Luomme arvoa sidosryhmillemme

Vastuullisena perheyrityksenä haluamme olla rakentamassa yhä parempaa huomista nykyisille ja tuleville sukupolville. Siksi pidämme huolen siitä, että luomme hyvinvointia ja kasvua kaikkialla missä toimimme.


Vakavaraisuus ja kannattava kasvu

Taloudellisen vastuun osalta painotamme vahvaa vakavaraisuutta ja kannattavaa kasvua. Vahva vakavaraisuus ja kannattava kasvu mahdollistaa pitkäjänteisen sitoutumisen henkilöstön hyvinvointiin ja yhteiskunnallisen hyvinvoinnin lisäämiseen muun muassa verojen maksun kautta.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2020
Tavoitteenamme on pitää yllä tasaista liikevaihdon ja
tuloksen kasvua.
Konsernin liikevoitto kasvoi vuonna 2021 31,7 % 23,2 miljoonaan euroon. Liikevaihtomme kasvoi 28,8 % 417,7 miljoonaan euroon.

 

Paikallinen verojalanjälki 2021 

Berner tuottaa omalla toiminnallaan taloudellista hyvinvointia useille sidosryhmilleen. Meille on kunnia-asia investoida ja maksaa veromme paikallisiin toimintamaihimme.

(1000 euroa)
Emo
(1000 euroa)
Konserni
Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot ja rahoitustuotot 261 451 421 290
Tavarantoimittajat: Materiaalit ja palvelut 172 165 297 110
Muut yhteistyökumppanit: Liiketoiminnan muut kulut ja investoinnit 102 095 100 685
Henkilökunta: Maksetut palkat ja palkkiot 23 057 34 558
Osakkeenomistajat ja rahoittajat: Osingot ja rahoituskulut 7 413 7 377
Yhteiskunta: Tuloverot, arvonlisäverot, muut verot, eläkkeet ja sosiaalikulut 44 277 70 724

 

Kotimaista tuotantoa 8 paikkakunnalla 

Annamme Bernerillä suuren arvon sille, että tuotanto säilyy suomalaisissa käsissä ja voimme työllistää suoraan ja välillisesti myös pienemmillä paikkakunnilla. Berner-konserniin kuuluvien yhtiöiden tuotteita valmistetaan 10 tehtaalla 8 paikkakunnalla Suomessa eli Heinävedellä, Helsingissä, Kouvolassa, Kokemäellä, Lapualla, Kaipiaisissa, Mietoisissa sekä Ylöjärbellä

Hyväntekeväisyyskumpanuudet UNICEFIN ja HelsinkiMission kanssa

Julkaisimme vuodenvaihteessa 2020 kaksi uutta merkittävää, useampivuotista hyväntekeväisyyskumppanuutta.

Berner ja neljä muuta suomalaista yrittäjäperhettä tukevat  BF-HAPPY projektinsa kautta UNICEFin 3-vuotista hanketta äitien ja vastasyntyneiden terveydenhoidon laadun ja saatavuuden parantamiseksi. Hankkeen tavoitteena on äiti- ja lapsikuolleisuuden vähentäminen Ruandassa. Raportointijakson, helmikuu 2020 – huhtikuu 2021, aikana BF&HAPPY-ryhmän tuen avulla parannettiin henkilökunnan kykyä ehkäistä, tunnistaa ja hoitaa vastasyntyneitä koskevia komplikaatiota sekä äitien synnytyskomplikaatioita ja yksiköissä otettiin käyttöön kuukausittaiset sairaalakohtaiset kehityssuunnitelmat. Projektin toisena tavoitteena on varmistaa vauvojen selviytymiselle olennaisten laitteiden riittävä määrä terveydenhuoltoyksiköissä ja sairaaloissa. Raportointijakson aikana ryhmän tuen avulla terveydenhuoltoyksiköille on muun muassa hankittu vastasyntyneiden hoitoon olennaisia tarvikkeita, esimerkiksi elvytyspaljeita. Lisäksi hankittiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa keskoskaappeja 10 eri sairaalaan. BF&HAPPY-perheiden rahoittama UNICEF-projekti jatkuu vielä vuoden 2022 loppuun saakka. Lisätietoja UNICEFIN tiedotteesta. 

Berner on mukana myös tukemassa HelsinkiMission 3-vuotista hanketta nuorten auttamiseksi yhdessä kolmen kotimaisen säätiön sekä yhden perheyrityksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille nykyistä enemmän matalan kynnyksen keskusteluapua ammattilaisen kanssa ja vapaaehtoisia tukihenkilöitä. HelsinkiMissio on tehnyt vuoden 2021 aikana paljon työtä nuor-en auttamisen hyväksi ja kohtaamisten määrä nuorten palveluissa kasvoikin 28 % edellisvuodesta. Yhteydenoton helpottamiseksi on avattu muun muassa uusia sosiaalisen median kanavia, ja chat-palvelusta nuoret saavat apua ammattilaiselta nopeasti ja anonyymisti.  Lue lisää HelsinkiMission tiedotteesta

 

Jaa sosiaalisessa mediassa