Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista

Meille on kunnia-asia, että työntekijämme voivat hyvin. Siksi panostamme ennen kaikkea turvallisuuteen, tasa-arvoon, hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisiin kehitysmahdollisuuksiin.

Henkilöstövastuu perustuu arvoihimme

Arvoihimme – työ rehellisyys ja ihminen – perustuvat henkilöstökäytäntömme ja periaatteemme luovat perustan henkilöstövastuulle. Yhteiset käytäntömme ohjaavat toimintaamme muun muassa rekrytoinnissa, perehdytyksessä, johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja palkitsemisessa.  Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) kuvastavat arvojamme, jotka ohjaavat meitä  kaikessa päivittäisessä toiminnassamme kaikissa toimintamaissamme.

Alla kuvatut tavoitteet ja saavutukset koskevat Berner Oy:n Suomen-toimintoja. Lue tarkemmin henkilöstövastuustamme vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta.


Työturvallisuus ja hyvinvointi

Työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Berner tarjoaa Suomessa koko henkilöstölleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, johon kuuluvat sekä ennaltaehkäisevä, lakisääteinen työterveyshuolto että sairaanhoitotoiminta.

Tarjoamme henkilökunnallemme myös henkilöstöliikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työsuhdematkaedun ePassi-käytännön kautta.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2019 
Nolla tapaturmaa ja ammattitautitapausta. Nolla ammattitautitapausta. Viisi sairauspoissaoloon
johtanutta työtapaturmaa.
Sairauspoissaoloprosentti pysyy alle 3:n.
Tuotannon ja logistiikan sairauspoissaoloprosentti
korkeintaan 5,5
Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen määrä vähenee.
Sairauspoissaolot 2,66 %.
Tuotannon ja logistiikan
sairauspoissaolot 4,24 %
Ei uusia ammattitautitapauksia tai työperäisiä sairastumisia. Vuonna 2019 ei ilmennyt yhtään ammattitautia tai
työperäistä sairastumista.
Vähintään yli 3,5:n keskiarvo kaikilla työhyvinvointitutkimuksen osa-alueilla. Vuonna 2019 työhyvinvointitutkimuksen osa-alueiden
kokonaiskeskiarvo oli 3,7.

 

 

Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työyhteisön toimivuus ja tuloksellisuus ovat keskeisiä tavoitteita Bernerin henkilöstöjohtamisen toteuttamisessa. Bernerillä arvostetaan henkilöä riippumatta sukupuolesta, elämänkatsomuksesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta tai vastaavasta syystä.

Edellytämme arvojemme mukaisia hyviä esimies-, kollega- ja alaistaitoja koko henkilöstöltä. Ne toimivat perehdytystemme ja työyhteisövalmennustemme lähtökohtana. Noudatamme nollatoleranssia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän suhteen.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2019 
Miesten ja naisten väliset palkat ovat samoissa tehtäväluokissa samansuuruiset. Raportoidaan ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Ei syrjintätapauksia. Ei syrjintätapauksia vuonna 2019 konsernissa. Loimme
”Vastuullinen työkäyttäytyminen”- periaatteet ja ohjeistuksen yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

 

 

Osaamisen kehittäminen

Haluamme varmistaa henkilöstömme osaamisen kehittämisen. Yritystasolla vuoden 2019 aikana kouluttauduttiin johtamisen erikoisammattitutkinnon parissa, johon osallistui työntekijöitämme eri liiketoimintayksiköistä.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2019 
Henkilöstösuunnitelmat on tehty jokaiselle  iiketoimintaalueelle sisältäen konkreettisen
osaamisen kehittämisen suunnitelman.
Vuonna 2019 henkilöstösuunnitelmat tehtiin
jokaiselle liiketoimintayksikölle
100%:a henkilöstämme käy suorituksen arvioinnin ja
kehityskeskustelun vuosittain.
Raportoidaan ensimmäisen kerran vuodesta 2020.

 

 

Johtajuuden kehittäminen

Hyvä berneriläinen johtajuus on arvojemme mukaista toimintaa, jolla henkilöstöresursseja oikein ohjaamalla varmistamme liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Huomioimme ihmisten ja työtehtävien monimuotoisuuden johtamisessamme ja haluamme olla työyhteisö, jossa erilaisuuden mahdollistavia vahvuuksia arvostetaan.

Varmistamme esimiestyömme onnistumista ja kehittymistä esimiesten valmennuksilla sekä säännöllisillä 360-johtajuusmittauksilla.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2019 
Johtajuusindeksi vähintään Suomen esimiesnormin
tasolla (74,2) ja johtoryhmän esimiesnormi vähintään 75.
Raportoidaan ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Kaikki uudet esimiehet ovat saaneet riittävät valmiudet
esimiestyöhön.
Raportoidaan ensimmäisen kerran vuodesta 2020.
Työntekijöiden vaihtuvuus ei johdu esimiestyöstä. Vuonna 2019 pidetyissä lähtökeskusteluissa ei
ilmennyt, että esimiestyö olisi vaikuttanut lähtöpäätökseen.

 

Jaa sosiaalisessa mediassa