Shimadzu GCMS-QP2020 NX

GCMS-QP2020 NX on Shimadzun herkin ja monipuolisin kaasukromatografi-massaspektrometri (GCMS), jonka mittausnopeus ja selektiivisyys tarjoavat työvälineen vaativimpiinkin analyyttisiin sovelluksiin. GCMS-laitteen nopeus perustuu Shimadzun patentoimaan ASSP™ (Advanced Scan Speed Protocol) -teknologiaan, joka mahdollistaa jopa 20 000 u/s pyyhkäisynopeuden scan-mittauksissa ilman herkkyyden menetystä.

Nestenäytteensyötön lisäksi laitteeseen voidaan liittää useita eri näytteensyöttäjävaihtoehtoja asiakkaan tarpeiden mukaan (esim. PTV, termodesorptio, pyrolyysi tai headspace). Shimadzun GCMS-laitteiden patentoitu kvadrupolisuunnittelu, likaantumiselta suojaavat esikvadrupolit sekä kehittynyt ioni-optiikka takaavat toistettavan ja stabiilin massamäärityksen. Heliumin lisäksi laitteistolla voidaan käyttää kantajakaasuna myös vetyä ja typpeä.

Laite voidaan varustaa sekä elektronipommitusionisaatiolla (EI) että kemiallisella ionisaatiolla (CI). Ionisaatiokammio sijaitsee laitteen etuosassa edestä avattavan luukun takana. Tämä helpottaa merkittävästi ionisaatiokammion käyttäjähuoltoa. Ionisaatiokammion rakenne on yksinkertainen ja puhdistettavat osat ovat käyttäjän helposti irrotettavissa. Ionisaatiokammiossa on vakiona kaksi filamenttia ja laite siirtyy automaattisesti käyttämään ehjää filamenttia toisen rikkoutuessa.

Normaalien yksittäisten pyyhkäisy- ja SIM-mittauksien lisäksi molemmat analyysit voidaan tehdä yhtä aikaa samasta ajosta käyttäen FASST toimintoa (Fast Automated Scan/SIM Type). Tutkittaville yhdisteille voidaan ohjelmistossa laskea retentioindeksit n-alkaanisarjan avulla, jolloin ohjelma päivittää retentioajat automaattisesti esim. kolonnin pituuden muuttuessa. Retentioindeksejä käytetään myös lisäparametrinä kirjastotunnistuksessa.

Lue lisää valmistajan sivuilta ›

Valmistaja: Shimadzu

Lisätietoja:
Joonas Jernberg, 044 556 5910, joonas.jernberg@berner.fi
Noora Kumlander, 040 681 8061, noora.kumlander@berner.fi

Esite: