Shimadzu GCMS-QP2010 SE

GCMS-QP2010 SE on luotettava ja kustannustehokas kaasukromatografi-massaspektrometri laboratorioiden rutiinianalyyseihin ja opetuskäyttöön. Laitteiston vakuumi muodostetaan ulkoisen esivakuumipumpun (30 L/s) ja turbomolekulaarisen pumpun (58 L/s He) avulla. Perinteisen nestenäytteensyötön nesteinjektorin lisäksi laitteeseen voidaan liittää useita eri näytteensyöttäjävaihtoehtoja asiakkaan tarpeiden mukaan (esim. PTV, termodesorptio, pyrolyysi tai headspace). Shimadzun GCMS -laitteiden patentoitu kvadrupolisuunnittelu, likaantumiselta suojaavat esikvadrupolit sekä kehittynyt ioni-optiikka takaavat toistettavan ja stabiilin massamäärityksen. GCMS-laitteiston pyyhkäisynopeus on 10 000 u/s ja siinä käytetään Shimadzun ASSPTM (Advanced Scanning Speed Protocol) -teknologiaa, joka mahdollistaa suurien pyyhkäisynopeuksien käytön ilman herkkyyden menetystä.

GCMS-QP2010 SE-laitteistossa analyytit ionisoidaan elektronipommitusionisaatiolla (EI). Ionisaatiokammio sijaitsee laitteen etuosassa edestä avattavan luukun takana. Tämä helpottaa merkittävästi ionisaatiokammion käyttäjähuoltoa. Ionisaatiokammion rakenne on yksinkertainen ja puhdistettavat osat ovat käyttäjän helposti irrotettavissa. Ionisaatiokammiossa on vakiona kaksi filamenttia ja laite siirtyy automaattisesti käyttämään ehjää filamenttia toisen rikkoutuessa.
Normaalien yksittäisten pyyhkäisy- ja SIM-mittauksien lisäksi molemmat analyysit voidaan tehdä yhtä aikaa samasta ajosta käyttäen FASST toimintoa (Fast Automated Scan/SIM Type). Tutkittaville yhdisteille voidaan ohjelmistossa laskea retentioindeksit n-alkaanisarjan avulla, jolloin ohjelma päivittää retentioajat automaattisesti esim. kolonnin pituuden muuttuessa. Retentioindeksejä käytetään myös lisäparametrinä kirjastotunnistuksessa. Laajan NIST-kirjaston lisäksi laitteeseen on saatavilla myös useita muita spektrikirjastoja. Shimadzu on kiinnittänyt erityistä huomiota GCMS -laitteiden ympäristöystävällisyyteen. Käytön päätyttyä laite voidaan asettaa Eco-moodiin, jolloin laitteen sähkönkulutus on alhaisempi. Samalla kantajakaasuvirtaus voidaan minimoida halutulle tasolle.

Lue lisää valmistajan sivuilta ›

Valmistaja: Shimadzu

Lisätietoja:
Joonas Jernberg, 044 556 5910, joonas.jernberg@berner.fi
Noora Kumlander, 040 681 8061, noora.kumlander@berner.fi

Esite: