Maria Svinhufvud on nimetty Kaupan liiton edustajajäseneksi Ympäristömerkintälautakuntaan

Bernerin innovaatioista ja laadusta vastaava osastopäällikkö Maria Svinhufvud on nimetty Kaupan liiton edustajaksi Ympäristömerkintälautakuntaan.

Ympäristömerkintälautakunnan tarkoituksena on edistää sekä Joutsenmerkin että EU-ympäristömerkin toimintaa Suomessa. Lautakunnassa on edustajia kaupan alalta, kuluttaja- ja ympäristöorganisaatioista, ammattijärjestöistä sekä viranomaistahoilta.

Ympäristömerkintälautakunta ottaa kantaa muun muassa uusien tuoteryhmien valintaan, ympäristömerkin kriteereihin, sekä kriteerien valmisteluun liittyviin keskeisiin ympäristökysymyksiin ja niitä käsitteleviin selvityksiin Suomen osalta. Ympäristömerkintälautakunnasta lisää: https://joutsenmerkki.fi/tietoa-meista/ymparistomerkintalautakunta/

Kotimaisena bränditalona ja kaupan laaja-alaisena kumppanina Berner täydentää lautakunnan asiantuntemusta vahvalla maahantuonnin ja valmistuksen osaamisellaan.