Shimadzu EDX

Energiadispersiivinen röntgenfluoresenssispektrometria (EDX, Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy) on ainetta rikkomaton analysointitekniikka, jolla saadaan näytteestä tietoa sen sisältämistä alkuaineista ja niiden määristä. Röntgenputkesta tuleva säteily ohjataan suodattimen ja kollimaattorin läpi näytteen pintaan ja näytteessä syntyvä fluoresenssisäteily mitataan energia dispersiivisellä ilmaisimella. Ilmaisin mittaa näytteestä tulevat karakterisitiset säteilyt ja ilmaisee alkuaineet.

 • Useita eri elementtejä yhdellä mittauksella
 • Nopea mittaus
 • Erittäin kompakti kokonaisuus, vie vähän tilaa ja sopii pöydälle
 • Vähäinen huollon tarve
 • Ei tarvitse nestemäistä typpeä

EDX-laitteesta on kaksi eri mallia, jotka eroavat toisistaan mitattavien alkuaineiden suhteen. EDX-7000 kykenee mittaamaan alkuaineet Na-U ja EDX-8000 jopa kevyet C-U. Säädettävien suodattimien avulla saadaan optimoitua herkkyys halutuille alkuaineille. Kollimaattorin avulla rajataan haluttu mittausalue näytteestä (1, 3, 5 tai 10 mm) ja reaaliaikaisen kameran avulla vahvistetaan alue. Näytteet mahdollista mitata tarpeen mukaan vakuumin tai heliumin alaisena. Automaattinen mittaus mahdollista 12-paikkaisella pyörivällä näytteenvaihtajalla.

Tukee monenlaisia näytetyyppejä ilman esikäsittelyjä

 • Kiinteät
 • Nestemäiset
 • Jauheet

Applikaatioalueet:

 • Elektroniikka ja komponentit
 • Metalliteollisuus
 • Öljyteollisuus
 • Kemian teollisuus
 • Kaivosteollisuus
 • Autoteollisuus
 • Lääketeollisuus
 • Maanviljely ja ruoka

Lue lisää valmistajan sivuilta ›

Valmistaja: Shimadzu

Lisätietoja:
Noora Kumlander, 040 681 8061, noora.kumlander@berner.fi