Vähennämme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiamme

Hyvä huomen alkaa kunnioituksesta ympäristöä ja ilmastoa kohtaan. Kehitämme toimintaamme vähentääksemme ilmastovaikutuksiamme ja lisätäksemme tuotantomme ja logistiikkamme energia- ja materiaalitehokkuutta. Pidetään huolta luonnosta.

Päätavoitteet 2023 – 2025  Saavutukset 2023
Science Based Targets -ilmastotavoitteemme hyväksytään aikataulun mukaisesti. Vähennämme päästöjämme
omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme tavoitteiden mukaisesti.
Science Based Targets -ilmastoaloitteen mukainen päästölaskentamalli on kehitetty ja alustavat päästöt on
laskettu vuodesta 2021 alkaen emoyhtiössä ja kaikissa tytäryhtiössä. Laskenta ja päästövähennystavoitteet
on lähetetty SBTi:n arvioitavaksi sääntöjen mukaisessa määräajassa tammikuussa 2024.
Päästövähennystavoitteet sisältävät myös FLAG-päästöt.
Vähennämme tuotannon ympäristövaikutusta lisäämällä materiaalikäytön ja jätteiden erilliskeräyksen
tehokkuutta.
Berner Oy:n Heinäveden-tehtaiden 2023-tavoite kerätä vähintään 120 tonnia jätettä erilliskeräykseen ylittyi
muovinkeräyksen tehostamisen ansiosta.
Selvitämme vaikutuksemme ja riippuvuutemme luonnon monimuotoisuudesta ja asetamme tavoitteet
vaikutusten vähentämiseksi.
Selvitimme pilottiprojektissa vaikutuksemme ja riippuvuutemme luonnon monimuotoisuudesta Heinäveden
tuotantolaitoksemme, 2 sopimustuotantolaitoksen sekä 11 eri raaka-aineen ja tuotteen toimittajan
tuotantolaitosten sekä tuotantoprosessien osalta.
Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä maatalouden ja teollisuuden liiketoiminta-alueilla on yhteensä 570 000
tonnia.
Kierrätettyjen sivuvirtojen määrä oli 134 000 tonnia.

 

Ilmastotyö ja energiatehokkuus

Päästövähennysten ja energiatehokkuuden  kehittämistä ohjaa Berner-konsernissa ensisijaisesti ISO 14001 -standardin ja Science Based Targets -ilmastoaloitteen mukainen ympäristöpolitiikka ja ympäristöjärjestelmä.
Järjestelmä ohjaa meitä arvioimaan olennaiset ympäristövaikutuksemme, määrittämään ohjelman ympäristönäkökohtien hallintaan ja mittaamaan suoritusta ympäristövaikutuksien vähenemisestä.

Olemme kehittämeet Science Based Targets -ilmastoaloitteen mukaisen päästölaskentamallin  ja alustavat päästöt on laskettu vuodesta 2021 alkaen emoyhtiössä ja kaikissa tytäryhtiössä. Laskenta ja päästövähennystavoitteet on lähetetty SBTi:n arvioitavaksi sääntöjen mukaisessa määräajassa tammikuussa 2024. Päästövähennystavoitteet sisältävät myös FLAG-päästöt (forest, land, agriculture).

Materiaalitehokkuus 

Materiaalitehokkuuttamme ohjaa ympäristöpolitiikkamme. Tavoitteenamme on materiaalitehokkuuden
jatkuva parantaminen, sillä resurssiviisaus vaikuttaa suoraan niin päästöihimme kuin muihin luontovaikutuksiinkin.
Pyrimme välttämään materiaaleihin kohdistuvaa hukkaa arvioimalla materiaalitaseitamme
aiempaa tarkemmin. Pohjana on Motivan mallin mukaan tehdyt materiaalikatselmukset
Heinäveden tehtailla.

LUONNON MONIMUOTOISUUS

Olemme Bernerillä sitoutuneet jatkuvaan kehitystyöhön ilmasto- ja ympäristövaikutuksiemme vähentämiseksi. Ilmastokysymysten rinnalle on viime aikoina noussut vahvasti luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen eli luonnon köyhtyminen.

Selvitimme pilottiprojektissa vaikutuksemme ja riippuvuutemme luonnon monimuotoisuudesta Heinäveden tuotantolaitoksemme, 2 sopimustuotantolaitoksen sekä 11 eri raaka-aineen ja tuotteen toimittajan tuotantolaitosten sekä tuotantoprosessien osalta.

Heinäveden tuotantolaitosten tuotantoprosessien osalta suurimmat riippuvuudet
luonnon monimuotoisuudesta liittyivät pinta- ja pohjaveteen. Suurimmat vaikutukset taas kohdistuivat kasvihuonekaasuihin, vedenkäyttöön ja jätteisiin. Muiden valittujen raaka-aineiden ja tuotteiden tuotantoprosessien pääasialliset riippuvuudet kohdistuivat samalla tavalla pinta-ja pohjaveteen, mutta maataloudella havaittiin
olevan useampia riippuvuuksia. Vaikutusten osalta ei noussut yhtä merkittävää tekijää, vaan
vaikutusluokkia havaittiin olevan useita.

KIERTOTALOUS

Kiertotalouden edistäminen on yksi tärkeä strateginen tavoitteemme; sen avulla pyritään osaltaan hillitsemään ilmastonmuutosta ja luontokatoa. Kiertotalous näkyy liiketoiminnassamme erityisesti teollisten sivuvirtojen hyödyntämisenä: autamme saamaan teollisten tuotantoprosessien osana syntyviä sivuvirtoja hyötykäyttöön ja hyödyntämään niitä edelleen joko teollisuuden raaka-aineina tai maatiloilla esimerkiksi lannoitteina tai rehukomponentteina. Sivuvirtoja syntyy esimerkiksi rehu- ja kaivosteollisuudessa. Vuonna 2023 kierrätettyjen
sivuvirtojen määrä oli 134 000 tonnia.

 

Lue tarkemmin ympäristövastuustamme  vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Jaa sosiaalisessa mediassa