Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista

Meille on kunnia-asia, että työntekijämme voivat hyvin. Siksi panostamme ennen kaikkea turvallisuuteen, tasa-arvoon, hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisiin kehitysmahdollisuuksiin.

Henkilöstövastuu perustuu arvoihimme

Arvoihimme – työ rehellisyys ja ihminen – perustuvat henkilöstökäytäntömme ja periaatteemme luovat perustan henkilöstövastuulle. Yhteiset käytäntömme ohjaavat toimintaamme muun muassa rekrytoinnissa, perehdytyksessä, johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja palkitsemisessa.

Lue tarkemmin henkilöstövastuustamme vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta.

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Berner tarjoaa Suomessa koko henkilöstölleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, johon kuuluvat sekä ennaltaehkäisevä, lakisääteinen työterveyshuolto että sairaanhoitotoiminta. Tarjoamme henkilökunnallemme myös henkilöstöliikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työsuhdematkaedun ePassi-käytännön kautta.

Heinäveden tehtaillamme tehtiin merkittäviä tekoja työturvallisuuden parantamiseksi  vuonna 2022. Kaikki tehtaiden henkilöstöstämme suorittivat Työturvallisuuskortti-koulutuksen. Tehtailla on myös aloitettu Lean Six Sigma -periaatteiden mukainen prosessien tarkastelu- ja kehitystyö. Projektin aikana jokainen työvaihe tarkastellaan ja muotoillaan työturvallisuutta tukevaksi ja tehokkuutta edistäväksi

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022
Nolla tapaturmaa. 4 työmatkatapaturmaa sekä 11 työtapaturmaa. Työtapaturmista 7 johti lyhyeen sairauspoissaoloon (Berner Oy). Muissa yhtiöissä ei sattunut tapaturmia.
Sairauspoissaoloprosentti pysyy alle 3:n.
Tuotannon ja logistiikan sairauspoissaoloprosentti
korkeintaan 5,5
Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen määrä vähenee.
Kaikki 2,04 %, tuotanto 7,01 %, logistiikka 3,31 %.
Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen määrä väheni merkittävästi vuodesta 2021 (Berner Oy). Muiden yhtiöiden sairausprosenttiluvut raportoitu vastuullisuusraportin sivulla 41.
Ei uusia ammattitautitapauksia tai työperäisiä sairastumisia. Vuonna 2022 ei ilmennyt yhtään ammattitautia tai työperäistä sairastumista (kaikki yhtiöt).
Vähintään yli 3,5:n keskiarvo kaikilla työhyvinvointitutkimuksen osa-alueilla. Työyhteisöviretutkimuksen keskiarvo oli 3,9 (1–5) (Berner Oy). Ruotsissa työhyvinvointitutkimuksen tuloksena 3,49 (1–4).

 

Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työyhteisön toimivuus ja tuloksellisuus ovat keskeisiä tavoitteita Bernerin henkilöstöjohtamisen toteuttamisessa. Bernerillä arvostetaan henkilöä riippumatta sukupuolesta, elämänkatsomuksesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta tai vastaavasta syystä.

Edellytämme arvojemme mukaisia hyviä esimies-, kollega- ja alaistaitoja koko henkilöstöltä. Ne toimivat perehdytystemme ja työyhteisövalmennustemme lähtökohtana. Noudatamme nollatoleranssia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän suhteen.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022
Miesten ja naisten väliset palkat ovat samoissa tehtäväluokissa samansuuruiset. Teemme joka vuosi alkuvuodesta liiketoimintayksikkökohtaisen palkkatasa-arvoselvityksen, joka käydään yksikön johtajan kanssa läpi. Jos selvityksessä ilmenee selittämätöntä palkkaeroa, siihen puututaan. Alkuvuoden 2023 palkkaselvitykset ovat vielä kesken (Berner Oy).
Ei syrjintätapauksia. Ei häirintä- tai syrjintätapauksia vuonna 2022 missään yhtiössä. Olemme selvittäneet yksittäiset ilmoitukset epäasiallisesta käyttäytymisestä ja työyhteisökonflikteista ohjeidemme mukaisesti.

 

Osaamisen kehittäminen

Haluamme varmistaa henkilöstömme osaamisen kehittämisen. Jokaisella berneriläisellä on oikeus ja velvollisuus kehityskeskusteluun kerran vuodessa. Palkitsemiskäytäntömme perustuvat työlle asetettuihin tavoitteisiin.

Kaikille uusille työntekijöille suunnattu verkkoperehdytys kattoi vuonna 2022 Berner-perehdytyksen työsuhdeasioista, Code of Conduct -kurssin sekä ICT-perehdytyksen. Tarjosimme markkinoinnin tehtävissä työskenteleville mahdollisuuden syventää osaamistaan markkinoinnin eri osa-alueilta yhteistyössä Marketing Finlandin kanssa.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022
Henkilöstösuunnitelmat on tehty jokaiselle  liiketoimintaalueelle sisältäen konkreettisen
osaamisen kehittämisen suunnitelman.
Vuonna 2022 henkilöstösuunnitelmat tehtiin jokaiselle liiketoimintayksikölle (Berner Oy)
100 %  henkilöstämme käy suorituksen arvioinnin ja
kehityskeskustelun vuosittain.
HR-järjestelmään tallennettujen tietojen mukaan,
85,8 % vakituisista työntekijöistämme kävi vuonna 2022 kehityskeskustelun (Berner Oy).
Muiden yhtiöiden luvut raportoitu vastuullisuusraportin sivulla 41.

 

Johtajuuden kehittäminen

Hyvä berneriläinen johtajuus on arvojemme mukaista toimintaa, jolla henkilöstöresursseja oikein ohjaamalla varmistamme liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Huomioimme ihmisten ja työtehtävien monimuotoisuuden johtamisessamme ja haluamme olla työyhteisö, jossa erilaisuuden mahdollistavia vahvuuksia arvostetaan.

Johtamisen periaatteemme tukevat esihenkilöitä henkilöstö- ja liiketoimintajohtamisessa, niin päivittäisessä työssä kuin pitkän aikavälin tavoitteissakin

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2022
Johtajuusindeksi vähintään Suomen esimiesnormin
tasolla (74,2) ja johtoryhmän esimiesnormi vähintään 75.
Ei tuloksia vuodelta 2022. Seuraava johtamisen ja esihenkilötyön 360-mittaus tehdään vuonna 2023 (Berner Oy).
Kaikki uudet esimiehet ovat saaneet riittävät valmiudet
esimiestyöhön.
Vuonna 2022 kaikki uudet esihenkilöt osallistuivat uusien esihenkilöiden perehdytyskoulutuksiin verkossa tai läsnä (Berner Oy).
Työntekijöiden vaihtuvuus ei johdu esimiestyöstä. Yhdessä vuonna 2022 pidetyssä lähtökeskustelussa ilmeni, että esihenkilötyö vaikutti lähtöpäätökseen (Berner Oy).

 

Jaa sosiaalisessa mediassa