Shimadzu GCMS-TQ8050 NX

GCMS-TQ8050 NX on Shimadzun kaasukromatografi-kolmoiskvadrupolimassaspektrometri (GCMSMS), jonka herkkyys, mittausnopeus ja selektiivisyys tarjoavat modernin työvälineen kaikkein vaativimpiinkin kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin analyysitarpeisiin. GC-MS/MS -laitteisto on erittäin monipuolinen analyysilaite, joka mahdollistaa useiden mittaustekniikoiden käytön.

GC-MS/MS -laitteisto voidaan varustaa sekä elektronipommitusionisaatiolla (EI) että positiivisella ja negatiivisella kemiallisella ionisaatiolla (PCI/NCI). Ionisaatiokammio sijaitsee laitteen etuosassa edestä avattavan luukun takana. Tämä helpottaa merkittävästi ionisaatiokammion käyttäjähuoltoa. Ionisaatiokammion rakenne on yksinkertainen ja puhdistettavat osat ovat käyttäjän helposti irrotettavissa. Ionisaatiokammiossa on vakiona kaksi filamenttia ja laite siirtyy automaattisesti käyttämään ehjää filamenttia toisen rikkoutuessa.

Laitteistolla voidaan suorittaa yhtäaikaisesti pyyhkäisymittaus sekä valitun ionin/reaktion monitorointimittaus (scan/SIM tai scan/MRM), jolloin laite mittaa vuorotellen käyttäen eri mittaustapaa. Näin yhden analyysin aikana saadaan sekä kvalitatiivinen massaspektri tunnistusta varten sekä selektiivinen mittaus kvantitointia varten.

Shimadzu tarjoaa TQ-GCMS-laitteistoille automaattisen Smart MRM –työkalun ja neljä valmista Smart MRM -tietokantaa (Pesticides, Environmental, Forensic & Metabolites) MRM-menetelmien nopeaan ja vaivattomaan luomiseen. Excel-pohjaiset tietokannat sisältävät yhdisteiden MRM-siirtymät, valmiiksi optimoidut törmäysenergiat sekä retentioindeksit, joiden avulla uusi analyysimenetelmä on helppo ja nopea luoda.

Lue lisää valmistajan sivuilta ›

Tuotenumero: GCMS-TQ8050 NX

Valmistaja: Shimadzu

Lisätietoja: Joonas Jernberg, 044 556 5910, joonas.jernberg@berner.fi

Esite: