Vähennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme

Hyvä huomen alkaa kunnioituksesta ympäristöä ja ilmastoa kohtaan. Kehitämme toimintaamme vähentääksemme ilmastovaikutuksiamme ja lisätäksemme tuotantomme ja logistiikkamme energia- ja materiaalitehokkuutta. Pidetään huolta luonnosta.

Energiatehokkuus ja päästöt

Lue tarkemmin ympäristövastuustamme  vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Energiatehokkuuden kehittämistä ja päästöjen vähentämistä ohjaa ensisijaisesti ja ympäristöpolitiikkamme. Toiminnallamme on ISO 14 001 -ympäristösertifikaatti.

Vuosi 2020 oli toinen kokonainen vuosi vihreällä tuulisähköllä kaikissa Suomen-toiminnoissamme eli Heinäveden tehtailla, Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksessa sekä Herttoniemen pääkonttorissamme. Siirryimme käyttämään tuulisähköä vuoden 2018 lopussa, minkä ansiosta CO2-päästömme vähenivät vuonna 2019 vuositasolla 661,3 tonnia (CO2-ekv). Olemme pystyneet parantamaan viime vuosien aikana uusiutuvien energialähteiden osuutta Heinäveden tehtaillamme olennaisesti.

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2020 
Heinäveden tehtaiden käyttämä kaikki energia on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Uusiutuvan energian osuus kaikista energialähteistä on 87,3 % Heinäveden hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavalla H1-tehtaalla ja 99,9 % etanolipohjaisia tuotteita valmistavalla H2-tehtaalla ja H3-
etikkatehtaalla. H1-tehtaalla kartoitettiin vaihtoehtoisia energialähteitä prosessilämmöntuottoon.
Otamme kuljetuksissa käyttöön biopolttoaineet Heinäveden tehtaidemme ja Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksemme välillä. Selvitystyö alihankkijoiden kanssa on käynnissä. Uusiutuvien polttoaineiden %-osuus raportoidaan vuonna 2022.
Vähennämme suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjämme. Scope 1 -päästöt nousivat laskentatavan muutoksen vuoksi. Scope 2 -päästöt nousivat hieman lämmityksestä johtuen. Valmistelimme työmatka-autoilun, työsuhdeautojen ja liikematkustuksen CO2-
raportointia.
Lisäämme energiatehokkuuttamme. Liitymme Motivan
energiatehokkuussopimukseen vuonna 2020.
Asetamme määrällisen tavoitteen vuonna 2021.
Liityimme energiatehokkuussopimukseen vuonna 2020 ja olemme kehittäneet energian kulutukseen liittyvää raportointia. Valaistukset uusittiin H2-tehtaalla.

 

Materiaalitehokkuus 

Materiaalitehokkuuttamme ohjaa ympäristöpolitiikkamme. Tavoitteenamme
on materiaalitehokkuuden jatkuva parantaminen. Pyrimme välttämään materiaaleihin kohdistuvaa hukkaa arvioimalla materiaalitaseitamme aiempaa tehokkaammin. Tulemme perustamaan vuonna 2021 oman materiaalitehokkuuden hallintaan keskittyvän työryhmän.

Valmistimme Heinävedellä viime vuonna tuotteita 17,8 miljoonaa kappaletta, joka on noin 20 % enemmän vuoteen 2019 verrattuna. Lisäksi tuotimme bulkkietikkaa.

 

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2020
Vähennämme omasta tuotannosta syntynyttä hukkaa
lisäämällä materiaalinkäytön tehokkuutta ja tarkastelemalla prosesseja.
Toteutimme materiaalikatselmuksen Heinäveden etanolipohjaisia tuotteita valmistavalla H2- tehtaalla ulkopuolisen konsultin toimesta. Olemme valinneet
toteutettavat kehityskohteet.
Tehostamme pesuvesien käyttöä uusilla pesukäytännöillä sekä jätevesimäärää vähentämällä ja vaarallisen jätteen laitokselle toimitettavan jätejakeen
vähentämisellä.
Investoimme hygienia- ja  kosmetiikkatuotteita valmistavalle H1-tehtaalle loppuvuonna pesuvesimäärien
vähentämiseen tähtäävän pesujärjestelmän.
Investoinnin oletetaan näkyvän pienentyneenä
jätevesimääränä vuoden 2020 aikana.
Selvitämme etanolipohjaisten tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuutta. Olemme tarkastelleet mahdollisuuksia käyttää muun
muassa prosessin huuhteluun käytettyä sivuvirtaa valittujen teknisten tuotteiden raaka-aineina.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa