Luomme arvoa sidosryhmillemme

Vastuullisena perheyrityksenä haluamme olla rakentamassa yhä parempaa huomista nykyisille ja tuleville sukupolville. Siksi pidämme huolen siitä, että luomme hyvinvointia ja kasvua kaikkialla missä toimimme.


Vakavaraisuus ja kannattava kasvu

Taloudellisen vastuun osalta painotamme vahvaa vakavaraisuutta ja kannattavaa kasvua. Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu mahdollistaa pitkäjänteisen sitoutumisen henkilöstön hyvinvointiin ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen muun muassa verojen maksun kautta.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022
Tavoitteenamme on pitää yllä tasaista liikevaihdon ja
tuloksen kasvua.
Konsernin liikevoitto kasvoi 75,1 %
40,6 miljoonaan euroon. Liikevaihtomme kasvoi 71,8 % 717,5 miljoonaan euroon.

 

Paikallinen verojalanjälki 2022 

Berner tuottaa omalla toiminnallaan taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmilleen. Meille on kunnia-asia investoida ja maksaa veromme paikallisiin toimintamaihimme.

(1000 euroa)
Emo
(1000 euroa)
Konserni
Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot ja rahoitustuotot 396 471 720 689
Tavarantoimittajat: Materiaalit ja palvelut 294 066 529 223
Muut yhteistyökumppanit: Liiketoiminnan muut kulut ja investoinnit 48 574 91 794
Henkilökunta: Maksetut palkat ja palkkiot 26 052 48 920
Osakkeenomistajat ja rahoittajat: Osingot ja rahoituskulut 9 226 10 807
Yhteiskunta: Tuloverot, arvonlisäverot, muut verot, eläkkeet ja sosiaalikulut 46 358 94 283

 

Kotimaista tuotantoa 8 paikkakunnalla 

Annamme Bernerillä suuren arvon sille, että tuotanto säilyy suomalaisissa käsissä ja voimme työllistää suoraan ja välillisesti myös pienemmillä paikkakunnilla. Berner-konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteita valmistetaan 10 tehtaalla 8 paikkakunnalla Suomessa eli Heinävedellä, Helsingissä, Kouvolassa, Kokemäellä, Lapualla, Kaipiaisissa, Mietoisissa sekä Ylöjärbellä

Hyväntekeväisyyskumpanuudet UNICEFIN ja HelsinkiMission kanssa

Berner on ollut mukana tukemassa HelsinkiMission sekä UNICEFin kolmivuotisia yhteistyöprojekteja Suomessa ja Ruandassa. Tukemme HelsinkiMissionlle jatkuu uuden School to Belong -projektin myötä.

Yhteistyömme BF&HAPPY-perheiden kanssa (Berner, Fazer, Hartwall, Ahlström ja Paulig) sekä ryhmän rahoittama 3-vuotinen UNICEF-projekti Ruandassa eteni koronasta riippumatta hyvin. Projektin tavoitteena on ollut vähentää vastasyntyneiden lasten kuolleisuutta parantamalla äitien ja vastasyntyneiden terveydenhoidon laatua ja saatavuutta. Toisen projektivuoden (maaliskuu 2021–huhtikuu 2022) aikana yhteensä 233 lääkäriä ja hoitohenkilökunnan jäsentä koulutettiin ja mentoroitiin. Esimerkiksi synnytysosastojen ja vastasyntyneiden teho-osastojen välistä yhteystyötä parannettiin ja synnytyksen jälkeistä seurantaa parannettiin niin vauvojen kuin äitien osalta.

Berner oli mukana tukemassa HelsinkiMission 3-vuotista hanketta 2020-2022 nuorten auttamiseksi yhdessä kolmen kotimaisen säätiön sekä yhden perheyrityksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille nykyistä enemmän matalan kynnyksen keskusteluapua ammattilaisen kanssa ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä. Berner jatkaa HelsinkiMission tukemista myös seuraavan kolmen vuoden ajan. School to Belong -projekti auttaa tunnistamaan ja lievittämään nuorten yksinäisyyttä ja sen haitallisia vaikutuksia terveydelle ja hyvinvoinnille

Jaa sosiaalisessa mediassa