YK Global Compact

Olemme osa YK:n Global Compact -verkostoa. Global Compact on maailman laajin yritysvastuualoite, jonka tavoitteena on kannustaa yrityksiä maailmanlaajuisesti kestävän liiketoiminnan edistämiseen. Lisätietoa Global Compactista löydät täältä.

Global Compact -aloitteen allekirjoittajayhteisönä olemme sitoutuneet vastuullisen toimintatavan edistämiseen  kaikessa toiminnassamme ja kaikissa toimintamaissamme Global Compact -periaatteiden mukaisesti, sekä  raportoimaan edistymisestämme vuosittaisella COP-raportilla.

Noudatamme niin strategian, kulttuurin kuin päivittäisen toimintamme osalta aloitteen kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. Global Compact -periaatteet ovat linjassa seuraavien yleismaailmallisten periaatteiden kanssa:

  • YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus
  • ILO:n työelämän perusperiaatteita ja –oikeuksia koskeva julistus
  • YK:n Rion ympäristöä ja kehitystä koskeva julistus
  • YK:n korruption vastainen yleissopimus

Periaatteet on esitelty tarkemmin alla. Toimintaohjeemme henkilöstölle ja toimittajillemme ovat linjassa sekä arvojemme että Global Compact-periaatteiden kanssa.

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Lisätietoa periaatteista löydät täältä.

Jaa sosiaalisessa mediassa