Uratarinat

 


PIIA REPO, TUOTERYHMÄPÄÄLLIKKÖ 

Jalkineet ja Pukeutuminen -kategorian tuoteryhmäpäällikkönä olen kokonaisvastuussa Nokian Jalkineet-, Kontio- ja Hai-brändien myynnistä ja tuloksesta. Keskeinen osa työtäni on liiketoiminnan strateginen kehittäminen ja vuosisuunnittelu. Toimenkuvaani kuuluu myös asiakastyö ja vastaan jalkineiden suurimmista asiakkuuksista. Aloitin Bernerillä nykyisessä roolissani kolme vuotta sitten.

Toimin upean ja osaavan jalkinetiimin esihenkilönä, ja yhdessä tehden viemme tiimiä kohti asettamiamme tavoitteita. Ohjaava ajatukseni omassa esimiestyössäni on, että toiminnan ja tekemisen tulee olla tavoitteellista, mutta ei liian tiukkapipoista. Töissä saa ja pitää olla myös hauskaa, ja tekemisestä ja tuloksista pitää voida nauttia.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Työssäni mahtavinta on sen monipuolisuus ja toiminnan jatkuva kehittäminen. Tiimissämme pääsemme toteuttamaan käytännössä kaikkia jalkineliiketoiminnan osa-alueita: tuotesuunnittelu, valikoimanhallinta, hankinta, myynti, markkinointi, asiakassuhteet, vienti, oma verkkokauppa ja muun muassa Amazon-myynti.

Jalkinebisneksessä päivät ovat monipuolisia ja tilanteet vaihtelevia. Pidän siitä, että voin työpanoksellani auttaa tiimiämme onnistumaan ja ohjata toimintaa kannattavampaan suuntaan. Bernerillä saan vastuuta ja vapautta kehittää vastuullani olevaa liiketoimintaa, ja meillä on mahdollisuus jatkuvasti parantaa toimintamallejamme tietoon ja tuloksiin perustuen. Hienoa on nähdä tiimin onnistuvan ja iloitsevan onnistumisista.

Mitä olemassaolomme merkitys Huomisen puolustaja sinulle merkitsee ja miten se näkyy työssäsi?Koronavuoden 2020 aikana teimme tiimissämme paljon strategiatyötä ja määrittelimme kategoriamme visioksi ”Edistämme ihmisten hyvinvointia laadukkaiden, vastuullisten tuotteidemme ja palvelujemme kautta. Haluamme mahdollistaa positiivisen ulkoilukokemuksen kaikille huomennakin.”

Visiomme tiivistää sen, miten huomisen puolustaminen näkyy jalkinetiimissämme. Haluamme huomioida vastuullisuuden hankinnassamme, tuotteissamme, toimittaja- ja asiakassuhteissamme, sekä niissä käytettävissä raaka-aineissa ja komponenteissa. Tuotteemme ovat laadukkaita ja kestäviä, ja tuottavat iloa käyttäjilleen.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintamme vastuullisuutta edelleen ja lisäksi haluamme tuotteillamme ja niiden markkinoinnilla edistää ihmisten luonnossa liikkumista, ja sitä kautta hyvinvointia. Tavoitteemme on innostaa kuluttajia nauttimaan Suomen mahtavista ulkoilumahdollisuuksista säällä kuin säällä, nyt korona-aikaan ja myös sen jälkeen. Tämä ajatus kantaa myös henkilökohtaisessa elämässäni ja työn vastapainoksi harrastankin paljon liikuntaa ulkona, muun muassa hiihtoa, laskettelua ja juoksua.

 

TERO PIIRONEN, TOIMITUSKETJUN KEHITYSKOORDINAATTORI

Työskentelen toimitusketjumme kehityskoordinaattorina ja M3-toiminnanohjausjärjestelmämme pääkäyttäjänä. Päävastuullani on huolehtia M3:n operatiivisesta toiminnasta, sekä toimitusketjun kehitysprojektiemme edistäminen. Koordinoin myös toimitusketjun prosessien kehitystä yhdessä eri toimintojen kollegojen ja pääkäyttäjien kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Oletko työskennellyt Bernerillä muissa tehtävissä?
Bernerin keskusvarasto avattiin Vantaan Viinikkalaan vuonna 2009, jolloin minulle tarjottiin henkilöstövuokrausyritykseltä kuukauden pestiä trukkikuskina. Kuukausi venähti 3,5 vuodeksi, ja toiset 3,5 vuotta työskentelin tuotteiden vastaanotossa. Opiskelin töiden ohessa VEAT Varastoalan erikoiskoulutuksen ja siirryin valmistuttuani varastokoordinaattoriksi, ja sitten M3-toiminnanohjausjärjestelmämme kehitysprojekti tempaisikin minut mukaansa.

Aloitin Viinikkalassa järjestelmän testaajana, sitten siirryin kehittäjäksi ja lopulta koko logistiikkamme kehittäjäksi. Tuin myös liiketoimintayksiköitämme M3-projektissa ja rakensin myyntiohjelmaa. Kuukausi M3:n lanseerauksen jälkeen aloitin toimitusketjun kehityskoordinaattorina ja M3:n pääkäyttäjänä. Mahdollisuuksia on siis ollut edetä urallani Bernerillä.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Työssäni nautin erityisesti logistisesta suunnittelusta. Etenkin kehityskohteiden jatkokehittäminen sekä optimoiminen toimipisteille sopiviksi on palkitsevaa. Kehityn ja opin jatkuvasti uutta tehdessäni yhteistyötä satojen ihmisten kanssa, joista jokaisella on näkökulmaa ja osaamista joltain osa-alueelta. Uusien ihmisten tapaaminen on ollut hienoa uudessa toimenkuvassa, sillä aiemmin tunsin vain oikeastaan oman yksikköni kollegat. Nyt olen saanut työskennellä laajasti yhtiön eri liiketoimintayksiköiden ja toimialueiden parissa. M3-konsulttiamme seuraamalla olen oppinut lisäksi hieman SQL-koodausta sekä miten M3-portletteja rakennetaan.

Miten olemassaolomme merkitys Huomisen puolustaja sinulle merkitsee?
Huomisen puolustaminen on mielestäni Bernerin tapa toimia. Bernerillä varastoimme osan tuotteistamme omissa varastoissamme, tuotamme itse osan tuotevalikoimastamme, sekä hoidamme myynnin ja markkinoinnin talon sisäisesti. Berner luo siis työtä Suomeen tänään ja huomenna!

 

 

PÄIVI KÄYHKÖ, JOHTAJA, PALVELUT JA TOIMINNOT

Vastuulleni kuuluu Berner Pro -liiketoimintayksikkömme asiakaspalvelu, markkinointi sekä myynnin tukitoiminnot, kuten esimerkiksi julkisten hankintojen prosessit. Päivittäisessä työssäni korostuu vahvasti myös suorana esihenkilönä toimiminen 15 berneriläiselle.  Työni painottuu vahvasti johtamisen, toimintojen kehittämisen ja tulosten seurannan pariin Pron johtoryhmän jäsenenä.

Oletko työskennellyt Bernerillä muissa tehtävissä ennen nykyistä rooliasi?
Vietin juuri tammikuussa Berner-urani kymmenvuotispäivää, ja tehtäväni vuosien aikana ovat aina vieneet minua kohti uusia haasteita. Aloitin Bernerillä LV-tuotteiden tuotepäällikkönä ja vuonna 2014 tehtävänkuvani laajeni tuoteryhmäpäälliköksi. Kolme vuotta myöhemmin siirryin kehitys- ja palvelupäälliköksi ja vuodesta  2018 lähtien olen toiminut nykyisessä tehtävässäni.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Bernerillä on perheyrityksenä erityisen hyvä työilmapiiri ja ihmisistä todella välitetään. Minullakin on ollut täällä loistavia esihenkilöitä ja aivan mahtavia työkavereita! Eniten pidän työssäni sen monipuolisuudesta ja minulla on mahdollisuus osallistua hyvinkin erilaisiin työryhmiin ja projekteihin. Erilaiset kehityshankkeet ja toimintojen kehittäminen ovat aina lisäksi innostaneet minua. Olen myös kiinnostunut ihmisten ja suoritusten johtamisesta, mihin olen Bernerillä saanut erittäin hyvin tukea ja koulutusta. Bernerillä on parasta kehittävä ja kannustava työkulttuuri, arvot, jotka todella näkyvät yrityskulttuurissa ja ihanat työkaverit.

Mitä olemassaolomme merkitys Huomisen puolustaja sinulle merkitsee?
Huomisen puolustaminen näkyy minulle Bernerillä selkeänä vastuullisuusohjelmana, laadukkaina tuotteina ja ympäristöystävällisenä toimintatapana. Arvomme ohjaavat päivittäistä tekemistämme, ja toimimme oikeasti niin, kuten sanomme. Suomalaisessa perheyrityksessä työskentely  on minulle tärkeä arvo jo sellaisenaan. Se luo tiettyä turvaa ja jatkumoa, jota meillä Bernerillä onkin ollut jo yli 130 vuotta!

 

 

TEEMU PALVIAINEN, MYYNTIJOHTAJA

Työskentelen Teollisuuden Bernerin liiketoimintayksikössämme nyt toista kertaa, eli olen niin sanotusti paluumuuttaja. Aloitin Bernerillä vuonna 2009. Vajaan viiden vuoden jälkeen siirryin toisiin työtehtäviin Australiaan ja Kiinaan, ja vuonna 2018 minulle avautui mahdollisuus palata takaisin Bernerille.

Teollisuuden Bernerin myyntijohtajana vastuulleni kuuluu kemianteollisuuden, elintarviketeollisuuden, kunnallisen ja teollisen vedenkäsittelyn, biotuote- ja metsäteollisuuden sekä infrasegmentin kemikaalien, raaka-aineiden sekä tuotannon lisä- ja apuaineiden myynti.

Tiimiini kuuluu rautaisia myynnin ammattilaisia, ja tärkeä osa työtäni on mahdollistaa tiimimme onnistuminen, olla tukena ja löytämässä ratkaisuja. Liiketoimintayksikkömme johtoryhmän jäsenenä olen myös osaltani vastuussa liiketoimintamme strategisesta pidemmän aikavälin kehittämisestä Pohjoismaissa.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Nautin siitä, että meillä on vastuuta ja vapautta tehdä. Autamme toisiamme, ja meillä on koko ajan positiivinen tekemisen meininki. Minulle on tärkeää myös se, että emme ole sidottuja tiettyyn tuoteportfolioon tai tekemisen kaavaan. Pystymme aidosti ja ketterästi muuttamaan ja täydentämään tarjontaamme ja palveluitamme asiakkaidemme tarpeiden kehittyessä ja tavoitteidensa mukaisesti. Byrokratia on meille aika lailla tuntematon käsite ja päätöksentekokyky ja valtuus tehdä ratkaisuja pidetään mahdollisimman lähellä asiakasrajapintaa, mikä pitää meidät ketterinä ja kisan eturintamassa.

Mikä Bernerillä työskentelyssä on mielestäsi parasta?
Berner-henki ja oman liiketoimintayksikön tiimihenki,  me kaikki  yhdessä -ajattelu ja tekeminen yhdessä vahvuutemme huomioiden on mielestäni parasta. Berner on turvallinen, vakavarainen perheyhtiö, jolla on  ammattimainen tapa toimia ja omaa arvomaailmaani vastaavat arvot. Pitkäjänteinen liiketoimintojen kehittämisen malli sekä arvomme, työ, rehellisyys ja ihminen, näkyvät joka päivä omistajien, ylimmän johdon ja koko henkilöstön tavassa olla ja tehdä töitä. Erityisen hienoa on se, että meillä on kasvolliset omistajat, jotka ovat läsnä, helposti lähestyttäviä ja aina valmiina tarvittaessa auttamaan ja tukemaan kehitystyössä.

Mitä olemassaolomme merkitys Huomisen puolustaja sinulle merkitsee?
Huomisen puolustaminen merkitsee minulle sitä, että tekemälläni työllä on oikeasti merkitystä ja vaikutusta siihen, että tulevilla asiakas- ja työntekijäpolvilla on parempi ja turvallisempi ympäristö, missä elää ja tehdä työtä näiden samojen arvojen mukaisesti.  Työntekijänäkin haluan elää perheyrityksen toimintatapojen mukaisesti niin, että jossain vaiheessa voin siirtää oman vastuualueeni hyvällä omatunnolla, selkä suorana seuraaville huomisen puolustajille.

 


LAURA HURSKAINEN, OSTAJA 

Työskentelen Heinäveden tehtaillamme ostajana. Työhöni kuuluu kaikkien tuotannossamme käytettävien raaka-aineiden ostaminen. Pidän aktiivisesti yhteyttä toimittajiin ja laadin heille ennusteet seuraavien kuukausien raaka-ainetarpeistamme pystyäksemme varmistamaan raaka-aineiden oikea-aikaisen saatavuuden.  Olen myös paljon tekemisissä omien kemistiemme ja tuotekehityksemme kanssa, kun meille tulee uusia raaka-aineita ja tuotteita tuotantoon. Lisäksi vastuulleni kuuluu viranomaisraportointi tuotannossa käytettävien raaka-aineiden vuosittaisista määristä.

Oletko työskennellyt Bernerillä muissa tehtävissä?
Tulin töihin Bernerille Heinäveden laadunvarmistuslaboratorioon vuonna 2005. Työnkuvaani kuului tuotannosta valmistuneiden tuotteiden laadunvarmistus, tehtaan hygieniatason seuranta ja saapuneiden raaka-aineiden tarkistaminen. Pääsin näkemään uusien tehtaidemme ja hienon laboratorion valmistumisen. Työskentely tehtaidemme laboratorioissa oli mielenkiintoista ja päivät olivat erilaisia. Laboratoritehtävissä ehdin toimimaan 12 vuotta, kunnes siirryin vuonna 2018 pakkausmateriaalien ostajaksi. Nykyisessä roolissani olen siis työskennellyt vuoden verran.

Mistä pidät työssäsi eniten?
Pidän työssäni sen vaihtelevuudesta ja joustavuudesta. Arvostan myös mahdollisuutta työskennellä itsenäisesti, mutta tarvittaessa kuitenkin apua löytyy niin kemisteiltä kuin esimieheltäni. Toimittajien kanssa pidettävät palaverit luovat mukavaa vaihtelua ostotilausten tekemiseen. Bernerillä työskentelyssä ehdottomasti parasta on ihanat työkaverit ja mukava työilmapiiri.

Mitä olemassaolomme merkitys Huomisen puolustaja sinulle merkitsee?
Tämä on minulle merkittävä asia. Olen iloinen, että saan omalta osaltani olla tuottamassa vastuullisia, turvallisia ja ympäristönäkökohdat huomioon ottavia tuotteita kuluttajille.  Raaka-aineiden osalta ollaan menossa myös koko ajan vastuullisempaan suuntaan. Tällä hetkellä tämä näkyy työssäni palmuöljyn ostamisessa.  Tavoitteenamme on, että vuonna 2022 kaikki omassa tuotannossamme käytettävät palmuöljypohjaiset raaka-aineet olisivat 100 prosenttisesti RSPO Mass Balance -sertifioitua tai vastaavaa laatua.

 

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa