Vähennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme

Hyvä huomen alkaa kunnioituksesta ympäristöä ja ilmastoa kohtaan. Kehitämme toimintaamme vähentääksemme ilmastovaikutuksiamme ja lisätäksemme tuotantomme ja logistiikkamme energia- ja materiaalitehokkuutta. Pidetään huolta luonnosta.

Energiatehokkuus ja päästöt

Lue tarkemmin ympäristövastuustamme  vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Energiatehokkuuden kehittämistä ja päästöjen vähentämistä ohjaa ensisijaisesti ympäristöpolitiikkamme. Berner Oy:lla on ollut ISO 14 001 -ympäristösertifikaatti vuodesta 2000.

Sitouduimme loppuvuonna 2021 Science Based Targets- ilmastoaloitteeseen, mikä merkitsee tiekartan ja toimenpiteiden aikatauluttamista päästöjen vähentämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2020 – 2022 
Heinäveden tehtaiden käyttämä kaikki energia on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Uusiutuvan energian osuus kaikista energialähteistä on 100 % Heinäveden hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavalla H1- ja etanolipohjaisia tuotteita valmistavalla H2-tehtaalla. Etikkatehtaan H3 uusiutuvan energian osuus on 99,9 %, kunnes varavoiman fossiilinen polttoöljy loppuu.
Otamme kuljetuksissa käyttöön biopolttoaineet Heinäveden tehtaidemme ja Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksemme välillä. Vuosi 2022 oli ensimmäinen kokonainen vuosi uusiutuvalla polttoaineella Heinäveden tehtaidemme ja Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksen välisessä logistiikassa. Päästöt pienenivät 181 t CO2e eli -92 % verrattuna fossiiliseen dieseliin.
Vähennämme suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjämme. Suoria ja epäsuoria päästöjä on vähennetty siirtymällä biopolttoaineisiin. Bernerin sitoutuminen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen vuoden 2021 lopussa merkitsee yksityiskohtaisen tiekartan määrittämistä erityisesti epäsuorien päästöjen vähentämiseen. Nykytila Berner-konsernin hiilidioksidipäästöistä valmistuu keväällä 2023.
Lisäämme energiatehokkuuttamme. Liitymme Motivan
energiatehokkuussopimukseen vuonna 2020.
Asetamme määrällisen tavoitteen vuonna 2021.
Liityimme energiatehokkuussopimukseen vuonna 2020 ja olemme kehittäneet energian kulutukseen liittyvää raportointia. Heinäveden tehtailla on uusittu tehtaiden valaistusta ja vaihdettu paineilmakompressoreita. Koronan ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset kysynnän vaihteluun vaikeuttavat määrällisen mittarin asettamista.

 

Materiaalitehokkuus 

Materiaalitehokkuuttamme ohjaa ympäristöpolitiikkamme. Tavoitteenamme on materiaalitehokkuuden jatkuva parantaminen. Pyrimme välttämään materiaaleihin kohdistuvaa hukkaa arvioimalla materiaalitaseitamme aiempaa tehokkaammin. Apunamme on Motivan mallin mukaan tehdyt materiaalikatselmukset Heinäveden H1- ja H2-tehtailla.
Valmistimme Heinäveden tehtailla viime vuonna tuotteita 14,7 miljoonaa kappaletta, joka on noin 9 % vähemmän kuin vuonna 2021.

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2020 – 2022
Vähennämme omasta tuotannosta syntynyttä hukkaa
lisäämällä materiaalinkäytön tehokkuutta ja tarkastelemalla prosesseja.
Motivan mallin mukaiset materiaalikatselmukset on tehty Heinäveden hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavalla H1- ja etanolipohjaisia tuotteita valmistavalla H2-tehtaalla. Kehityskohteita on tunnistettu laajasti, investointeja tehty ja prosessien valvontaa kehitetty.
Tehostamme pesuvesien käyttöä uusilla pesukäytännöillä sekä jätevesimäärää vähentämällä ja vaarallisen jätteen laitokselle toimitettavan jätejakeen
vähentämisellä.
CIP-pesureita on hankittu sekä H1- että H2-tehtaille. Korona ja Ukrainan kriisi ovat hankaloittaneet tuotannon suunnittelua, mutta jätevesimäärä sekä vaarallisen jätteen määrä on saatu tästä huolimatta laskuun.
Selvitämme etanolipohjaisten tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuutta. Kierrätimme sanitointietanoleja teknisten tuotteiden raaka-aineiksi 8 000 kg vuoden 2021 aikana. Käytäntö jatkui vuonna 2022, mutta tarkkaa määrää ei ole tiedossa kirjausten puutteiden vuoksi

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa