Mittaamalla tietoa ja parempia tuloksia maatalouteen – laboratorio viljelijän käteen

Berner ja GrainSense luovuttivat tiistaina maailman ensimmäiset kädessä pidettävät laitteet viljanlaadun analysointiin. Uusi innovaatio antaa viljanviljelijöille ja karjankasvattajille lisämahdollisuuden hallita tuotteidensa laatua, kustannuksia ja hinnoittelua.

– Suurimman hyödyn GrainSensestä uskon saavani ennen puinteja. Mittarin avulla voi määrittää missä järjestyksessä puinnit kannattaa aloittaa. Nyt näytteiden kerääminen ja vieminen laboratorioon, sekä tuloksien odottaminen vievät aikaa puinnilta, kertoo mallasohraa ja leipävehnää viljelevä Kalle Vuori.

Mittarin avulla viljelijä voi selvittää viljan laatua suoraan pellosta. Laadukkain ja hinnaltaan arvokkain vilja puidaan ensin talteen. Myös viljaa rehuksi ostavat lihakarjankasvattajat hyötyvät mittarista. Mittarin avulla lihantuottaja voi varmistua ostavansa tarpeeksi laadukasta rehuviljaa eläimilleen.

– Laatukriteerit ovat tärkeitä kokonaisketjussa. Viljan valkuaispitoisuus vaikuttaa suoraan eläimen painoon. Mittari auttaa myös varastoinnin optimoinnissa; samanlaatuisia eriä voi yhdistää, sanoo sianlihantuottaja Guy Bosas.

Berner on mukana tuotekehitys- ja rahoituskumppanina GrainSensen laitteiden markkinoille saattamisessa sekä jakelussa.

– Olemme viimeisen vuoden aikana panostaneet merkittävästi maatalouden mittalaitteisiin ja tuoneet jo useita laitteita viljelijöiden työn tueksi. Uskomme mitatun tiedon auttavan viljelijöitä heidän tehdessään viljelyyn liittyviä päätöksiä. Mittaamalla osataan tehdä oikeat viljelytoimenpiteet oikea-aikaisesti, toteaa Bernerin osastonjohtaja Kalle Erkkola.

grainsense.com

Vasemmalla Guy Bosas, Bernerin Teemu Helkala, Kalle Vuori ja Bernerin Kalle Erkkola
Media:

Jaa sosiaalisessa mediassa