Pisto- ja viiltotapaturmat ovat yleisiä terveydenhuollossa

Terävän instrumenttin aiheuttama pisto- tai viiltotapaturma  on yksi tyypillisimmistä työtapaturmista terveydenhuoltoalalla. Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuodesa noin sata verialtistumistapaturmaa tuhatta työntekijää kohden.

Pisto- ja viiltotapaturmille riskialttiimpia toimintoja ovat leikkaustoiminta, hammashuolto, ruiskeiden (injektio) ja suonensisäisten nesteiden anto (infuusio), verinäytteiden otto, instrumenttien jälkikäsittely ja huolto sekä jätteiden käsittely.

Terveydenhuoltoalalle säädetty neulanpistodirektiivi¹ ohjeistaa miten saadaan aikaan mahdollisimman turvallinen työympäristö, estetään terävien instrumenttien aiheuttamat työtapaturmat ja suojellaan työntekijöitä vaaroilta.

¹) Neuvoston direktiivi HOSPEEMin ja EPSUn tekemän terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemiseksi terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen täyttöönpanosta 2010/32/EU.

Lisätietoja:

Sofia Eneberg, +358 44 301 9333, sofia.eneberg@berner.fi