Uratarinat 2022

MINNA SALMELA, TUOTEKEHITYSKEMISTI

Tuotekehityskemistin työssään Minna Salmela vastaa Rajamäen etikkatuotteiden, LV-pesuaineiden, sekä HETI-tuotteiden tuotekehityksestä ammattilaisille ja kuluttajille. Minnan työnkuvaan kuuluu tuotteiden ideoiminen, kehittäminen ja testaaminen, raaka-aineiden valinta, niihin liittyvän lainsäädännön seuraaminen sekä erilaisten tuotedokumenttien laadinta. Bernerille Minna siirtyi vuonna 2004, kun Berner osti Herbina-brändin. Bernerillä Minna on työskennellyt myös desinfiointiaineiden ja lääkinnällisten laitteiden tuotekehityksessä.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Työni on hyvin vaihtelevaa, kahta samanlaista päivää ei ole. Pääsen jatkuvasti oppimaan uutta ja kehittämään osaamistani. Lainsäädännön sekä ympäristömerkkien vaatimusten ja kuluttajien odotusten muutosten myötä, tulee uusia haasteita ratkaistaviksi. 

Mikä Bernerillä työskentelyssä on mielestäsi parasta?
Se, että saan työskennellä innostuneiden ja osaavien ihmisten kanssa. Tiimissämme on erittäin hyvä yhteishenki ja vertaistukea on aina saatavilla, kun haluan keskustella esim. lain tulkinnoista tai ratkaistavista haasteista.

Miten vastuullisuuden kasvava merkitys näkyy omassa työssäsi?
Vastuullisuus on hyvin merkittävässä roolissa työssäni. Tuotteille haetaan enenevässä määrin erilaisia sertifioituja vastuullisuusmerkkejä, kuten Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Luomu-aurinkomerkki ja Hyvää Suomesta -merkki. Näiden sertifikaattien vaatimukset pitää huomioida jo tuotetta kehitettäessä ja myös koko niiden elinkaaren aikana. Myös läpinäkyvyyden vaade tuotteen koko arvoketjuun kasvaa. Pyrimme valitsemaan raaka-aineita, jotka ovat uusiutuvista materiaaleista valmistettuja sekä vähemmän ympäristöä kuormittavia.

Miten olemassaolomme merkitys ”Huomisen puolustaja” sinulle merkitsee?
Tämä ja vastuullisuus liittyvät mielestäni vahvasti yhteen. Omassa työssäni huomisen puolustaminen näkyy tavoitteena kehittää tuotteita entistä kestävimmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Myös kotimaisuus, tuotanto Suomessa ja siten suomalaisten työllistäminen ovat minulle tärkeitä.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Vapaa-aikaani vietän perheen kanssa sekä ryhmäliikunnan, käsitöiden ja kirjojen parissa.

 

MARKO HANSKI, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Marko Hanski on työskennellyt Business Development Managerin tehtävässä vuoden 2022 alusta. Markon tiimin vastuulle kuuluu kuluttajatuotteiden osalta muun muassa prosessikehitys ja kehitysprojektit, verkkokauppojen kaupallinen kehitys, myynnin tukitehtäviä ja asiakaspalvelu. Lisäksi Marko tukee kategoriatiimejä tarpeen mukaan kaupallisessa suunnittelussa ja edustaa usein Kuluttajatuotteet-liiketoimintayksikköä koko yhtiötä koskevissa kehitysprojekteissa. Marko siirtyi Bernerille vuonna 2018 yrityskaupan myötä ja työskenteli ennen nykyistä rooliaan päivittäiskäyttötavaroiden kategoriapäällikkönä.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Monesti sanotaan, että jokainen päivä töissä on erilainen, mutta tässä roolissa sekä aihepiirin että niiden laajuuden vaihtelut ovat poikkeuksellisen suuria. Saman päivän aikana saatan pohtia, miten kaupallista prosessiamme tulisi kehittää strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulevien vuosien aikana, fasilitoida logistiikan ja myynnin yhteispalaveria, kartoittaa järjestelmätoimittajia myynnin työkalulle ja hoitaa itse pilottivaiheessa olevan verkkokaupan asiakaspalvelua. Olen aina pitänyt monipuolisesta työskentelystä, enkä osaa pysyä lestissäni, joten tämä sopii minulle. Nautin lisäksi uuden oppimisesta ja toimiessa näin monen sisäisen ja ulkoisen sidosryhmän kanssa, oma ymmärrykseni poikkeuksellisen monipuolisesta liiketoiminnastamme kasvaa päivittäin.

Mikä Bernerillä työskentelyssä on mielestäsi parasta?
Ihmiset. Meillä on lyhyesti sanottuna loistava porukka ja hyvä henki. Lisäksi yrityksen arvot, työ, rehellisyys ja ihminen, näkyvät aidosti arjessa ja ne on helppo allekirjoittaa.

Miten vastuullisuuden kasvava merkitys näkyy omassa työssäsi?
Vastuullisuuden merkitys näkyy oikeastaan kaikessa tekemisessä. Esimerkiksi verkkokaupan ratkaisujen parissa mietimme, miten saamme tuotteen vastuullisuustiedot parhaiten esitettyä asiakkaalle ja toisaalta miten saamme pakkaamisen ja toimitukset mahdollisimman kestävälle pohjalle. Myös strategiatyössä ja prosessien suunnittelussa vastuullisuus on esillä kaikessa.

Miten olemassaolomme merkitys ”Huomisen puolustaja” näkyy työssäsi?
Pyrimme tiimin kanssa uudistamaan ja kehittämään toimintatapoja niin, että meidän on mahdollista puolustaa huomista huomennakin.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Vapaa-aikani kuluu enimmäkseen musiikkiharrastuksen ja kitaran soiton parissa. Lisäksi vietän paljon aikaa metsälenkeillä kahden koirani kanssa.

 

SIRPA NUUTINEN, MYYNTIPÄÄLLIKKÖ

Sirpan vastuulle myyntipäällikkönä Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikössä  kuuluu teollisuuskemikaalien myynti muun muassa kemian-, metalli- ja kaivosteollisuudelle Suomessa. Sirpa vastaa myös näiden kemikaalien hankinnasta Euroopasta ja Aasiasta ja päämiessuhteista suurimmalta osin. Sirpa on työskennellyt kemikaalitukkukaupan parissa koko työuransa ja ura Bernerillä alkoi vuonna 2009. Berner oli Sirpan asiakas hänen entisessä  työpaikassaan, joten yhtiö oli jo Sirpalle tuttu.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Kaupankäynti ja asiakassuhteista huolehtiminen ja kehittäminen on itselleni se ykkösjuttu. Monet asiakkaani ovat suuria kansainvälisiä yrityksiä, joiden hankinnoista päättäviä henkilöitä työskentelee myös Suomen ulkopuolella, joten saankin työskennellä monikulttuuristen ihmisten kanssa. Tavoitteenani asiakassuhteiden kehittämisessä on se, että minä ja Berner tulemme asiakkaan mieleen ensimmäisenä, kun heillä on tarve löytää toimittaja jollekin kemikaalille. Työni mielekkyyttä lisää sekin, että vastaan myös monien myymieni tuotteiden hankinnasta, joten tunnen tuotteiden hinnanmuodostuksen, markkinatilanteen ja saatavuuden. Tätä asiakkaanikin arvostavat, ja sen tärkeys on entisestään korostunut koronapandemian ja Ukrainan-sodan aiheuttamien markkinahäiriöiden vuoksi.

Mikä Bernerillä työskentelyssä on mielestäsi parasta?
Arvostan sitä, että meillä Teollisuuden Bernerillä on paljon vapautta kehittää toimintaamme ja saamme työskennellä kukin omalla persoonallisella otteellamme – toki strategia, tavoitteet ja Bernerin arvot, työ rehellisyys ja ihminen, huomioiden. Yrittäjähenkinen työskentelytapa, matala hierarkia ja mahdollisimman vähäinen byrokratia ovat tärkeitä tekijöitä, kun yritämme säilyttää ketteryytemme ja reagoida yhä nopeammin muuttuviin markkinoihin. Bernerillä omistajat ja ylin johto ovat lähellä, helposti lähestyttäviä ja päätöksenteko nopeaa. Lisänä vielä mukavat kollegat ja turhan pönötyksen puuttuminen.

Miten vastuullisuuden kasvava merkitys näkyy omassa työssäsi?
Yhä useammat asiakasyritykset haluavat tietää, millaisissa oloissa ja millaisella hiilijalanjäljellä myymämme kemikaalit valmistetaan ja kuljetetaan tai miten Bernerillä noudatetaan esimerkiksi työlainsäädäntöä tai miten pyrimme vähentämään jätteiden määrää. Perusedellytyksenä on tietysti jo pitkään ollut, että toiminnan on oltava kemikaalilainsäädännön mukaista ja laatu- sekä ympäristöjärjestelmien on oltava kunnossa.

Miten olemassaolomme merkitys ”Huomisen puolustaja” sinulle merkitsee?
Vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiminen on velvollisuutemme sekä työntekijöinä että yrityksenä, myös tulevia sukupolvia ajatellen. Berner on luotettavana ja vakavaraisena tunnettu perheyritys ja osoitamme myös käytännön teoilla, että vastuullisuus on tärkeä osa arvojamme; haluamme siinäkin olla parasta A-luokkaa.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Perheen, koiran, ystävien ja tanssiharrastuksen parissa. Kotona Espoossa lähiluonnosta ja merellisyydestä nauttien. Mahdollisuus mökkeilyyn ympäri vuoden on osoittautunut tärkeäksi henkireiäksi erityisesti korona-aikana.

 

 JARI MÄKELÄ, ASIANTUNTIJA

Jari Mäkelä työskentelee MedLab-liiketoimintayksikkömme laboratorioliiketoiminnassa asiantuntijana.  Jarin vastuulle kuuluu laboratoriolaitemyynti ja applikaatiotuki pääasiassa elintarviketeollisuuden laboratorioille sekä kaupallisille elintarvikelaboratorioille, mutta myös metsäteollisuuden laboratoriot sekä erilaiset vesilaboratoriot ovat merkittäviä asiakasryhmä Jarille.  Jarin työnkuvaan kuuluvat moninaiset asiakkaiden tuotelaatuun ja -turvallisuuteen, tuotannon optimointiin sekä omavalvontaan liittyvät projektit, joihin Bernerin edustaman päämiehen, tanskalaisen FOSS Analytics’in laitteet pystyvät tarjoamaan erilaisia ratkaisuja. Bernerillä Jari on työskennellyt vuodesta  2018 alkaen.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Pidän asioiden kehittämisestä, olivat ne sitten asiakasprojekteja tai Bernerin sisäisiä projekteja. Näissä projekteissa erilaisten ihmisten kanssa yhdessä tekeminen on aivan parasta. Eritoten asiakassuhteiden, tai pikemminkin voisi sanoa ihmissuhteiden kehittyminen ensitapaamisesta aina luotettavaan, tiiviiseen yhdessä tekemiseen ovat asioita, joista nautin erittäin suuresti. Työni on mielestäni erittäin monipuolista ja saan käyttää laajalti koulutustaustaani eli elintarviketieteiden sekä kaupallisen alan osaamistani.

Mikä Bernerillä työskentelyssä on mielestäsi parasta?
Ei ole varmaan yllätys edellisen vastaukseni perusteella, että ihmiset. Myös itseäni kehittävät merkitykselliset ja monipuoliset työtehtävät nostan korkealle Bernerillä työskentelyssä. Arvostan myös erittäin paljon työnteon kulttuuriamme, sitä että ihmisiin luotetaan ja heille annetaan vapaus hoitaa työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.

Miten vastuullisuuden kasvava merkitys näkyy omassa työssäsi?
Myös elintarviketeollisuuden tuottajat pitävät tärkeänä tuotteidensa koko arvoketjun läpinäkyvyyttä ja tämä jalkautuu sitten luonnollisesti edustamiemme tuotteiden vastuullisuuteen. Esimerkiksi sertifikaatit ja alkuperämaadokumentit tulee luonnollisesti olla kunnossa. Laitteiden elinkaariajattelulle ei ole myöskään ainoastaan taloudellista perustetta, vaan hyvin ylläpidetyt laitteet kestävät pidempään ja toimivat luotettavasti tehden sitä tehtävää, johon ne on tarkoitettu.

Miten olemassaolomme merkitys ”Huomisen puolustaminen” näkyy työssäsi?
Työni on suoraan linkittynyt huomisen puolustamiseen erityisesti kotimaisen elintarviketuotannon laadun ja puhtauden takaamiseksi. Laitteemme eivät pelkästään analysoi itse elintarvikkeita, vaan myös teollisuuden tuotantolaitosten poistovesivirtoja, jotta tiedämme, minkälaista ravinnetaakkaa vesistöihimme siirtyy. Tämän ansiosta pystytään vaikuttamaan paremmin vesistöjemme hyvinvointiin.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Vapaa-aikaani vietän perheeni ja ystävieni kanssa mukavia asioita tehden. Pyrin myös urheilemaan säännöllisesti. Tähän antavat hyvät mahdollisuudet nykyisen kotipaikkani Helsingin Paloheinän maastot.

 

SAANA SUOMI, TRADE MARKETING SPECIALIST

Saana Suomella on upea 20 vuoden ura Bernerillä takana. Saana tuli taloon aikoinaan tradenomi-koulutuksen työharjoitteluun ja vuosien varrelle on mahtunut useampi rooli ja vastuualue ennen nykyistä Trade Marketing Specialistin roolia. Saanan tehtävänä on kehittää myymälämarkkinointiamme niin, että tuotteemme saisivat parhaan mahdollisen näkyvyyden myymälässä ja löytää eri brändeillemme sopivia myymäläelementtejä. Saana on toiminut lisäksi kaupan alan pääluottamushenkilönä kolmen kauden ajan vuodesta 2018.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Saan olla roolissani tuotepäälliköidemme tukena ja mukana brändiemme kasvussa, sekä jakamassa asiantuntemustani eteenpäin koko yrityksen hyödyksi. Osa työstäni on suunnittelua ja prosesseja, mutta pääsen näkemään myös konkreettisia lopputuloksia.  Tiedän tehneeni osani kokonaisuudesta hyvin, kun näen brändiemme kasvavan ja menestyvän.  Olen mukana myös kehittämässä kaupallista prosessiamme ja pääsen työskentelemään monien eri ammattilaisten kanssa.  Työpäiväni vaihtelevat ja saan olla mukana myös Berner-tasoisissa projekteissa.  Koen olevani tärkeä osa kokonaisuutta ja tulevaisuuden kehitystä.

Mikä Bernerillä työskentelyssä on mielestäsi parasta?
Parasta on työkaverit. Itselläni on jo niin pitkä ura Bernerillä takana, että on myös ollut upeaa olla mukana Bernerin viimeaikaisessa vahvassa kasvussa ja kansainvälistymisessä. Pääsemme myös osallistumaan erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin oman työnkuvan ulkopuolella oman halumme mukaan.  Bernerillä arvostetaan lisäksi kehittymistä ja sitä tuetaan. Itse olen päässyt kasvamaan tähän rooliin yrityksen sisällä.

Miten vastuullisuuden kasvava merkitys näkyy omassa työssäsi?  
Vastuullisuus näkyy myös myymälöissä ja vastuullisuuden tulee olla osa tuotteiden koko elinkaarta. Materiaalien valinnassa tulee ottaa huomioon kierrätettävyys ja kestävät ratkaisut. Brändit ovat erilaisia ja jokaisella on hieman oma vastuullisuuskulmansa, joka tulee näkyä kuluttajalle myös myymälässä.  Vastuullisuus on Bernerillä vahvasti läsnä kaikissa valinnoissa ja tekemisessä ilman, että sitä varsinaisesti miettii.

Miten olemassaolomme merkitys ”Huomisen puolustaja” sinulle merkitsee?
Työyhteisön kehittämistä ja sitä, että on hyvä työtoveri sekä arvostaa jokaisen työtä.  Se tarkoittaa myös vastuullisia valintoja ja sitä, että itse tekee parhaansa yrityksen kasvun eteen. Oma kotimainen tuotantomme luo työtä Suomeen, ja kun kuluttajat löytävät tuotteemme ostoskoriinsa, on osa työstäni tehty.  Huomisen puolustaminen on osa jokaista työpäivää ja kaikella tekemisellämme pitää minusta pyrkiä mahdollisimman hyviin ratkaisuihin, niin että niiden takana on helppo seistä ylpeänä.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Äänikirjoja kuunnellessa ja Lulu-koiran kanssa kävellessä mieli tyhjenee työasioista ja ajatukset kirkastuvat.  Kuntonyrkkeily on uusin innostuksen kohteeni.

OLLI SAARINEN, MASTERDATA-ASIANTUNTIJA 

Olli Saarinen työskentelee tuote- ja toimitusketjun tiimissä masterdata-asiantuntijana. Ollin vastuulle kuuluu M3-toiminnanohjausjärjestelmän pääkäyttäjyys masterdatan osalta sekä tehtäviä myös muiden oheisjärjestelmien parissa. Ollin Berner-ura alkoi kesätöiden kautta vuonna 2011 silloisella kasvinsuojeluosastollamme, jossa Olli toimi ostotehtävissä. Nykyisessä roolissaan Olli on työskennellyt vuodesta 2018 alkaen.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Saan työskennellä monipuolisissa työtehtävissä mukavien kollegoiden kanssa kera joustavien työskentelykäytäntöjen.

Mikä Bernerillä työskentelyssä on mielestäsi parasta?
Mahdollisuus kehittyä ja työskennellä eri työtehtävissä sekä toiminta arvojemme työ, rehellisyys ja ihminen, mukaisesti.

Miten vastuullisuuden kasvava merkitys näkyy omassa työssäsi?
Raportointitarpeet kasvavat jatkuvasti ja näihin täytyy pystyä toiminnassamme vastaamaan. Tämä tarkoittaa usein lisäkenttiä järjestelmiin, jotta tieto voidaan tallentaa järkevästi.

Miten olemassaolomme merkitys Huomisen puolustaminen näkyy työssäsi?
Teemme työtä pitkäjänteisesti, eikä lyhyen aikavälin tulosta maksimoida pidemmän ajan tavoitteiden kustannuksella.

Miten vietät vapaa-aikaasi?
Perheen kanssa. Kesällä pelaan golfia ja talvella hiihdän.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa