Vastuullisuus

Vastuullisuus sidosryhmiämme kohtaan on kiinteä osa yrityksemme arvoja, toimintatapoja ja johtamista. Uusi vastuullisuusohjelmamme tavoitteineen ohjaa meitä vastuullisuutemme jokapäiväisessä kehittämistyössä.

 

Aloitimme ensimmäisen vastuullisuusohjelmamme rakentamisen viime vuonna. Vastuullisuus ja vastuulliset toimintatavat ovat olleet osa Bernerin toimintaa jo pitkään, mutta nyt uusi ”Yhteiset vastuumme”  vastuullisuusohjelmamme 2020–2022 kokoaa kaikki vastuullisuutemme osa-alueet tavoitteineen yhden ohjelman alle. Osana vastuullisuusohjelmamme rakentamista  kysyimme kesällä 2019 myös sidosryhmiemme näkemyksiä vastuullisuudestamme ja sen kehittämisestä vastuullisuuskyselyllä ja haastatteluilla.

Tulemme kehittämään ja päivittämään vastuullisuusohjelmaamme vuosittain sekä laajentamaan sitä koskemaan vahvemmin koko Berner-konsernia.  Julkaisimme ensimmäisen GRI-yritysvastuuraportointiviitekehykseen pohjautuvan vastuullisuusraporttimme vuonna 2020.

Vastuullisuuttamme ohjaavat periaatteet
Vastuullisuustyötämme ohjaavat päivittäisessä työssämme useat eri politiikat ja periaatteet, kuten ympäristöpolitiikka, laatupolitiikka sekä henkilöstövastuuseen liittyvät periaatteemme. Vastuullisuustyömme kehittämistä ohjaa noin kerran kuukaudessa kokoontuva vastuullisuuden ohjausryhmämme. Ohjausryhmän toimintaa koordinoi viestintä- ja yritysvastuupäällikkö.

Kaiken toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme ja toimittajillemme. Toimintaohjeemme kuvastavat Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles).

Toiminnallamme on ISO 9001 -laatusertifikaatti, ISO 14001 -ympäristösertifikaatti, ISO 22716 -sertifikaatti kosmeettisten tuotteiden ja hygieniatuotteiden valmistukseen ja varastointiin (GMP, Good Manufacturing Practices) sekä terveydenhuollon laitteiden valmistamiseen vaadittava kolmannen osapuolen  varmistama ISO 13485 -standardien mukainen laatujärjestelmä.

Herttoniemen ja Heinäveden laboratorioillamme on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämä GLP-hyväksyntä. OECD:n määrittelemän GLP:n (Good Laboratory Practice) eli hyvän laboratoriokäytännön tarkoitus on tuottaa luotettavia ja riittävän korkealaatuisia laboratoriotestauksia muun muassa viranomaistarkoituksiin.

Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet_henkilöstö
iBerner-konserni eettiset toimintaohjeet toimittajille

Mukana YK:n Global Compactissa ja kemianteollisuuden Resposible Caressa 
Olemme mukana YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteessa. Olemme myös sitoutuneet kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan. Responsible Care on kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma, jota koordinoi  Suomessa Kemianteollisuus ry.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Osana uuden vastuullisuusohjelmamme rakentamista, arvioimme toimintamme vaikutukset 17:sta YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen ja niiden 169 alatavoitteeseen. Toiminnallamme on vaikutuksia kaikkiin 17 tavoitteeseen, mutta esille nousee viisi tavoitetta, joihin pystymme toiminnallamme eniten vaikuttamaan.


Jaa sosiaalisessa mediassa