja palveluntuotannossa tapahtumamaailmassa.

Koulutukset voivat sisältää aine- ja välinekoulutusta, menetelmäkoulutusta, ylläpito- ja perussiivouskoulutusta, sekä siivouspalvelun tuottamisen käytännön suunnittelua.

Koulutuksieni kohderyhmänä ovat siivouspalvelun ammattilaiset ja aiheet voidaan kohdentaa aina sen mukaan, mistä ammattiryhmistä tai toimintaympäristöistä kuulijat ovat.


 Saija  Saija Antikainen, tuotespesialisti | Omron

Olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja olen toiminut lähes 10 vuotta Omron-tuotteiden parissa. Tänä aikana olen vakuuttunut kyseisten tuotteiden laadukkuudesta ja luotettavuudesta.

Pidän koulutuksia verenpaineen omaseurannasta, Omron sumuttimien käytöstä sekä Omron hyvinvointituotteiden merkityksestä terveyteemme. Omron on tehnyt pitkäjänteistä työtä ihmisen terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. Omronilla on 40 vuoden kokemus maailman suurimpana verenpainemittareiden valmistajana. Omron tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita.

Koulutukset ovat tarkoitettu muun muassa apteekkien henkilökunnalle, Omron-tuotteiden jälleenmyyjille sekä terveydenhuollon ja farmasian opiskelijoille.


Marja  Marja Hellsten, asiantuntija | infektioiden torjunta

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (sisätaudit ja kirurgia) ja olen käynyt hygieniahoitajan täydennyskoulutuksen Arcadassa. Lisäksi minulla on kaupallinen koulutus. Työkokemusta minulla on terveydenhuollosta kertynyt paljon ja viimeiset kymmenen vuotta olen toiminut infektioiden torjuntatuotteiden aluepäällikkönä ja asiantuntijana.

Koulutuksissa käydään läpi infektiotorjunnan ajankohtaisia aiheita sekä keskitytään hyvään käsihygieniaan ja testataan käsihygienian toteutuminen käytännössä. Suojainten käyttökoulutus ja eristyspukeutumiskoulutukset ammattilaisille toteutetaan myös käytännön harjoittelun avulla. Lisäksi koulutuksissa käydään läpi monipuolinen infektioiden torjunnan tuotevalikoima sekä niiden käyttökohteet.


  Heli Lankinen, asiantuntija | sairaalasiivous

Olen koulutukseltani leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja, mutta suurimman osan työurastani olen toiminut hygieniahoitajana. Minulla on työkokemusta myös välinehuollon osastonhoitajan tehtävistä. Tällä hetkellä toimin asiantuntijana sairaalasiivouksessa, joka on aina ollut minulle tärkeä ja kiinnostava tehtäväalue.

Koulutan hoitoympäristön puhtauden merkityksestä tartuntojen torjunnassa, käsihygieniasta, tavanomaisista varotoimista, välinehuollon perusteista ja elintarvikehygieniasta. Olen Eviran hyväksymä hygieniaosaamistestaaja.

Koulutuksieni kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja aiheet voidaan kohdentaa aina sen mukaan, mistä ammattiryhmistä tai toimintaympäristöistä kuulijat ovat.


  Riitta Tamminen, tuotepäällikkö | eläintuotteet

Olen työskennellyt Bernerillä eläinten hyvinvointituotteiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Eläimet ovat aina olleet osa arkeani ja jo pienestä pitäen haaveilin eläinlääkärin ammatista. Vaikka minusta ei koskaan tullutkaan eläinlääkäriä, harrastuksissani eläimet ovat olleet avainasemassa. Olen kasvattanut koiria, harrastanut niiden kanssa koe- ja näyttelytoimintaa ja nykyään vapaa-aikani kuluu hevosten parissa. Olen koulutukseltani biotekniikan insinööri, joten eläinklinikoilla käytettävät laitteet tuovat positiivista haastetta työhöni.

Koulutukseni käsittelevät niin lemmikin ruokintaa kuin erilaisia hoitomenetelmiä. Ruokintaan liittyvät koulutukset voivat olla sisällöltään hyvinkin erilaisia, koska ne voivat käsitellä pintapuolisesti terveen lemmikin ruokintaa tai niissä voidaan keskittyä esimerkiksi tiineen koiraemon ja pentujen ravinnontarpeeseen. Hoitomenetelmistä laserterapia ja sen eri käyttökohteet ovat hyvä esimerkki.

Koulutukseni ovat suunnattu eläinten hyvinvointialan ammattilaisille, niin hoitajille kuin eläinlääkäreille sekä lemmikkieläinliikkeiden ja apteekkien henkilökunnalle.


Christel Lehtinen  Christel Lehtinen, asiakaspäällikkö | kirurgia

Leikkaus-anestesiasairaanhoitajan koulutus ja vuosien kliininen työkokemus eri kirurgian erikoisaloilta sekä leikkausosasto- että anestesiahoitotyön osalta on luonut minulle vankan pohjan terveydenhuollon myynnin toimintaympäristöön. Myyntityössä olen toiminut 13 vuotta erilaisissa tehtävissä ja koko ajan aktiivisesti yhteistyössä asiakaspinnan kanssa. Tällä hetkellä toimin kirurgisten ja lämmönhallinnan tuotteiden tuotepäällikkönä. Haluan kehittää itseäni jatkuvasti ja minulla on ollut mahdollisuus kartuttaa kokemustani laajasti eri kirurgian erikois- ja tuotealueiden suhteen. Teen läheistä yhteistyötä tuotevalmistajien kanssa ja erilaiset asiakkaiden koulutukset ovat kuuluneet toimenkuvani parhaisiin osioihin koko urani ajan.

Koulutukseni käsittelevät instrumenttien huoltoa ja ylläpitoa sekä diatermialaitteiden turvallista käyttöä. Instrumenttien huollossa ja ylläpidossa keskitymme kirurgisten instrumenttien asianmukaiseen huoltoon ja uusien instrumenttien käsittelyyn. Puhdistus- ja desinfektioinstrumenttien huollossa keskitymme instrumenttien hoito-ohjeisiin, pinnan muutoksiin ja siihen mitä instrumenteilla voidaan tehdä. Diatermian turvallisessa käytössä keskitymme diatermian toimintaperiaatteisiin, lämpöreaktioon vaikuttaviin tekijöihin, eri sähkömuotoihin (monopolaari, bipolaari ) sekä diatermiaa käytettäessä huomioitaviin riskeihin ja varotoimenpiteisiin. Pidän koulutuksia myös aiheesta Potilaan lämmönhallinnan ABC.

Koulutukset voidaan räätälöidä yksilöllisesti kohderyhmän tarpeiden mukaan sekä sisällöltään että ajankäytöltään. Koulutusten kohderyhmänä voivat olla eri terveydenhuollon ammattiryhmät sairaanhoitajista, välinehuoltajiin, lääkintävahtimestareihin, kirurgeihin ja anestesialääkäreihin.


Heidi  Heidi Jansson, asiantuntija | erikoiskirurgia

Olen koulutukseltani kätilö ja sairaanhoitaja. Olen toiminut terveydenhuollon myynnin eri toimintaympäristöissä 15 vuotta. Tänä aikana olen tutustunut imetys- ja lastentarvikkeiden maailmaan neuvolaedustajana sekä toiminut infektoiden torjunnan aluepäällikkönä ja avainasiakaspäällikkönä. Tällä hetekellä toimin kirurgian tuotteiden parissa asiantuntijana. Koulutus näiden tuoteryhmien osalta on ollut osa työnkuvaani koko työurani ajan.

Koulutukseni käsittelevät instrumenttien huoltoa ja ylläpitoa sekä diatermialaitteiden turvallista käyttöä. Instrumenttien huollossa ja ylläpidossa keskitymme kirurgisten instrumenttien asianmukaiseen huoltoon ja uusien instrumenttien käsittelyyn. Puhdistus- ja desinfektioinstrumenttien huollossa keskitymme instrumenttien hoito-ohjeisiin, pinnan muutoksiin ja siihen mitä instrumenteilla voidaan tehdä. Diatermian turvallisessa käytössä keskitymme diatermian toimintaperiaatteisiin, lämpöreaktioon vaikuttaviin tekijöihin, eri sähkömuotoihin (monopolaari, bipolaari ) sekä diatermiaa käytettäessä huomioitaviin riskeihin ja varotoimenpiteisiin.

Koulutuksien kohderyhmänä ovat sairaanhoitajat, osastonhoitajat, välinehuoltajat sekä diatermiaa käsiteltäessä myös lääkärit. Koulutukset soveltuvat kaikille ammattiryhmille, jotka ovat tekemisissä instrumenttien ja diatermioiden kanssa päivittäisessä työssään. Kysy myös syventäviä koulutuksia tai asiantuntijapohjaisia koulutuksia, jotka räätälöimme tarpeidenne mukaisesti.

Tallenna