Toimimme eettisesti ja viestimme avoimesti

Korkean liiketoimintaetiikan ylläpitäminen on meillä Bernerillä kaiken toiminnan lähtökohta. Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, jotta olemme luottamuksen arvoisia. Viestimme avoimesti ja kuuntelemme sidosryhmiemme näkemyksiä.

Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintaperiaatteet

Korkean liiketoimintaetiikan ylläpitäminen on meillä Bernerillä toimintamme lähtökohta. Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, niin että pystymme säilyttämään työntekijöidemme ja muiden sidosryhmiemme luottamuksen meihin.

Kaiken toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme ja toimittajillemme. Toimintaohjeemme kuvastavat Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles). Lanseerasimme vuoden 2019 lopussa eettisten toimintaohjeiden pakollisen kurssin henkilöstöllemme. Uuden työntekijän tulee suorittaa kurssi heti työsuhteen alussa.

Kaikki Berner-konsernin työntekijät ovat velvollisia toimimaan eettisten toimintaperiaatteiden mukaan sekä ilmoittamaan välittömästi kaikki epäilyt tai huomatut epäjohdonmukaisuudet ja toimintaperiaatteiden loukkaukset. Jos työntekijämme haluaa ilmoittaa asiasta anonyymisti, on se mahdollista WhistleB-ilmoituskanavamme kautta.  Kanavan kautta myös ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäilyksistään lainsäädännön ja
eettisten toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. WhistleB: https://report.whistleb.com/berner

Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet henkilöstölle
Berner-konserni eettiset toimintaohjeet toimittajille

 

Tavoite 2020 – 2022  Saavutukset 2020
100 %:a henkilöstöstämme kaikissa toimintamaissamme
suorittaa joka toinen vuosi  eettisten liiketoimintaohjeiden verkkokoulutuksen.
86 % Heinäveden tehtaiden, Viinikkalan keskusvaraston
ja muiden toimintamaiden työntekijöistä suoritti kurssin.
Lisäämme vastuullisuusosiot omien brändiemme
verkkosivustoille vuoden 2020 aikana.
Vastuullisuusosiot lisättiin vuoden 2020 aikana tai lisätään huhtikuun 2021 loppuun mennessä.

 

Avoin viestintä ja sidosryhmäsuhteet

Tavoitteenamme on viestiä toiminnastamme avoimesti, oikea-aikaisesti ja sidosryhmälähtöisesti. Viestinnän periaatteinamme ovat luotettavuus, avoimuus, ymmärrettävyys ja vuorovaikutteisuus.

Kuuden liiketoimintayksikön yhtiössä eri sidosryhmien määrä on merkittävä. Sidosryhmien toiveet, odotukset ja esille nostamat asiat vaihtelevat luonnollisesti myös paljon. Yksi laaja aihe, joka nousee vahvasti esille useilla sidosryhmillä kaikissa liiketoimintayksiköissämme, on vastuullisuus.  Osana vastuullisuusohjelmamme rakentamista toteutimme ulkoisille ja sisäisille sidosryhmillemme vastuullisuuskyselyn ja
haastatteluita kesällä 2019. .

Koronapandemia etätyösuosituksineen nosti sisäisen viestinnän entistä tärkeämpään rooliin. Perustimme maaliskuussa 2020  koronavalmiusryhmän, joka kokoontui viikoittain koko kevään ajan ja tiedotti koronaan liittyvistä suosituksista ja määräyksistä säännöllisesti. Toimitusjohtajamme lyhyitä videotervehdyksiä koko henkilöstölle julkaistiin koko vuoden lähes viikoittain. Kehittääksemme sisäistä viestintäämme edelleen, lanseerasimme uuden Berner News -uutiskirjeen vuonna 2020 henkilöstöllemme kaikissa toimintamaissamme.

Sisäisen viestinnän tyytyväisyystutkimuksessa vuonna 2020  keskiarvo eri kanavien tyytyväisyydelle nousi vuodesta 2019  0,3 yksiköllä 3,7:ään asteikolla 0–5. Suurinta nousu tyytyväisyydessä oli ylimmän johdon viestintään, ja siihen oltiin myös sisäisen viestinnän kanavista kaikista tyytyväisimpiä. Vastanneista 82 % oli todella tyytyväisiä tai tyytyväisiä sisäiseen viestintäämme.

Kuulemme sidosryhmiemme toiveista ja odotuksista jokapäiväisen kanssakäymisen, tapaamisten ja tapahtumien ohella myös erillisten tutkimusten ja kyselyiden kautta. Liiketoimintayksiköissämme on tehty yleisiä asiakastyytyväisyystutkimuksia sekä muun muassa digitaalisia palveluita ja verkkokauppaa käsittelevä kysely.

Lue tarkemmin  vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta.

 

 

 

Jaa sosiaalisessa mediassa