Sidosryhmärekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Berner Oy (jäljempänä Berner) Y-tunnus: 0107011-5
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Puh. vaihde 020 791 00
Sähköpostiosoite: tietosuoja@berner.fi

2. Rekisterin nimi

Berner Oy:n sidosryhmärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 • Sidosryhmäsuhteiden ylläpito, hoito ja kehittäminen
 • Berner Oy:n liiketoiminnan kehittäminen

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lähtökohtaisesti Berner Oy:n ja rekisteröidyn välillä olevaan sidosryhmäsuhteeseen liittyvään oikeutettuun etuun. Tietojen käsittely voi perustua myös rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan Berner Oy:n sidosryhmien edustajiin liittyviä henkilö- ja yhteystietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sidosryhmätieto, esimerkiksi rekisteröidyn edustama organisaatio tai rekisteröidyn asema tai ammatti
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Mahdolliset koulutus- ja pätevyystiedot

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä Suomen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Henkilötietojen ajanmukaisuus tarkistetaan kerran vuodessa. Sidosryhmäyhteyden päätyttyä henkilötiedot poistetaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua.

8. Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään, sidosryhmäorganisaatioilta, kaupallisista rekistereistä sekä julkisista lähteistä kuten Internet-sivuilta.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada vahvistus käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan ja jos käsittelee, niin tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua.
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista.
 • Kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointiin
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty lainmukaisella tavalla

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt pääset lähettämään Henkilörekisteriasiat-lomakkeen kautta: https://www.berner.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/?form=personal-data

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietojärjestelmiin, jotka on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein kuten esimerkiksi palomuurein ja salasanoin. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ennalta määritellyt henkilöt.

Muokattu: 2.7.2018