DxFlex on Beckman Coulterin uusin kliiniseen diagnostiikkaan tarkoitettu virtaussytometri. Uudenlainen Avalanche-fotodiodeihin perustuva signaalidetektio on erittäin tehokas parantaen erotuskykyä ja toistettavuutta. Intuitiivinen ohjausohjelmisto tarjoaa helppokäyttöisyyttä.