Markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

Berner Oy (jäljempänä Berner) Y-tunnus: 0107011-5
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Puh. vaihde 020 791 00
Sähköpostiosoite: tietosuoja@berner.fi

2. Rekisterin nimi

Berner Oy:n markkinointirekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ovat:

 • Bernerin Oy:n ja sen edustamien brändien tuotteiden ja palvelujen markkinointitoimenpiteet, mukaan lukien tiedottaminen ja ilmoitukset
 • Uutiskirjepalvelut
 • Kampanjoiden järjestäminen esimerkiksi erilaisten kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset
 • Koulutustarkoitukset

4. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, esimerkiksi rekisteröidyn antamaan sähköiseen suoramarkkinointilupaan. Rekisteröity voi myös tilata suostumuksellaan uutiskirjeitä tai osallistua kilpailuihin, joiden yhteydessä rekisteröity antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus esimerkiksi uutiskirjeen peruutuslinkin avulla tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin talletetaan seuraavia henkilötietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Tapahtumien järjestämisen yhteydessä talletetaan mahdollinen erikoisruokavalio
 • Joissain palveluissa teknistä tunnistetietoa, kuten esimerkiksi IP-osoite

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

Rekisterin henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä Suomen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysajat

Uutiskirjeiden tilauksen yhteydessä henkilötietoja säilytetään kunnes tilaaja peruuttaa tilauksensa tai tilaus lakkaa olemasta voimassa muulla tavalla. Tilauksen voimassaolon päätyttyä henkilötiedot poistetaan viimeistään 12 kuukauden kuluttua.

Kilpailuissa ja kampanjoissa kerättyjä henkilötietoja säilytetään 12 kuukautta kilpailun tai kampanjan päättymisen jälkeen.

8. Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi uutiskirjeen tilauksen tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada vahvistus käsitteleekö rekisterinpitäjä hänen henkilötietojaan ja jos käsittelee, niin tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa oikaisua
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista
 • Kieltää henkilötietojensa käsittely suoramarkkinointiin
 • Oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai muuten vastustaa käsittelyä
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan ei ole käsitelty lainmukaisella tavalla

Henkilötietoihin liittyvät pyynnöt pääset lähettämään Henkilörekisteriasiat-lomakkeen kautta: https://www.berner.fi/yhteystiedot/yhteydenotto/?form=personal-data

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietojärjestelmiin, jotka on suojattu teknisin ja organisatorisin toimenpitein kuten esimerkiksi palomuurein ja salasanoin. Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain ennalta määritellyt henkilöt.

Muokattu: 2.7.2018