Taloudellinen vastuu

Taloudellisen vastuun osalta painotamme toimintaperiaatteidemme mukaisesti vahvaa vakavaraisuutta ja kannattavaa kasvua. Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu mahdollistavat liiketoiminnan ja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisen kestävästi.

Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 315,9 miljoonaa euroa (316,5), josta liikevoittoa teimme  15,6 miljoonaa euroa (15,8). Suhteellisesti liikevoitto oli vuonna 2018 yhteensä 4,9 prosenttia liikevaihdosta (5,0).

TALOUDELLISEN ARVON JAKAUTUMINEN JA VEROJALANJÄLKI

Berner on koko olemassaolonsa ajan panostanut investointeihin kotimarkkinallaan kansainvälisen kasvun lisäksi. Tuotamme omalla toiminnallamme taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmille. Tavarantoimittajat, henkilökunta, osakkeenomistajat ja yhteiskunta saavat kukin oman osuutensa Bernerin liiketoiminnan rahavirroista, Veromme maksamme paikallisesti toimintamaihimme Suomeen, Ruotsiin ja Baltian maihin.

(1000 euroa)
Emo
(1000 euroa)
Konserni
Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot ja rahoitustuotot 231 328 317 613
Tavarantoimittajat: Materiaalit ja palvelut 157 198 227 810
Muut yhteistyökumppanit: Liiketoiminnan muut kulut ja investoinnit 38 264 45 266
Henkilökunta: Maksetut palkat ja palkkiot 18 937 24 110
Osakkeenomistajat ja rahoittajat: Osingot ja rahoituskulut 7 569 7 662
Yhteiskunta: Verot, eläkkeet ja sosiaalikulut 36 907 52 586

Lue lisää vuosikatsauksestamme 2018 

Jaa sosiaalisessa mediassa