Uusi ympäristöä ja viljelijää hyödyttävä lannoitevalmiste markkinoille

Viljelijän Avena Berner on tehnyt jakelusopimuksen saksalaisen DeltaChem GmbH:n kanssa DeltaLent Active -lannoitevalmisteesta. Valmisteen avulla pystytään tehostamaan lietelannan ravinteiden hyödyntämistä sekä vähentämään merkittävästi lannan käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Tehostamisen ansiosta lisälannoituksen tarve vähenee ja sadon määrä kasvaa.

Lietelannan käyttö muodostaa merkittävän osan kotieläintilojen lannoituksesta, josta aiheutuu myös typpipäästöjä ympäristöön. Typen maassa tapahtuvien biologisten prosessien takia typpeä voi haihtua kasvihuonekaasuna toimivana typpioksiduulina ilmaan. Lisäksi nitraattityppeä voi huuhtoutua, mikä vähentää lannan arvoa typpilannoitteena ja lisää ympäristökuormitusta.

DeltaLent Active -lannoitevalmisteen avulla pystytään vähentämään merkittävästi lietelannan typen haihtumista ja huuhtoutumista. DeltaLent Activea lietelantaan sekoittamalla typpioksiduulipäästöjen määrä voi vähentyä jopa 50 prosenttia ja nitraattien huuhtoutuminen 35 prosenttia.

Viljelijä pystyy tehostamaan lietelannan lannoitusvaikutusta DeltaLent Active -valmisteen avulla ja saamaan samalla merkittäviä kustannussäästöjä lisälannoitustarpeen vähentyessä. ”DeltaLent Activen avulla lannan typpi pysyy pidempään kasveille käyttökelpoisessa muodossa ja sitä vapautuu tasaisemmin kasvien käyttöön kasvukauden aikana, jopa noin kymmen viikon ajan. Tämän vuoksi typpeä on kasvin käytettävissä tasaisemmin koko kasvukauden ajan, jonka ansiosta myös sadon määrä kasvaa keskimäärin 5–7 prosenttia perinteiseen toimintatapaan verrattuna”, toteaa Bernerin kiertotalousratkaisuista vastaava kehityspäällikkö Janne Pulkkinen.

”Haluamme olla mukana edistämässä maatalouden kiertotalousratkaisuja. Kartoitimme kesällä 2018 maatilojen näkemyksiä kiertotaloustuotteiden käyttöön liittyen. Kantar TNS:llä teettämämme tutkimuksen mukaan yli puolet viljelijöistä on kiinnostunut kierrätysravinteiden käytöstä. Tutkimustulosten innoittamina olemme tuomassa nyt muun muassa DeltaLent Activen markkinoille tehostamaan lietelannan hyödyntämistä suomalaisessa maataloudessa”, Bernerin maatalousliiketoiminnan johtaja Kalle Erkkola kertoo. 
 
DeltaLent Active on tilattavissa Viljelijän Avena Berner -verkkokaupassa tai asiantuntijamyyjiltämme, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.viljelijanberner.fi.


Lisätietoja:
Kalle Erkkola
Osastonjohtaja (Viljelijän Berner), Berner Oy

Puh: 050 341 4848
kalle.erkkola@berner.fi