Berner mukaan YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Olemme liittyneet YK:n Global Compact -aloitteeseen, jonka myötä sitoudumme vastuullisen toimintatavan edistämiseen kaikessa toiminnassamme ja kaikissa toimintamaissamme. Liittymällä aloitteeseen, noudatamme niin strategian, kulttuurin kuin päivittäisen toimintamme osalta aloitteen kymmentä periaatetta koskien ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa. Global Compact on maailman laajin yritysaloite ja sillä on yli 9000 osallistujaa yli 135 maassa. Sen tavoitteena on kannustaa yrityksiä maailmanlaajuisesti kestävän liiketoiminnan edistämiseen. 

Vastuullisuus sidosryhmiämme kohtaan on aina ollut kiinteä osa arvojamme ja oleellinen osa toimintatapaamme, ja liittyminen yritysvastuualoitteeseen on luonteva tapa edelleen korostaa vastuullisuuden merkitystä. Olemme uudistaneet eettiset toimintaohjeemme Global Compact -periaatteita vastaaviksi, ja sitoudumme niihin niin organisaationa kuin työntekijöinä. Liittyminen tukee myös asemaamme vastuullisena, kotimaisena valmistajana ja maahantuojana, sekä kumppanina.

Lisätietoa aloitteesta: www.unglobalcompact.org.