Responsible Care

Berner Oy on sitoutunut kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan.

Responsible Care on kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma, jota koordinoi Suomessa Kemianteollisuus ry. Ohjelman keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö, avoin vuorovaikutus ja yhteistyö.

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme Responsible Care -ohjelman yleisperiaatteita. Pidämme ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymysten vastuullista hoitamista tärkeänä ja erottamattomana osana liiketoimintaamme. Työskentelemme jatkuvasti päästöjemme minimoimiseksi sekä raaka-aineiden ja energian käytön tehostamiseksi. Olennaisina tavoitteina ovat myös mm. tapaturmien vähentäminen työyhteisössä ja henkilöstön jatkuva kouluttaminen vastuullisuusasioissa

Responsible Care -sitoumuksemme

Responsible Care -ohjelman vastuullisuustyön kehittämistä tuetaan yhteistyöllä verkostoissa ja kehityshankkeissa. Vastuullisuustyön tuloksia seurataan vuosittain koottavilla indikaattoritiedoilla.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa