Berner mukana S-ryhmän ilmastokampanja Isossa Jutussa

Olemme mukana S-ryhmän kampanjassa omalla sitoumuksellamme ja ympäristöteoillamme. Iso juttu on S-ryhmän kampanja, jonka yhtenä tavoitteena on vähentää yhdessä kumppaniyritysten kanssa miljoona tonnia päästöjä vuosien 2015 ja 2030 välillä.

Keskeisiä vastuullisuustavoitteitamme on toimintamme energia- ja materiaalitehokkuuden lisääminen, ympäristövaikutusten minimoiminen ja uusien ympäristöystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Siirrymme vuoden 2018 aikana käyttämään ainoastaan uusiutuvista energialähteistä saatavaa sähköä kaikissa Suomen toimipisteissämme. Heinäveden tehtaidemme lämpöenergian tuotantoon käytetään noin 97-prosenttisesti uusiutuvista lähteistä olevaa polttoainetta.

Lue koko sitoumuksemme ja esimerkkejä teoistamme Ison Jutun sivuilta: isojuttu.fi/yritykset/berner-oy

Lisätietoja Berner Oy:n yritysvastuusta:

Viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Martina Lilius, martina.lilius@berner.fi, p. 040 727 2792