Vähennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme

Hyvä huomen alkaa kunnioituksesta ympäristöä ja ilmastoa kohtaan. Kehitämme toimintaamme vähentääksemme ilmastovaikutuksiamme ja lisätäksemme tuotantomme ja logistiikkamme energia- ja materiaalitehokkuutta. Pidetään huolta luonnosta.

Energiatehokkuus ja päästöt

Energiatehokkuuden kehittämistä ja päästöjen vähentämistä ohjaa ensisijaisesti ja ympäristöpolitiikkamme.  Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen vuosi vihreällä tuulisähköllä Suomen toiminnoissamme. Tuulisähkön ansiosta CO2-päästömme vähenivät viime vuonna 894,3 tonnia (CO2-ekv) vuoteen 2018 verrattuna. Tulemme asettamaan määrälliset tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämiselle vuoden 2020 aikana.

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2019 
Lisäämme energiatehokkuuttamme. Liitymme Motivan
energiatehokkuussopimukseen vuonna 2020. Asetamme
määrällisen tavoitteen vuoden 2020 aikana.
Energiankulutuksemme kasvoi 5,5 prosenttia vuonna 2019 vuodesta 2018 tuotantomäärien kasvaessa.
Vähennämme suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjämme. Vähennämme etikanvalmistuksen VOC-päästöjä. Asetamme
määrälliset tavoitteet vuoden 2020 aikana.
Vuosi 2019 oli ensimmäinen kokonainen vuosi vihreällä tuulisähköllä Suomen-toiminnoissamme. Tuulienergian käyttöön siirtymällä pienensimme hiilidioksidipäästöjämme Suomen-toimintojemme osalta
894 t vuoteen 2018 verrattuna.
Tarkastelemme vaihtoehtoa Heinäveden-tehtaan öljykattilan korvaamiseksi uusiutuvalla energialla oman tuotannon energiankäytön hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. Uusiutuvan energian osuus on 87,3 % koko energiankäytöstä H1- tehtaalla ja 97,9 % H2-tehtaalla.
Pyrimme lisäämään kaasulla ja/tai biodiselillä kulkevan
kuljetuskaluston määrää oman tuotannon ja sopimusvalmistuksen kuljetuksissamme.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.

 

Materiaalitehokkuus 

Pyrimme vähentämään ympäristövaikutuksiamme kehittämällä materiaalitehokkuuttamme Heinäveden-tuotannossamme. Valmistimme Heinävedellä viime vuonna tuotteita 14,83 miljoonaa
kappaletta. Lisäksi tuotamme bulkkietikkaa.  Materiaalitehokkuuttamme ohjaa ympäristöpolitiikkamme ja tavoitteenamme on materiaalitehokkuuden jatkuva parantaminen.

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2019 
Seuraamme ja pyrimme tehostamaan oman tuotannon
materiaalinkäytön tehokkuutta.
Kehitimme materiaalien tuottajavastuuseen liittyvää
RINKI-raportointia. Saimme  hyvät tulokset RINKI-auditoinnista, jossa tarkastettiin toimittamiemme
tietojen laatu.
Tehostamme pesuvesien käyttöä uusilla
pesukäytännöillä sekä jätevesimäärää vähentämällä
ja vaarallisen jätteen laitokselle toimitettavan jätejakeen
vähentämisellä.
Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Selvitämme etanolipohjaisten tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuutta. Raportoimme ensimmäisen kerran vuodesta 2020.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa