Kouluttajat ja koulutusaiheet

Kouluttajina toimivat eri alojen asiantuntijat meiltä ja yhteistyökumppaneiltamme. Omien asiantuntijoidemme tarjoamia koulutusaiheita ovat mm. infektioiden torjunta laitoksissa, kaasukromatografian peruskoulutukset, siivous ja puhtaanapito, laboratorioiden näytteenkäsittely, suurkeittiöhygienia, koirien ja kissojen ravitsemus, kirurgiset tuotteet, niiden käyttö ja huoltotoimenpiteet. Tutustu kouluttajiimme ja monipuoliseen tarjontaamme.


Pirkko  Pirkko Syrjäläinen, asiantuntijaeläinlääkäri

Olen koulutukseltani eläinlääkäri ja työskennellyt pääasiallisesti pieneläinten parissa valmistumisestani lähtien. Viimeisen reilun kymmenen vuoden ajan olen keskittynyt pieneläinten ravitsemukseen ja huomannut ruokinnan merkityksen myös käytännön potilastyössä. Asiakkaiden kanssa keskustellessa ei pääse vieraantumaan todellisuudesta eli klinikkatyön haasteet ja ilonaiheet ovat tuttuja. Kerron käytännönläheisesti hyvän ravitsemuksen ilosanomasta mielelläni muillekin.

Koulutusteni aiheena on pääasiassa pieneläinten ravitsemus. Suurin yksittäinen aihealue on terapeuttisten ruokien käyttö sairauksien hoidon tukena eli kliininen ravitsemustiede kissoilla ja koirilla. Terveiden lemmikkien ruokinta käsittää kissat, koirat sekä eksoottiset lemmikit kuten kanit ja jyrsijät. Pidän koulutusta myös kissojen, koirien ja hevosten allergiatestaukseen ja siedätyshoitoon liittyen.

Kohderyhmänä koulutuksessa ovat pääasiassa eläinlääkärit ja eläintenhoitajat sekä näiden ammattien opiskelijat. Toisinaan koulutuksien kohderyhmänä ovat myös apteekkien tai lemmikkieläinliikkeiden henkilökunta, mutta myös kissojen ja koirien kasvattajat.


 Saija  Saija Antikainen, tuotespesialisti | Omron

Olen koulutukseltani terveydenhoitaja ja olen toiminut lähes 10 vuotta Omron-tuotteiden parissa. Tänä aikana olen vakuuttunut kyseisten tuotteiden laadukkuudesta ja luotettavuudesta.

Pidän koulutuksia verenpaineen omaseurannasta, Omron sumuttimien käytöstä sekä Omron hyvinvointituotteiden merkityksestä terveyteemme. Omron on tehnyt pitkäjänteistä työtä ihmisen terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin hyväksi. Omronilla on 40 vuoden kokemus maailman suurimpana verenpainemittareiden valmistajana. Omron tarjoaa kokonaisvaltaisen valikoiman terveys- ja hyvinvointituotteita.

Koulutukset ovat tarkoitettu muun muassa apteekkien henkilökunnalle, Omron-tuotteiden jälleenmyyjille sekä terveydenhuollon ja farmasian opiskelijoille.


Marja  Marja Hellsten, asiantuntija | infektioiden torjunta

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja käynyt hygieniahoitajan täydennyskoulutuksen Arcadassa. Koulutuksieni aiheena on infektioiden torjunta ja kohderyhmänä ovat eläinklinikoiden henkilökunta, terveydenhuoltoon tuotteita myyvät jälleenmyyjät ja muut aiheesta kiinnostuneet henkilöt.

Koulutuksessa käydään läpi tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa sisältäen muun mm. käsihygienian, eritetahradesinfektion, väline- ja pintadesinfektion ja preoperatiivisen desinfektion.

Käsihygieniakoulutuksessa käydään läpi käsihygienian perusteita, sisältäen tavanomaisen ja kirurgisen puolen käsien desinfektion sekä testataan käsihygienian toteutuminen käytännössä. Koulutuksessa käydään läpi myös infektioiden torjuntaan sopivat tuotteet esimerkiksi käyttökohteiden ja tarpeiden mukaan.


Heli  Heli Lankinen, asiantuntija | sairaalasiivous

Olen koulutukseltani leikkaus- ja anestesiasairaanhoitaja, mutta suurimman osan työurastani olen toiminut hygieniahoitajana. Minulla on työkokemusta myös välinehuollon osastonhoitajan tehtävistä. Tällä hetkellä toimin asiantuntijana sairaalasiivouksessa, joka on aina ollut minulle tärkeä ja kiinnostava tehtäväalue.

Koulutan hoitoympäristön puhtauden merkityksestä tartuntojen torjunnassa, käsihygieniasta, tavanomaisista varotoimista, välinehuollon perusteista ja elintarvikehygieniasta. Olen Eviran hyväksymä hygieniaosaamistestaaja.

Koulutuksieni kohderyhmänä ovat terveydenhuollon ammattilaiset ja aiheet voidaan kohdentaa aina sen mukaan, mistä ammattiryhmistä tai toimintaympäristöistä kuulijat ovat.


Riitta  Riitta Tamminen, tuotepäällikkö | eläintuotteet

Olen työskennellyt Bernerillä eläinten hyvinvointituotteiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Eläimet ovat aina olleet osa arkeani ja jo pienestä pitäen haaveilin eläinlääkärin ammatista. Vaikka minusta ei koskaan tullutkaan eläinlääkäriä, harrastuksissani eläimet ovat olleet avainasemassa. Olen kasvattanut koiria, harrastanut niiden kanssa koe- ja näyttelytoimintaa ja nykyään vapaa-aikani kuluu hevosten parissa. Olen koulutukseltani biotekniikan insinööri, joten eläinklinikoilla käytettävät laitteet tuovat positiivista haastetta työhöni.

Koulutukseni käsittelevät niin lemmikin ruokintaa kuin erilaisia hoitomenetelmiä. Ruokintaan liittyvät koulutukset voivat olla sisällöltään hyvinkin erilaisia, koska ne voivat käsitellä pintapuolisesti terveen lemmikin ruokintaa tai niissä voidaan keskittyä esimerkiksi tiineen koiraemon ja pentujen ravinnontarpeeseen. Hoitomenetelmistä laserterapia ja sen eri käyttökohteet ovat hyvä esimerkki.

Koulutukseni ovat suunnattu eläinten hyvinvointialan ammattilaisille, niin hoitajille kuin eläinlääkäreille sekä lemmikkieläinliikkeiden ja apteekkien henkilökunnalle.


Christel  Christel Lehtinen, tuotepäällikkö | kirurgia

Leikkaus-anestesiasairaanhoitajan koulutus ja vuosien kliininen työkokemus eri kirurgian erikoisaloilta sekä leikkausosasto- että anestesiahoitotyön osalta on luonut minulle vankan pohjan terveydenhuollon myynnin toimintaympäristöön. Myyntityössä olen toiminut 13 vuotta erilaisissa tehtävissä ja koko ajan aktiivisesti yhteistyössä asiakaspinnan kanssa. Tällä hetkellä toimin kirurgisten ja lämmönhallinnan tuotteiden tuotepäällikkönä. Haluan kehittää itseäni jatkuvasti ja minulla on ollut mahdollisuus kartuttaa kokemustani laajasti eri kirurgian erikois- ja tuotealueiden suhteen. Teen läheistä yhteistyötä tuotevalmistajien kanssa ja erilaiset asiakkaiden koulutukset ovat kuuluneet toimenkuvani parhaisiin osioihin koko urani ajan.

Koulutukseni käsittelevät instrumenttien huoltoa ja ylläpitoa sekä diatermialaitteiden turvallista käyttöä. Instrumenttien huollossa ja ylläpidossa keskitymme kirurgisten instrumenttien asianmukaiseen huoltoon ja uusien instrumenttien käsittelyyn. Puhdistus- ja desinfektioinstrumenttien huollossa keskitymme instrumenttien hoito-ohjeisiin, pinnan muutoksiin ja siihen mitä instrumenteilla voidaan tehdä. Diatermian turvallisessa käytössä keskitymme diatermian toimintaperiaatteisiin, lämpöreaktioon vaikuttaviin tekijöihin, eri sähkömuotoihin (monopolaari, bipolaari ) sekä diatermiaa käytettäessä huomioitaviin riskeihin ja varotoimenpiteisiin. Pidän koulutuksia myös aiheesta Potilaan lämmönhallinnan ABC.

Koulutukset voidaan räätälöidä yksilöllisesti kohderyhmän tarpeiden mukaan sekä sisällöltään että ajankäytöltään. Koulutusten kohderyhmänä voivat olla eri terveydenhuollon ammattiryhmät sairaanhoitajista, välinehuoltajiin, lääkintävahtimestareihin, kirurgeihin ja anestesialääkäreihin.


Heidi  Heidi Jansson, asiantuntija | erikoiskirurgia

Olen koulutukseltani kätilö ja sairaanhoitaja. Olen toiminut terveydenhuollon myynnin eri toimintaympäristöissä 15 vuotta. Tänä aikana olen tutustunut imetys- ja lastentarvikkeiden maailmaan neuvolaedustajana sekä toiminut infektoiden torjunnan aluepäällikkönä ja avainasiakaspäällikkönä. Tällä hetekellä toimin kirurgian tuotteiden parissa asiantuntijana. Koulutus näiden tuoteryhmien osalta on ollut osa työnkuvaani koko työurani ajan.

Koulutukseni käsittelevät instrumenttien huoltoa ja ylläpitoa sekä diatermialaitteiden turvallista käyttöä. Instrumenttien huollossa ja ylläpidossa keskitymme kirurgisten instrumenttien asianmukaiseen huoltoon ja uusien instrumenttien käsittelyyn. Puhdistus- ja desinfektioinstrumenttien huollossa keskitymme instrumenttien hoito-ohjeisiin, pinnan muutoksiin ja siihen mitä instrumenteilla voidaan tehdä. Diatermian turvallisessa käytössä keskitymme diatermian toimintaperiaatteisiin, lämpöreaktioon vaikuttaviin tekijöihin, eri sähkömuotoihin (monopolaari, bipolaari ) sekä diatermiaa käytettäessä huomioitaviin riskeihin ja varotoimenpiteisiin.

Koulutuksien kohderyhmänä ovat sairaanhoitajat, osastonhoitajat, välinehuoltajat sekä diatermiaa käsiteltäessä myös lääkärit. Koulutukset soveltuvat kaikille ammattiryhmille, jotka ovat tekemisissä instrumenttien ja diatermioiden kanssa päivittäisessä työssään. Kysy myös syventäviä koulutuksia tai asiantuntijapohjaisia koulutuksia, jotka räätälöimme tarpeidenne mukaisesti.


John  John Hyttinen, huoltopäällikkö

Olen työskennellyt Bernerillä vuodesta 1990 alkaen laboratorio- sekä sairaalalaitteiden huollossa ja tänä aikana olen työskennellyt monien erilaisten laitteiden ja asiakkaiden parissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa riittävät taidot laitteiden huoltoon niin käyttäjä- kuin huoltotasoilla.

Koulutan asiakkaiden omia huoltohenkilöitä, laitteiden käyttäjiä sekä vastuuhenkilöitä.

Tallenna