Pisto- ja viiltotapaturmat ovat yleisiä terveydenhuollossa

Terävän instrumenttin aiheuttama pisto- tai viiltotapaturma  on yksi tyypillisimmistä työtapaturmista terveydenhuoltoalalla. Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuodesa noin sata verialtistumistapaturmaa tuhatta työntekijää kohden.

Pisto- ja viiltotapaturmille riskialttiimpia toimintoja ovat leikkaustoiminta, hammashuolto, ruiskeiden (injektio) ja suonensisäisten nesteiden anto (infuusio), verinäytteiden otto, instrumenttien jälkikäsittely ja huolto sekä jätteiden käsittely.

Terveydenhuoltoalalle säädetty neulanpistodirektiivi¹ ohjeistaa miten saadaan aikaan mahdollisimman turvallinen työympäristö, estetään terävien instrumenttien aiheuttamat työtapaturmat ja suojellaan työntekijöitä vaaroilta.

1) Neuvoston direktiivi HOSPEEMin ja EPSUn tekemän terävien instrumenttien aiheuttamien tapaturmien ehkäisemiseksi terveydenhuoltoalalla koskevan puitesopimuksen täyttöönpanosta 2010/32/EU.

Lisätietoja:

Tea Tulkki, puh. 020 791 4474, tea.tulkki@berner.fi (särmäisjäteastiat)