Berner

Bernerin laboratoriolaitehuolto ajoharjoitteluradalla

Työkseen paljon ajavien ajotaidoilla on suurta merkitystä kun ajamisen turvallisuuteen, taloudellisuuteen ja ympäristökuormitukseen halutaan kiinnittää huomiota. Ajotaitoja voi ylläpitää asiantuntevien ohjaajien opastuksella.