Mittaamalla tietoa ja parempia tuloksia maatalouteen

Viljelijän Berner kehittää viljelyä tukevia mittalaitteita suomalaisille viljelijöille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Uusilla, helppokäyttöisillä laitteilla voi esimerkiksi analysoida viljan laatua, mitata maaperän olosuhteita ja havainnoida ravinnepuutosta. Uudella vuokramallilla mittalaitteet saadaan yhä useamman viljelijän ulottuville. 

Teknologian kehittyminen mahdollistaa myös maataloustuotannon tehostamisen. Mittalaitteiden avulla saatavan tiedon hyödyntäminen auttaa kohdentamaan viljelytoimenpiteet oikein sadon laadun ja määrän optimoimiseksi.

– Viljelijän Berner on viimeisen vuoden aikana panostanut merkittävästi maatalouden mittalaitteisiin ja olemme tuoneet jo useita laitteita viljelijöiden työn tueksi. Uskomme mitatun tiedon auttavan viljelijöitä heidän tehdessään viljelyyn liittyviä päätöksiä. Mittaamalla osataan tehdä oikeat viljelytoimenpiteet oikea-aikaisesti, toteaa Bernerin osastonjohtaja Kalle Erkkola.

Uudet teknologiat tuovat tiedon suoraan viljelijöille

GrainSense mahdollistaa viljanlaadun analysoinnin tilatasolla, NutriNostica-mittari kertoo mangaanin puutoksen pellolla nopeasti jo ennen näkyviä oireita ja SoilScout mahdollistaa langattoman maankosteuden ja -lämpötilan mittaamisen.

Vuokramallilla mittalaitteet useamman ulottuville

Jotta mittalaitteiden hyödyt saataisiin yhä useamman ulottuville, Viljelijän Berner tarjoaa mittalaitteita käyttöön myös leasing-mallilla.

– Tarjoamme mittalaitteita kolmen tai viiden vuoden sopimuksella, joka mahdollistaa mittalaitteiden hankinnan ilman merkittävää kertainvestointia. Vuokramalli tuo merkittävää joustoa uuden teknologian käyttöönottoon, kertoo Bernerin asiakkuus- ja tuotepäällikkö Teemu Helkala.

Lisätietoja:

Osastonjohtaja Kalle Erkkola, p. 050 341 4848, kalle.erkkola@berner.fi 

Asiakkuus- ja tuotepäällikkö Teemu Helkala, p. 040 1495234, teemu.helkala@berner.fi 

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotemerkit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Viljelijän Berner on Berner Oy:n vahvasti kasvava maatalouskauppaa tekevä yksikkö. Tärkeimmät tuotealueemme ovat kasvinsuojelu, siemenet ja lannoitteet.