Berner työnantajana

Pidämme sinusta huolta

Työterveyslääkäri ja bonukset – uskoisitko, jos sanoisimme, että näin meillä jo 1940-luvulla?

Bernerillä henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen on ollut osa arkea aina ja olemme halunneet olla edelläkävijöitä hyvän suomalaisen työelämän rakentamisessa. Tänä päivänä huolehdimme henkilöstöstä muun muassa laajoilla työterveyspalveluilla, liikunta- kulttuuri- ja hyvinvointiedulla sekä eri työuran ja elämänvaiheisiin joustavasti soveltuvilla työkykykäytännöillä. Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen työterveyspalveluihin kuuluvat erikoislääkärit, hammashoito sekä reseptilääkkeet.

Uskomme, että yritys menestyy, kun sen työntekijät menestyvät ja siksi panostamme hyvinvointiin pitkäjänteisesti – rakentaen kestävää suomalaista työelämää seuraavallekin vuosisadalle.

Hyvästä työstä myös palkitaan – jokainen vakituinen työntekijä kuuluu jonkin tulosperusteisen palkitsemismallin piiriin. Voitto-osuutta on jaettu työntekijöille 1940-luvulta lähtien joka vuosi. Palkitsemme henkilöstöä vuosittain myös innovaatioista, rohkeista kokeilusta, uusista ideoista sekä arvojemme mukaisesta toiminnasta.

Työntekijöidemme tyytyväisyydestä kertoo se, että vakituisten työsuhteiden kesto on meillä keskimäärin lähes 10 vuotta. Bernerillä pidempään viihtyviä myös palkitaan palvelusvuosivapailla sekä ansiomerkeillä. Lue lisää uratarinoistamme täältä.

Kuvaus Bernerin henkilöstöeduista

Sinustako huomisen puolustaja?

Arvojemme ja vastuullisuustyömme takana voit seistä ylpeästi

Arvomme työ, rehellisyys ja ihminen ovat muodostaneet toimintamme perustan jo vuosikymmeniä. Kun berneriläisiltä kysyy, mikä meillä työskentelyssä on parasta, moni nostaa esiin arvojen näkymisen arjessa. Työhyvinvointitutkimuksessamme 97 % työntekijöistä kokee voivansa työskennellä tehtävässään arvojemme mukaisesti. Lisäksi kokemus työn merkityksellisyydestä on meillä poikkeuksellisen korkealla tasolla.

Vastuullisuustyötämme ohjaa Yhteiset Vastuumme -vastuullisuusohjelma pääteemoineen ja tavoitteineen. Raportoimme saavutuksistamme ja kehityskohteistamme vuosittain vastuullisuusraportissamme. Vuonna 2023 uusimme vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti arvioivassa EcoVadis-arvioinnissa parhaan Platinum-tason, jonka saavuttaa vain 1 % arvioitavista yrityksistä.

Jokapäiväistä työtämme ja toimintaamme ohjaavat eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct). Varmistamme eettisten toimintaohjeiden osaamisen säännöllisesti suoritettavalla verkkokurssilla. Toimittajillemme meillä on omat eettiset toimintaohjeet, joihin toimittajiemme tulee allekirjoituksellaan sitoutua.

Vuosien varrella elämä on kuljettanut ja moni asia muuttunut, mutta yksi asia on ja pysyy: kaikki mitä teemme, teemme hyvän tulevaisuuden puolesta. Toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää. Sitä on huomisen puolustaminen. Bernerin työntekijänä voit ylpeästi edustaa yritystä, joka kehittää pitkäjänteisesti vastuullisuuttaan valmistajana, markkinoijana ja työnantajana.

Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja inkluusio Bernerillä

Jokainen on tervetullut omana itsenään ja huolehdimme siitä, että kaikki pystyvät hyödyntämään
täyden potentiaalinsa työyhteisössä. Vastuullisuusohjelmakauden 2023–2025 tavoitteena on selvittää monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion nykytilaa yrityksessämme sekä laatia toimintasuunnitelma tulosten pohjalta. Toteutimme nykytilaselvityksen henkilöstökyselynä loppuvuonna 2023. Saimme arvokasta tietoa siitä, mitkä ovat vahvuuksiamme ja missä meidän tulee vielä parantaa. Vaikka kokemus yhdenvertaisuudesta ja inkluusiosta oli pääosin myönteinen, löysimme eroavaisuuksia eri ryhmien välillä, mikä osoittaa, että kehitettävää on edelleen.

Tuloksista oppineina jatkamme toimenpideohjelmamme ja tavoitteidemme kehittämistä. Painopistealueitamme ovat erityisesti monimuotoisuuden edistäminen rekrytoinnissa, inklusiivisen työympäristön luominen sekä henkilöstön tietoisuuden ja osaamisen vahvistaminen koulutuksen kautta.

Haluamme tarttua monimuotoisuuden ja inkluusion edistämiseen entistä hanakammin, sillä monimuotoistuvassa yhteiskunnassa erilaiset ihmiset ovat edustettuina myös työelämässä ja erilaisissa tehtävissä. Tule meille sellaisena kuin olet – pidämme huolta siitä, että työyhteisössämme voit olla avoimesti oma itsesi.

Pyrimme toteuttamaan tarvittavia mukautuksia.

Monialaisuudesta vakautta ja verkostoja

Monialaista asiantuntijuutta saippuasta saappaisiin

Berner Oy:n neljään liiketoimintyksikköön ja niitä tukeviin palvelutoimintoihin mahtuu paljon eri
alojen ammattilasia ja kiinnostavia työuria. Tulit meille mihin tahansa tehtävään, pääset mukaan yli 500 Suomessa työskentelevän berneriläisen verkostoon, johon kuuluu myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen ammattilaisia aina kosmetiikasta maatalouteen ja terveydenhuollosta teollisuuden raaka-aineisiin asti.

Monialaisuutemme tuo turvaa muuttuvassa maailmassa. Olosuhteet voivat vaihdella nopeastikin mutta kokonaisuutena Berner pärjää aina – on pärjännyt jo 140 vuotta sotien ja mullistusten halki. Olemme luotettava ja vakaa työnantaja.

Jaa sosiaalisessa mediassa