Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista

Meille on kunnia-asia, että työntekijämme voivat hyvin. Siksi panostamme ennen kaikkea turvallisuuteen, tasa-arvoon, hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisiin kehitysmahdollisuuksiin.

Henkilöstövastuu perustuu arvoihimme

Arvoihimme – työ rehellisyys ja ihminen – perustuvat henkilöstökäytäntömme ja periaatteemme luovat perustan henkilöstövastuulle. Yhteiset käytäntömme ohjaavat toimintaamme muun muassa rekrytoinnissa, perehdytyksessä, johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja palkitsemisessa.  Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) kuvastavat arvojamme, jotka ohjaavat meitä  kaikessa päivittäisessä toiminnassamme kaikissa toimintamaissamme.

Lue tarkemmin henkilöstövastuustamme vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta.

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Berner tarjoaa Suomessa koko henkilöstölleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, johon kuuluvat sekä ennaltaehkäisevä, lakisääteinen työterveyshuolto että sairaanhoitotoiminta.

Tarjoamme henkilökunnallemme myös henkilöstöliikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työsuhdematkaedun ePassi-käytännön kautta.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2020
Nolla tapaturmaa. Suomessa sattui yksi poissaoloon johtanut tapaturma.
Muualla ei sattunut tapaturmia. Ei ammattitautitapauksia.
Sairauspoissaoloprosentti pysyy alle 3:n.
Tuotannon ja logistiikan sairauspoissaoloprosentti
korkeintaan 5,5
Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen määrä vähenee.
Sairauspoissaoloprosentti laski Suomessa 1,8 %:iin
(2,6 %) ja erikseen tuotannon ja logistiikan osalta
3,9 %:iin (4,2 %). Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen
määrä väheni 5,6 %. Muiden yhtiöiden ja maiden luvut
on raportoitu vastuullisuusraportin taulukossa s. 43.
Ei uusia ammattitautitapauksia tai työperäisiä sairastumisia. Vuonna 2020 ei ilmennyt yhtään ammattitautia tai
työperäistä sairastumista.
Vähintään yli 3,5:n keskiarvo kaikilla työhyvinvointitutkimuksen osa-alueilla. Suomessa toteutetun työhyvinvointitutkimuksen
osa-alueiden kokonaiskeskiarvo oli 4,1 (1–5). Ruotsin
työhyvinvointitutkimuksen keskiarvo oli 3,4 (1–4).

 

Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työyhteisön toimivuus ja tuloksellisuus ovat keskeisiä tavoitteita Bernerin henkilöstöjohtamisen toteuttamisessa. Bernerillä arvostetaan henkilöä riippumatta sukupuolesta, elämänkatsomuksesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta tai vastaavasta syystä.

Edellytämme arvojemme mukaisia hyviä esimies-, kollega- ja alaistaitoja koko henkilöstöltä. Ne toimivat perehdytystemme ja työyhteisövalmennustemme lähtökohtana. Noudatamme nollatoleranssia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän suhteen.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2020 
Miesten ja naisten väliset palkat ovat samoissa tehtäväluokissa samansuuruiset. Nykytilaselvitys aloitetaan Suomessa vuonna 2021.
Ei syrjintätapauksia. Ei häirintä- tai syrjintätapauksia. Päivitimme häirinnän ja
syrjinnän ennaltaehkäisyä sekä häirintä- ja syrjintätilanteissa toimimista koskevat ohjeistukset henkilöstölle ja esimiehille Suomessa.

 

Osaamisen kehittäminen

Haluamme varmistaa henkilöstömme osaamisen kehittämisen. Kehitimme vuonna 2020 verkkoon yksikkökohtaisia perehdytyksiä. Kaikille työntekijöille suunnattu verkkoperehdytys kattoi vuonna 2020 Berner-perehdytyksen työsuhdeasioista sekä Code of Conduct -kurssin. Vuonna 2021 verkkoperehdytykseen lisätään myös tietoturva- ja GDPR – koulutusta.

Yritystason osaamisen kehittämisen ohjelmia järjestettiin esimiestyön ja johtamisen teemoista. Tarjosimme markkinoinnin tehtävissä työskenteleville mahdollisuuden syventää osaamistaan markkinoinnin eri osa-alueilta yhteistyössä Marketing Finlandin kanssa.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2020
Henkilöstösuunnitelmat on tehty jokaiselle  iiketoimintaalueelle sisältäen konkreettisen
osaamisen kehittämisen suunnitelman.
Henkilöstösuunnitelmat tehtiin jokaiselle liiketoimintayksikölle Suomessa.
100%:a henkilöstämme käy suorituksen arvioinnin ja
kehityskeskustelun vuosittain.
Suomi 83 %, Ruotsi 100 %, Viro 0 %, Latvia ja Liettua 70 %, Berner Chemicals 50 %.

 

Johtajuuden kehittäminen

Hyvä berneriläinen johtajuus on arvojemme mukaista toimintaa, jolla henkilöstöresursseja oikein ohjaamalla varmistamme liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Huomioimme ihmisten ja työtehtävien monimuotoisuuden johtamisessamme ja haluamme olla työyhteisö, jossa erilaisuuden mahdollistavia vahvuuksia arvostetaan.

Vuonna 2020 aloitimme yhteistyössä Aalto Executive Educationin kanssa kasvustrategiaa tukevan kasvun johtamisohjelman, johon osallistui johtoryhmämme kokonaisuudessaan sekä suurin osa liiketoiminta-alueiden esimiehistä. Vuonna 2020 panostimme esimiehille suunnattuun viestintään ottamalla käyttöön esimiesten HR-vartin. Jatkoimme myös esimiesten ohjeistuksien ja perehdytyksen kehittämistä verkkoon. Esimiehenä Bernerillä -verkkokoulutuskokonaisuus pyritään saamaan valmiiksi ja julkaistua kokonaisuudessaan vuonna 2021.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi annettu etätyösuositus toi uudenlaisia haasteita johtamiseen ja esimiestyöhön, minkä vuoksi panostimme esimiesten koulutukseen loppuvuonna 2020. Etäjohtamisen valmennukseen osallistuttiin liiketoimintakohtaisissa ryhmissä.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2019 
Johtajuusindeksi vähintään Suomen esimiesnormin
tasolla (74,2) ja johtoryhmän esimiesnormi vähintään 75.
Raportoidaan ensimmäisen kerran vuodesta 2021.
Kaikki uudet esimiehet ovat saaneet riittävät valmiudet
esimiestyöhön.
Kaikki uudet esimiehet Suomessa osallistuivat
uusien esimiestenperehdytyskoulutuksiin ja avasimme uusille esimiehille verkkoperehdytyksen.
Työntekijöiden vaihtuvuus ei johdu esimiestyöstä. Pidetyissä lähtökeskusteluissa ei ilmennyt, että
esimiestyö olisi vaikuttanut lähtöpäätökseen.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa