Berner mukaan Elinkeinoelämän Keskusliiton Työ ei syrji -kampanjaan – edistämme syrjimätöntä ja kaikille avointa työkulttuuria

Berner on mukana Elinkeinoelämän Keskusliiton Työ ei syrji -kampanjassa, jonka tavoitteena on muuttaa asenteita ja vähentää syrjintää suomalaisessa työelämässä. Kampanja pyrkii herättelemään suomalaisia pohtimaan omia asenteitaan ja tekemään työelämän tasa-arvosta itsestäänselvyyden. Kampanjaan osallistumalla Berner sitoutuu edistämään syrjimätöntä työkulttuuria, ja haluaa olla osaltaan nostamassa esille työelämän ja -yhteisöjen tasa-arvon tärkeää teemaa.

–  Ihminen ja työ ovat 1800-luvulta saakka pysyneitä arvojamme. Meille se tarkoittaa sitä, että kaikki työntekijämme ovat arvokkaita ja keskenään tasa-arvoisia asemastaan tai taustoistaan riippumatta, ja heillä tulee olla samat mahdollisuudet onnistua työssään. Olemme laatineet arvopohjaiset työyhteisötaidot niin esimies-, kollega- kuin alaistaidoillekin, joita hyödynnämme perehdytyksessä ja työyhteisövalmennuksissa, sanoo Berner Oy:n henkilöstöpäällikkö Heli Rissanen.

Vaikka syrjintään liittyvän lainsäädännön ja valvonnan ajatellaan olevan Suomessa melko hyvällä tasolla, syrjintää kuitenkin esiintyy: Taloustutkimuksen aiemmin tänä vuonna toteuttamista kyselyistä selviää, että viimeisen kahden vuoden aikana 10 prosenttia suomalaisista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessa, ja seitsemän prosenttia työikäisistä ilmoittaa kokeneensa seksuaalista häirintää työssään.

– Olemme juuri uudistaneet eettiset toimintaohjeemme ja painotamme nollatoleranssia kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän osalta, kertoo viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Martina Lilius.

Mukana kampanjassa on Bernerin lisäksi erikokoisia yrityksiä eri toimialoilta. Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittautua mukaan #eisyrji -kampanjaan verkkosivuilla www.eisyrji.fi. Lisätietoja kampanjasta verkkosivuilta www.eisyrji.fi.