Kaksoiskäsineiden käyttö kirurgiassa parantaa turvallisuutta

31.1.2020
Ansell GAMMEX PI Glove-in-Glove System käsine

”Infektioiden torjunnan näkökulmasta kaksoiskäsineiden käyttö operatiivisessa toiminnassa on suositeltavaa, koska kaksoiskäsineiden käyttö lisää sekä potilas- että työturvallisuutta. Postoperatiivisista infektioista leikkausalueinfektiot ovat yleisimpiä. Niiden torjunta on ensiarvoisen tärkeää, koska infektiot mm. pidentävät hoitoaikoja, aiheuttavat lisäkustannuksia sekä lisäävät potilaiden sairauspäiviä.

Perioperatiivisessa hoitotyössä leikkausalueen infektioita voidaan torjua monin erilaisin keinoin ja tavoin. Yksi näistä on kaksoiskäsineiden käyttö yhdessä kirurgisen käsiendesinfektion ja oikein toteutetun käsihygienian kanssa. Kaksoiskäsineet vähentävät myös henkilökunnan altistumista veriteitse tapahtuville tartunnoille.” (Anne-Mari Kaarto, hygieniahoitaja, VSSPH)

Käsineiden kestävyys toimenpiteiden aikana

Tutkimusten mukaan käsineiden repeämät vaihtelevat 22%:sta 61%:iin leikkausten aikana. Korkeimmat leikkauskäsineiden repeämäprosentit ovat ortopediassa, traumakirurgiassa sekä thorax alueen kirurgiassa, koska kirurgit käsittelevät näissä leikkauksissa mm.  teräviä luita (Laine T, et al.,2001).
Yksi kolmasosa terveydenhuollon työntekijöille pisto/viiltotapaturmia aiheuttavista esineistä, ovat tämän jälkeen kosketuksissa potilaaseen, joten on riski, että tauteja voi levitä myös terveydenhuollon työntekijästä potilaaseen (Hollaus PH, et al 1999). Laine et al. (2001) havaitsi tutkimuksessaan, että kirurgisessa toimenpiteessä avustavilla terveydenhuollon työntekijöillä oli leikkauskäsineiden repeämiä 7,7% ja kirurgeilla 23,6% 284:stä toimenpiteestä.

Tutkimuksissa on myös havaittu, että leikkausalueen hoitajat ns. instrumenttihoitajat/”scrub nurse” ovat suurimmassa riskissä (40%) saada leikkauskäsineisiin repeämä (Hollaus PH, et al 1999). Valitettavasti useassa tutkimuksessa repeämät havaittiin vasta toimenpiteen loputtua leikkauskäsineitä poistettaessa mm. veritahroista terveydenhuollon työntekijän käsissä. Pitkäkestoisissa yli 2h kestävissä leikkauksissa käsinerepeämiä on havaittu 56%:ia (St. Germaine RL, et al.,2003).

Leikkauskäsineet toimivat suojana mm. veritautien leviämistä vastaan. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kaksoiskäsineiden käyttö leikkauksessa laski käsinerepeämiä 71% (Cochrane reviw 2014).  Toki kaksoiskäsineiden käyttö lisää hiukan kustannuksia, mutta tutkimusten mukaan se torjuu 87%:sti veritautien leviämisen potilaasta terveydenhuollon työntekijään, kun ulompi käsine on revennyt. Tutkimusten mukaan (Quebbeman Ej. et al.,1992) ompeluneulassa olevan veren määrä vähenee 95%:ia läpäistessään kaksi leikkauskäsinettä.

Tutkimusten mukaan ompeluneulat aiheuttavat 77% pistotapaturmista (infectioncontroltoday.com) Kaksoiskäsineiden käytöllä on havaittu olevan ehkäiseviä vaikutuksia myös kirurgisten haavainfektoiden syntyyn (SSI). Systemaattisen katsauksen mukaan kirurgisten alueiden infektioiden esiintyvyys oli merkittävästi korkeampi, kun leikkauksessa käytettiin vain yhtä/yksinkertaisia leikkauskäsineitä vs. leikkauksiin, joissa terveydenhuollon työntekijät käyttivät kaksoiskäsineitä (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536410/ Summary of a systematic review on the use of surgical gloves, Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection. Lainattu 23.1.2019)

Kaksoiskäsineiden käyttö

Kaksoiskäsineitä voi pitää monella tapaa. European Journal of Cardiothoracic Surgery (Hollaus PH, et al.,1999) osoittivat että, 31% kirurgeista pitää suurempaa käsinettä aluskäsineenä ja 35% pitää pienempää käsinettä aluskäsineenä ja 31% kirurgeista pitää kahta saman kokoista käsinettä päällekkäin.
Tanner et al (2006) tutki Cochrane systemaattisessa katsauksessa, vähentääkö päällyskäsineen käyttö aluskäsineen repeämiä. Tutkimus toteutettiin satunnaisella kontrolloidulla haulla ja kerätty aineisto tarkistettiin kahden tutkijan toimesta. Katsauksessa tehtyjen tulosten perustella Tannerin et. al (2006) mukaan kaksoiskäsineen käyttö vähentää merkittävästi aluskäsineen repeämiä.
Indikaattorikäsine aluskäsineenä mahdollistaa merkittävästi paremmin käsinerepeämien havaitsemisen leikkausten aikana. Katsauksessa havaittiin myös, että kaksoiskäsineiden käyttö ei vaikuttanut terveydenhuollon työntekijöiden kokemukseen käsineiden käytettävyydestä ja otetuntumasta.

Myös toinen tutkimus on osoittanut, että kaksoiskäsineiden käyttö ei vaaranna sormituntumaa tai kirurgin sorminäppäryyttä (Papageorgiou,2015). Guo YP et al (2012) totesivat artikkelissaan, että kaksoiskäsineiden käyttö leikkausten aikana on tehokas keino ehkäistä hoitohenkilöstön altistumista veriteitse leviäville sairauksille. He suosittavat kaksoiskäsineiden käyttöä rutiiniksi leikkauksissa. AORN (Association of Perioperative Registered Nurses) huomautti 2008 Perioperative Standards, Recommended Practices and Guidelines , että käytettäessä kaksoiskäsineitä aluskäsineen repeämät vähenevät huomattavasti ja erivärisen indikaattorikäsineen käyttö aluskäsineenä lisää rei`än havaitsemista merkittävästi eri värisessä päällikäsineessä.

Ansellin kaksoiskäsineratkaisu

Ansellin patenttia odottava innovaatio GAMMEX® PI Glove-In-Glove™ System on maailman ensimmäinen valmiiksi päällekkäin puettu kaksoiskäsineen järjestelmä. Tämä mahdollistaa kaksoiskäsineiden pukemisen yhdellä pukemiskerralla ja 50% nopeammin kahteen erilliseen käsineeseen verrattuna. Tämän lisäksi ratkaisu säästää hyllytilaa ja tuottaa vähemmän pakkausjätettä.

Tutustu tuotteeseen »

Uutuus Ansellilta

Pian saatavilla myös Ansellin erityisesti ortopediaan suunnattu GAMMEX® PI Plus Glove-In-Glove™ System, jossa aluskäsineenä on indikaattori PI (polyisopreeni)   GAMMEX® Non-Latex PI Underglove käsine ja päällä mikrokarhennettu PI(polyisopreeni)   GAMMEX® Non-Latex PI Textured. Päällimmäinen käsine on helppo ottaa pois ja vaihtaa leikkauksen aikana. Käsineet eivät sisällä kemiallisia kiihdyttimiä, joiden tiedetään aiheuttavan tyypin IV kemikaaliallergioita ja herkkyyksiä. Ne on valmistettu Ansellin uudella patenttia odottavalla PI-KARE™ – teknologialla, jonka ansiosta Ansell käyttää vain ihoystävällisiä, tutkitusti biologisesti turvallisia kemikaaleja, jotka kulutetaan valmistusprosessissa kokonaan tai ne jäävät uuden teknologian ansiosta käsinekalvon sisään eivätkä näin ollen pääse käyttäjän iholle.

Turvallisin terveisin: Annukka Markkanen, kenttätuotepäällikkö, Berner  ja Anne-Mari Kaarto hygieniahoitaja, VSSHP

Lähteet:
1. Am J Surg. 2012 Aug;204(2):210-5. doi: 10.1016/j.amjsurg.2011.08.017. Epub 2012 Feb 17.
2. Is double-gloving really protective? A comparison between the glove perforation rate among perioperative nurses with single and double gloves during surgery. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22342011
3. INFECTION CONTROL: Double gloving in the OR, OR Nurse 2015 July 2009, Volume :3 Number 4 , page 8 – 9 https://www.nursingcenter.com/journalarticle?Article_ID=869728&Journal_ID=682710&Issue_ID=869721
4. Papageorgiou  M, Double gloving in the operating theatre: The benefits and the potential drawbacks, 2015 https://www.amsj.org/archives/4442
5. Tanner J, Parkinson HDouble gloving to reduce surgical cross-infection, 2006 https://www.cochrane.org/CD003087/WOUNDS_double-gloving-to-reduce-surgical-cross-infection
6. http://ansellhealthcare.com/pdf/edPro/RN_CEU_DoubleGloving_Final.pdf
7. https://www.infectioncontroltoday.com/personal-protective-equipment/double-gloving-myth-versus-fact
8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536410/ Summary of a systematic review on the use of surgical gloves, Global Guidelines for the Prevention of Surgical Site Infection.