Toimimme eettisesti ja viestimme avoimesti

Korkean liiketoimintaetiikan ylläpitäminen on meillä Bernerillä kaiken toiminnan lähtökohta. Haluamme toimia oikein ja vastuullisesti, jotta olemme luottamuksen arvoisia. Tavoitteenamme on aina viestiä avoimesti ja kuunnella aktiivisesti sidosryhmiemme näkemyksiä.

Päätavoitteet 2023 – 2025  Saavutukset 2023 
100 % henkilöstöstämme kaikissa toimintamaissamme
suorittaa joka toinen vuosi  eettisten liiketoimintaohjeiden verkkokoulutuksen.
86,5 % vastausvuorossa olleista Berner-konsernilaisista suoritti koulutuksen.
Otamme vastuullisuusmittarin mukaan johdon palkitsemiseen vuodesta 2024 alkaen. Vastullisuusmittari tulee mukaan johdon palkitsemiseen vuodesta 2024 alkaen.

 

Hyvä hallintotapa ja eettiset toimintaperiaatteet

Kaiken toimintamme perustana ovat eettiset toimintaohjeemme henkilöstöllemme ja toimittajillemme. Toimintaohjeemme kuvastavat Bernerin arvoja, työ, rehellisyys ja ihminen sekä yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja ohjeistoa (UN Global Compact ten principles). Lanseerasimme vuoden 2019 lopussa eettisten toimintaohjeiden pakollisen kurssin henkilöstöllemme. Uuden työntekijän tulee suorittaa kurssi heti työsuhteen alussa.

Kaikki Berner-konsernin työntekijät ovat velvollisia toimimaan eettisten toimintaperiaatteiden mukaan sekä ilmoittamaan välittömästi kaikki epäilyt tai huomatut epäjohdonmukaisuudet ja toimintaperiaatteiden loukkaukset ilman pelkoa seuraamukista. Jos työntekijämme haluaa ilmoittaa asiasta anonyymisti, on se mahdollista WhistleB-ilmoituskanavamme kautta.  Kanavan kautta myös ulkoiset sidosryhmämme voivat ilmoittaa mahdollisista epäilyksistään lainsäädännön ja eettisten toimintaohjeidemme vastaisesta toiminnasta. WhistleB: https://report.whistleb.com/berner

Berner-konsernin eettiset toimintaohjeet henkilöstölle
Berner-konserni eettiset toimintaohjeet toimittajille

 

Avoin viestintä ja sidosryhmäsuhteet

Tavoitteenamme on viestiä toiminnastamme avoimesti, oikea-aikaisesti ja sidosryhmälähtöisesti. Viestinnän periaatteinamme ovat luotettavuus, avoimuus, ymmärrettävyys ja vuorovaikutteisuus.

Verkkosivujemme lisäksi kerromme toiminnastamme  sosiaalisen median kanavissamme  Facebookissa ja Instagramissa, X:ssä sekä julkaisemalla tiedotteita. Liiketoimintayksiköillämme ja brändeillämme on omat verkkosivunsa ja sosiaalisen median kanavia.

Seuraamme maineemme kehitystä ja Berner-brändin tunnettuutta suuren yleisön keskuudessa T-Median Luottamus ja Maine -tutkimuksella sekä Dentsun Brand Tracking -tutkimuksella, joka toteutetaan useamman kerran vuodessa.

Neljän liiketoiminta-alueen yhtiössä eri sidosryhmien määrä on merkittävä. Sidosryhmien toiveet, odotukset ja esille nostamat asiat vaihtelevat luonnollisesti myös paljon. Yksi laaja aihe, joka nousee vahvasti esille useilla sidosryhmillä kaikissa liiketoimintayksiköissämme, on vastuullisuus.

Selvitämme vuosittain  henkilöstömme tyytyväisyyttä sisäisen viestinnän kanaviin ja aiheisiin. Liiketoimintayksiköissämme tehdään vuosittain yleisiä asiakastyytyväisyystutkimuksia.

Lue tarkemmin  vuosikatsauksemme vastuullisuusosiosta.

Jaa sosiaalisessa mediassa