Toimimme eettisesti ja viestimme avoimesti

Korkean liiketoimintaetiikan ylläpitäminen on meillä Bernerillä kaiken toiminnan lähtökohta. Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, jotta olemme luottamuksen arvoisia. Viestimme avoimesti ja kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä.

Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintaperiaatteet

Korkean liiketoimintaetiikan ylläpitäminen on meillä Bernerillä toimintamme lähtökohta. Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, niin että pystymme säilyttämään työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamuksen meihin.

Kaiken toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme ja toimittajillemme. Toimintaohjeemme kuvastavat Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles). Lanseerasimme vuoden 2019 lopussa eettisten toimintaohjeiden pakollisen kurssin henkilöstöllemme. Uuden työntekijän tulee suorittaa kurssi heti työsuhteen alussa.

Kaikki Berner-konsernin työntekijät ovat velvollisia toimimaan eettisten toimintaperiaatteiden mukaan sekä ilmoittamaan välittömästi kaikki epäilyt tai huomatut epäjohdonmukaisuudet ja toimintaperiaatteiden loukkaukset. Kannustamme työntekijöitämme  ensisijaisesti kertomaan epäilyistään. Jos työntekijämme haluaa ilmoittaa asiasta anonyymisti, on se mahdollista WhistleB-ilmoituskanavamme kautta, jonka lanseerasimme elokuussa 2019. Kanavan kautta myös ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäilyksistään lainsäädännön ja
eettisten toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. WhistleB: https://report.whistleb.com/berner

 

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2019 
100 %:a henkilöstöstämme kaikissa toimintamaissamme
suorittaa vuosittain eettisten liiketoimintaohjeiden
verkkokoulutuksen.
Lanseerasimme kurssin vuoden 2019 lopussa pääkonttorimme henkilökunnalle ja myyntihenkilökunnalle muualla Suomessa. Vastausprosentti oli 100.
Lisäämme vastuullisuusosiot omien brändiemme
verkkosivustoille vuoden 2020 aikana.
Laaja vastuullisuusosio lisättiin Ainun verkkosivuille

 

Avoin viestintä ja sidosryhmäsuhteet

Tavoitteenamme on viestiä toiminnastamme avoimesti, oikea-aikaisesti ja sidosryhmälähtöisesti. Viestinnän periaatteinamme ovat luotettavuus, avoimuus, ymmärrettävyys ja vuorovaikutteisuus.

Kuuden liiketoimintayksikön yhtiössä eri sidosryhmien määrä on merkittävä. Sidosryhmien toiveet, odotukset ja esille nostamat asiat vaihtelevat luonnollisesti myös paljon. Yksi laaja aihe, joka nousee vahvasti esille useilla sidosryhmillä kaikissa liiketoimintayksiköissämme, on vastuullisuus.  Osana vastuullisuusohjelmamme rakentamista toteutimme ulkoisille ja sisäisille sidosryhmillemme vastuullisuuskyselyn ja
haastatteluita kesällä 2019. Kysyimme sidosryhmiltämme, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät aiheet Bernerin vastuullisuudelle ja haastatteluissa kysyimme lisäksi onnistumistamme ja kehityskohteistamme. Onlinekyselyymme vastasi 341 henkilöä ja haastatteluissa näkemyksensä kertoi 28 sidosryhmiemme edustajaa.

Kuulemme sidosryhmiemme toiveista ja odotuksista jokapäiväisen kanssakäymisen, tapaamisten ja tapahtumien ohella myös erillisten tutkimusten ja kyselyiden kautta. Liiketoimintayksiköissämme on tehty yleisiä asiakastyytyväisyystutkimuksia sekä muun muassa digitaalisia palveluita ja verkkokauppaa käsittelevä kysely.

Toteutimme syksyllä 2019 sisäisen viestinnän tyytyväisyystutkimuksen, jossa keskityimme ensisijaisesti selvittämään tyytyväisyyttä sisäisen viestinnän kanaviimme sähköisistä kanavista johdon ja esimiesten viestintään.  Tyytyväisyys eri kanaviin oli keskimäärin noin 3,5 asteikolla 1–5. Tulemme toteuttamaan kyselyn uudelleen syksyllä 2020.

Jaa sosiaalisessa mediassa