Vähennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme

Hyvä huomen alkaa kunnioituksesta ympäristöä ja ilmastoa kohtaan. Kehitämme toimintaamme vähentääksemme ilmastovaikutuksiamme ja lisätäksemme tuotantomme ja logistiikkamme energia- ja materiaalitehokkuutta. Pidetään huolta luonnosta.

Energiatehokkuus ja päästöt

Lue tarkemmin ympäristövastuustamme  vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Energiatehokkuuden kehittämistä ja päästöjen vähentämistä ohjaa ensisijaisesti ja ympäristöpolitiikkamme. Toiminnallamme on ISO 14 001 -ympäristösertifikaatti.

Sitouduimme loppuvuonna 2021 Science Based Targets- ilmastoaloitteeseen, mikä merkitsee tiekartan ja toimenpiteiden aikatauluttamista päästöjen vähentämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.

Olemme pystyneet parantamaan viime vuosien aikana uusiutuvien energialähteiden osuutta Heinäveden tehtaillamme olennaisesti. Tuotteemme valmistetaankin Heinävedellä nyt uusiutuvalla energialla 99,9 – 100 %:sti
Vuosi 2021 oli kolmas kokonainen vuosi vihreällä tuulisähköllä Heinäveden tehtailla, Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksessa sekä Herttoniemen pääkonttorissamme.

Oman tuotannon tuotteemme kuljetuksissa siirryttiin vuonna 2021 käyttämään uusiutuvaa polttoainetta Heinäveden tehtaiden ja Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksen välillä.

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2021
Heinäveden tehtaiden käyttämä kaikki energia on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Uusiutuvan energian osuus kaikista energialähteistä oli 100 % Heinäveden hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavalla H1-tehtaalla ja 99,9 % etanolipohjaisia tuotteita valmistavalla H2-tehtaalla ja
H3-etikkatehtaalla.
Otamme kuljetuksissa käyttöön biopolttoaineet Heinäveden tehtaidemme ja Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksemme välillä. Siirryimme käyttämään uusiutuvaa polttoainetta kotimaan kuljetuksissa Heinäveden tehtaidemme ja Vantaan Viinikkalan logistiikkakeskuksen välillä. Laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta 170 tonnilla vuodessa, mikä vastaa noin
90 prosentin vähenemää kyseisen kuljetusreitin kokonaispäästöissä. Selvitystyö sopimusvalmisteisten tuotteiden rahdeista käynnistettiin vuonna 2021.
Vähennämme suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjämme. Sitouduimme loppuvuonna 2021 Science Based Targets- ilmastoaloitteeseen, mikä merkitsee tiekartan ja toimenpiteiden aikatauluttamista päästöjen vähentämiseksi Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä.
Lisäämme energiatehokkuuttamme. Liitymme Motivan
energiatehokkuussopimukseen vuonna 2020.
Asetamme määrällisen tavoitteen vuonna 2021.
Liityimme energiatehokkuussopimukseen vuonna 2020 ja olemme kehittäneet energian kulutukseen liittyvää raportointia. Valaistuksien uusimista jatkettiin 2021.

 

Materiaalitehokkuus 

Materiaalitehokkuuttamme ohjaa ympäristöpolitiikkamme. Tavoitteenamme on materiaalitehokkuuden jatkuva parantaminen. Pyrimme välttämään materiaaleihin kohdistuvaa hukkaa arvioimalla materiaalitaseitamme aiempaa tehokkaammin. Apunamme on Motivan mallin mukaiset materiaalikatselmukset  Heinäveden H1- ja H2-tehtailla. H2-tehtaalla projektit on pääasiallisesti toteutettu ja H1-tehtaalla kehitystoimenpiteet tullaan aloittamaan vuonna 2022.

Valmistimme Heinävedellä viime vuonna tuotteita 16,2 miljoonaa kappaletta, joka on noin 10 % vähemmän kuin vuonna 2020.

Tavoite 2020 – 2022 Saavutukset 2021
Vähennämme omasta tuotannosta syntynyttä hukkaa
lisäämällä materiaalinkäytön tehokkuutta ja tarkastelemalla prosesseja.
Toteutimme Motivan mallin mukaisen materiaalikatselmuksen Heinäveden hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavalla H1-tehtaalla. Katselmus toteutettiin vuonna 2020 etanolipohjaisia tuotteita valmistavalla H2-tehtaalla.
Tehostamme pesuvesien käyttöä uusilla pesukäytännöillä sekä jätevesimäärää vähentämällä ja vaarallisen jätteen laitokselle toimitettavan jätejakeen
vähentämisellä.
Investoimme hygienia- ja kosmetiikkatuotteita valmistavalle H1-tehtaalle loppuvuonna pesuvesimäärien vähentämiseen tähtäävän pesujärjestelmän. H1-tehtaan kpl-tuotantomäärä on noussut ja pesuvesien määrä on laskenut.
Selvitämme etanolipohjaisten tuotteiden uudelleenkäytön mahdollisuutta. Olemme kierrättäneet jäte-etanoleja teknisten tuotteiden raaka-aineiksi 8 000 kg vuoden 2021 aikana.

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa