Etax Aas

Etax Aas on spektrofotometrisiin tarkoituksiin käytettävä laboratoriokemikaali. Tuote on pakattu 0,5 litran lasipulloihin.

Käyttöohje

Etanoli voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen; syttymisrajat 3-19 tilavuus-%. Varastoinnissa ja käsittelyssä noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Tuotekortti:

Etax Aas

Käyt­tö­tur­val­li­suus­tie­dote: