Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista

Meille on kunnia-asia, että työntekijämme voivat hyvin. Siksi panostamme ennen kaikkea turvallisuuteen, tasa-arvoon, hyvään johtamiseen ja henkilökohtaisiin kehitysmahdollisuuksiin.

Henkilöstövastuu perustuu arvoihimme

Arvoihimme – työ rehellisyys ja ihminen – perustuvat henkilöstökäytäntömme ja periaatteemme luovat perustan henkilöstövastuulle. Yhteiset käytäntömme ohjaavat toimintaamme muun muassa rekrytoinnissa, perehdytyksessä, johtamisessa, henkilöstön kehittämisessä ja palkitsemisessa.  Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) kuvastavat arvojamme, jotka ohjaavat meitä  kaikessa päivittäisessä toiminnassamme kaikissa toimintamaissamme.

Lue tarkemmin henkilöstövastuustamme vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta.

Työturvallisuus ja hyvinvointi

Työntekijöidemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Berner tarjoaa Suomessa koko henkilöstölleen kokonaisvaltaisen työterveyshuollon, johon kuuluvat sekä ennaltaehkäisevä, lakisääteinen työterveyshuolto että sairaanhoitotoiminta.

Tarjoamme henkilökunnallemme myös henkilöstöliikunta- ja kulttuuripalvelut sekä työsuhdematkaedun ePassi-käytännön kautta.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2021
Nolla tapaturmaa. Suomessa 2 työmatkatapaturmaa sekä 18 työtapaturmaa. Työtapaturmista 8 johti lyhyeen sairauspoissaoloon. Muissa yhtiöissä ei sattunut tapaturmia.
Sairauspoissaoloprosentti pysyy alle 3:n.
Tuotannon ja logistiikan sairauspoissaoloprosentti
korkeintaan 5,5
Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen määrä vähenee.
Suomi kaikki 3,19 %, tuotanto 8,38 %, logistiikkaa 5,81 %. Tuki- ja liikuntaelinpoissaolojen määrä kasvoi. Muiden yhtiöiden luvut raportoitu vuosikatsauksen sivulla 50.
Ei uusia ammattitautitapauksia tai työperäisiä sairastumisia. Ei ammattitauteja tai työperäistä sairastumista.
Vähintään yli 3,5:n keskiarvo kaikilla työhyvinvointitutkimuksen osa-alueilla. Ei tuloksia vuodelta 2021. Työhyvinvointitutkimus tehdään seuraavan kerran alkuvuonna 2022. Ruotsissa työhyvinvointitutkimuksen keskiarvo oli 3,49 (1 – 4).

 

Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, työyhteisön toimivuus ja tuloksellisuus ovat keskeisiä tavoitteita Bernerin henkilöstöjohtamisen toteuttamisessa. Bernerillä arvostetaan henkilöä riippumatta sukupuolesta, elämänkatsomuksesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta tai vastaavasta syystä.

Edellytämme arvojemme mukaisia hyviä esimies-, kollega- ja alaistaitoja koko henkilöstöltä. Ne toimivat perehdytystemme ja työyhteisövalmennustemme lähtökohtana. Noudatamme nollatoleranssia epäasiallisen kohtelun ja häirinnän suhteen.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2021
Miesten ja naisten väliset palkat ovat samoissa tehtäväluokissa samansuuruiset. Palkkavertailu toteutettiin Berner Oy:n Suomen-toiminnoissa loppuvuodesta 2021. Palkkatasa-arvoraporttia tarkasteltiin yksiköiden johtajien kanssa vuoden 2022 henkilöstösuunnittelun yhteydessä. Tämän seurauksena saatiin yksikkötasoinen ymmärrys nykytilanteesta ja joitakin havaintoja otettiin tarkempaan selvitykseen ja seurantaan.
Ei syrjintätapauksia. Ei häirintä- tai syrjintätapauksia.

 

Osaamisen kehittäminen

Haluamme varmistaa henkilöstömme osaamisen kehittämisen.  Yritystason osaamisen kehittämisen ohjelmia järjestettiin esimiestyön ja johtamisen teemoista. Tarjosimme markkinoinnin tehtävissä työskenteleville mahdollisuuden syventää osaamistaan markkinoinnin eri osa-alueilta yhteistyössä Marketing Finlandin kanssa.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2021
Henkilöstösuunnitelmat on tehty jokaiselle  liiketoimintaalueelle sisältäen konkreettisen
osaamisen kehittämisen suunnitelman.
Vuonna 2021 henkilöstösuunnitelmat tehtiin jokaiselle liiketoimintayksikölle (Berner Oy, Suomi)
100%:a henkilöstämme käy suorituksen arvioinnin ja
kehityskeskustelun vuosittain.
Suomi 90,8 %, Ruotsi 100 %, Viro 0 %, Latvia ja Liettua 100 %,

 

Johtajuuden kehittäminen

Hyvä berneriläinen johtajuus on arvojemme mukaista toimintaa, jolla henkilöstöresursseja oikein ohjaamalla varmistamme liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Huomioimme ihmisten ja työtehtävien monimuotoisuuden johtamisessamme ja haluamme olla työyhteisö, jossa erilaisuuden mahdollistavia vahvuuksia arvostetaan.

Toteutimme esihenkilötyön 360-arvioinnin koko yrityksessä vuoden 2021 alussa.  Arviointi luo usean näkökulman kautta esihenkilölle ymmärrystä oman johtamisen nykytilasta, vahvuuksista ja kehittymiskohteista.

Kasvun johtamisvalmennuksessa muodostuneiden vaikuttavuustavoitteiden pohjalta Bernerille muotoiltiin kuusi johtamisen periaatetta, jotka lanseerattiin henkilöstön yhteisessä tilaisuudessa marraskuussa 2021. Johtamisen ja työtyytyväisyyden kehittäminen on yksi Bernerin strategisista painopisteistä. Yhteisenä päämääränämme on kehittää johtamiskäytäntöjämme yhtenäisemmiksi niin, että voimme taata jokaiselle berneriläiselle tasalaatuisen johtamiskokemuksen.

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2021
Johtajuusindeksi vähintään Suomen esimiesnormin
tasolla (74,2) ja johtoryhmän esimiesnormi vähintään 75.
Johtajuusindeksi Berner Oy:n Suomen-toimintojen esimiehillä oli 82,1. Johtoryhmän johtajuusindeksi oli 82,0.
Kaikki uudet esimiehet ovat saaneet riittävät valmiudet
esimiestyöhön.
Vuonna 2021 kaikki uudet esihenkilöt osallistuivat uusien esihenkilöiden perehdytyskoulutuksiin ja avasimme esihenkilöille verkkoperehdytyksen (Berner Oy, Suomi).
Työntekijöiden vaihtuvuus ei johdu esimiestyöstä. Vuonna 2021 pidetyissä lähtökeskusteluissa ei ilmennyt, että lähtöpäätös olisi johtunut esihenkilötyöstä (Berner Oy, Suomi).

 

Jaa sosiaalisessa mediassa