Valmistajista Beckman Coulter on vuosikymmenten kuluessa kehittänyt laajimman sentrifugivalikoiman ja mitä erilaisimpiin tarpeisiin.

Ultrasentrifugeilla päästään suurimpaan tehoon – nopeus 130 000 rpm ja g-voima: >1 milj-, joka on tarpeen proteiinien, DNA:n, RNA:n, virusten tai muiden biologisten molekyylien erottelussa ja muokkauksessa. Myös high performance ja high capacity sentrifugeja voidaan käyttää proteiinien, virusten ja nukleiinihappojen erotteluun, ja aivan erityisesti silloin, kun käsiteltävät määrät ovat suuria.

Vähän laboratoriotilaa vievät pöytäsentrifugit on suunniteltu soveltuviksi monille tärkeille käyttöalueille, kuten soluviljely, plasman erotus tai DNA-näytteiden käsittely.

Biosafe sentrifugeissa on puolestaan moninkertaiset turvajärjestelmät niin biolääketieteen ja mikrobiologian laboratorioiden kuin rokotetuotantotilojenkin tarpeisiin.

Beckman Coulterin sentrifugituotanto on ansainnut maailmanlaajuisesti tunnustetun johtoaseman sangen pitkäaikaisella ja poikkeuksellisella historialla. Tuotekehittely jatkuu edelleen – ja Beckman Coulterin yksi upeimmista sentrifugeista, analyyttinen ultrasentrifugi Optima AUC, on jo käytössä Suomessa.