Varmistamme tuotteiden vastuullisuuden

Tuotteidemme laadun ja turvallisuuden varmistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Työskentelemme pitkäjänteisesti hankintaketjumme, raaka-aineidemme ja pakkauksiemme vastuullisuuden varmistamiseksi ja kehittämiseksi.

Päätavoitteet 2023  – 2025  Saavutukset 2023 
Nolla oman tuotannon tuotteiden takaisinvetoa. Yksi oman tuotannon tuotteen takaisinveto Berner Oy:ssä. Muissa yhtiöissä ei takaisinvetoja.
100 % riskimaatoimittajista auditoitu. Kehitämme ei-riskimaatoimittajien vastuullisuuden arviointia. Yrityskauppojen myötä tulleiden uusien riskimaatoimittajien itsearvioinnit vielä käynnissä. Päätös EcoVadisjäsenyydestä
vuodesta 2024 alkaen, minkä myötä saamme arvioitettua toimittajiemme vastuullisuuden
EcoVadis-arvioinnilla.
Kaikki Heinäveden ja Helsingin oman tuotannon muovipakkaukset ovat kierrätettävissä. 86 % käytetyistä pakkauksista (kg) oli kierrätettävissä.
Jatkamme tuotteidemme hiilijalanjälkilaskelmien ja elinkaarianalyysien toteuttamista. Saimme valmiiksi 10 tuotteen elinkaarilaskennat koko konsernissa.
Vähennämme turpeen käyttöä vuosittain noin 10 % tavoitteenamme, että turve on korvattu kokonaan
GreenCare-kasvualustoissa 2030-luvun alussa.
Etenimme tavoitteen mukaisesti kasvuturpeen vähentämisessä.

 

Tuotteiden laatu ja turvallisuus 

Tuotteidemme laatu ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää ja niiden varmistamisessa toimintaamme ohjaavat vahvasti muun muassa ISO-sertifikaattien vaatimukset.

Tytäryhtiömme saavuttivat vuonna 2023 takaisinvetojen 0-tavoitteen, mutta Berner Oy:ssä jouduimme tekemään yhden, noin 500 kappaleen erän takaisinvedon vähittäismyynnistä. Takaisinveto koski kosmeettisen tuotteen virheellistä pakkausmerkintää, joka ei vaarantanut käyttäjien turvallisuutta. Berner Oy:n tuotantomäärä
vuonna 2023 oli 16,6 miljoonaa kappaletta.

Vastuullinen hankintaketju

Vastuullisten toimintatapojen varmistaminen ja kehittäminen ulottuu Bernerillä koko hankintaketjuun. Globaalin hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen koskee niin nykyisiä toimittajiamme kuin uusia, potentiaalisia toimittajia. Olemme sitoutuneet vastuullisen hankintamme jatkuvaan kehittämiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen.

Vastuullisen hankinnan varmistamisen ja kehittämisen pää-asialliset työkalumme ovat

Eettiset toimintaohjeet toimittajille ja yhteistyökumppaneille sisältävät vaatimukset muun muassa ihmisoikeuksien kunnioittamiselle, syrjinnän estämiselle, työajalle ja palkkaukselle, järjestäytymisvapaudelle sekä lapsi- ja pakkotyövoiman käytön kieltämiselle. Vaadimme toimittajiamme allekirjoituksella sitoutumaan toimintaohjeidemme noudattamiseen.

Olemme jäsen amfori BSCI -järjestössä, jonka tavoitteena on varmistaa ja kehittää sosiaalisen vastuun toteutumista globaaleissa hankintaketjuissa. Jos toimittajamme sijaitsee työ- ja ihmisoikeuksien kannalta nk. riskimaassa, tulee toimittajalla olla hyväksytty sosiaalisen vastuun auditointi tai sertifikaatti.

Liityimme keväällä 2024 EcoVadiksen jäseneksi kehittääksemme toimitusketjujemme vastuullisuuden varmistamista. EcoVadiksessa arvioidaan kattavasti yrityksen koko vastuullisuuden johtamisjärjestelmä toimialasta riippuen maksimissaan 21 eri osa-alueella ympäristöasioihin, työ- ja ihmisoikeuksiin, eettisiin toimintaperiaatteisiin ja vastuulliseen hankintaan liittyen. Arvio tehdä poliitikoiden ja periaatteiden, käytännön toimenpiteiden ja tulosten perusteella.

WhistleB-kanavamme kautta myös ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäilyksistään lainsäädännön ja eettisten toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta.

 

Vastuullinen pakkaus

Vastuullisuus kuuluu yhtenä tärkeimpänä tekijänä osana pakkauskehityksen strategiaamme
ja olemme sitoutuneita kehittämään pakkauksiamme entistä ympäristöystävällisempään
suuntaan. Meille vastuullinen pakkaus on parhaimmillaan kierrätettävissä, osittain tai kokonaan kierrätetystä materiaalista valmistettu, uusiutuvista raaka-aineista valmistettu sekä optimoitu säästämään materiaaleja – laadusta tinkimättä.

Pakkaustemme kehitystyötä ohjaavat EU:n ja kansallisen lainsäädännön lisäksi oma vastuullisuusohjelmamme. Kehitämme pakkausten vastuullisuutta myös osallistumalla aktiivisesti kiertotaloutta edistäviin hankkeisiin.

Vastuullinen raaka-aine

Olemme koostaneet kuluttajatuotteidemme aaka-aineiden valintoja ohjaavan raaka-ainetiekartan, jonka pohjalta
meillä on tavoitteet vuodelle 2025 saakka. Kokoamme tiekarttaan raaka-aineiden valintakriteerit sekä seuraamme raaka-aineiden uusia luokituksia ja toimimme niiden mukaan.

Vuoden 2023 aikana käynnistimme konsernissa kaksi uutta projektia tuotekohtaisten ympäristö- ja päästövaikutusten selvittämiseksi. Aloitimme mm. selvittämään  kahden annoitteen hiilijalanjälkeä. Saimme elinkaarilaskennan valmiiksi myös uudelle LV Vahvistava -ihonhoitotuotesarjalle.

GreenCare on sitoutunut kestävään kehitykseen ja on mukana etsimässä ratkaisuja turvealueiden jatkokäyttöön ja niiden hyödyntämiseen ympäristön kannalta järkevästi.

Lue tarkemmin tuotteidemme vastuullisuun kehitystyöstä vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta. 

Jaa sosiaalisessa mediassa