Infektioiden torjuntapäivät, Suomen Sairaalahygieniayhdistys

Paikka

Dipoli, Otaniemi