Eco Hygieniamoppi

Tehomoppipyyhe rullassa.
Koko: 60 cm

Tuotenumerot:
19003 Eco hygieniamoppi (tehomoppipyyhe)