Kansainväliset plastiikkakirurgien koulutuspäivät

Osallistumme PSHP:n Kirurgian koulutuskeskuksen järjestämään koulutukseen plastiikkakirurgeille.