Tuoteturvallisuus Bernerin tuotteiden lähtökohtana

Moni kuluttaja haluaa takeen siitä, että hänen käyttämänsä kosmetiikka on turvallista. Berner saa paljon kuluttajakysymyksiä esimerkiksi tuotteiden raaka- ja säilöntäaineista.

Varmistamme tuotteidemme turvallisuuden monella tapaa ja lainsäädäntö asettaa raamit kaikelle toiminnalle. Tuotekehitykseltä vaaditaan ammattitaitoa ja jatkuvaa lakimuutosten seuraamista.

Laki säätelee kosmetiikan turvallisuutta

Kosmetiikan turvallisuutta valvotaan EU:n alueella EU:n kosmetiikkalainsäädännössä. Sen edellyttämänä jokaiselle kosmetiikkatuotteelle tehdään ennen markkinoille saattamista kattava turvallisuusarviointi. Kosmetiikassa sallitut aineet ovat komission kuluttajaturvallisuusasioita käsittelevän tiedekomitean, SCCS:n, mukaan turvallisia. Jos tuotteen yksittäisen ainesosan turvallisuutta ei voida varmistaa, ainesosaa ei saa käyttää kosmetiikassa.

– Tutkimme jokaisen raaka-aineen erikseen varmistaaksemme, että se on turvallinen käyttää. Turvallisuusarvioiden tekemiseen vaaditaan sitä tekeviltä henkilöiltä pätevyysvaatimukset koko EU:n tasolla, kertoo tuotekehityskemisti Laura Martikainen.

Tuotekehitys vaatii huippuosaamista ja jatkuvaa työtä

Tuotteiden valmistuksessa on huomioitava monta asiaa, kuten tuotteiden tehokkuus ja niiden sopivuus suunnitellulle kohderyhmälle, sekä muuttuvat kuluttajien toiveet ja palautteet, joiden pohjalta reseptejä formuloidaan uudelleen.

Yritysten tehtävänä on lisäksi seurata jatkuvasti päivittyvää lainsäädäntöä. Seuraamme siis myös jo käytössä olevien raaka-aineiden turvallisuutta ja olemme esimerkiksi ennakoivasti poistaneet joitakin raaka-aineita, kuten mikromuovit kosmetiikkatuotteistamme, ennen kuin käyttöä on rajoitettu lainsäädännössä.

Miksi kosmetiikkatuotteissa tarvitaan säilöntäaineita?

Monet markkinoilla olevista kosmetiikkatuotteista tarvitsevat säilöntäaineita. Ilman niitä kosmetiikka pilaantuu melko nopeastikin, ja voi aiheuttaa jopa terveysriskin. Säilöntäaineet suojaavat tuotteita esimerkiksi bakteereilta, hiivoilta ja homeilta. On kuitenkin hyvä muistaa, että kosmetiikkaa on syytä käyttää aina käyttöohjetta sekä suositusmääriä- ja aikoja noudattaen.

– Säilöntäaineiden valitseminen kosmetiikkatuotteeseen on haastava tieteellinen prosessi, jossa tulee huomioida monia asioita kuten tehokkuus, oikea pH sekä yhteensopivuus muiden käytettyjen raaka-aineiden kanssa. Valintaan vaikuttaa myös se, onko lopputuote iholle jätettävä vai poishuuhdeltava, Martikainen kertoo.