Vastuullista desinfiointia, myös pandemian aikana

Mikrobit – kuten bakteerit, virukset ja hiivat – ovat tärkeä osa elinympäristöämme. Suurin osa näistä pieneliöistä on ihmisille haitattomia, merkittävä osa jopa hyödyllisiä. Esimerkiksi tietyt bakteerit ja virukset auttavat ihmisiä parantumaan vakavista sairauksista tuottamalla antibiootteja tai toimimalla virusvektoreina mm. rokotteissa ja syöpähoidoissa. Leivonnaiset puolestaan kohoavat mukavasti hiivan avulla, ja bakteerin aineenvaihdunnan avulla etanolista tuotetaan Heinäveden tehtaallamme Rajamäen väkiviinaetikkaa.

Puolustustaistelu

Osa mikrobeista voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia ihmisille; ongelma voi olla materiaalin tai elintarvikkeen pilaantuminen, pahimmillaan jopa ihmisen sairastuminen tai kuolema. Mikrobit toimivat kuten muutkin eliöt: ne lisääntyvät ja valtaavat tilaa itselleen, jos vain mahdollisuuden saavat. Ne myös kehittävät mekanismeja puolustautua ulkoisia uhkia kohtaan.

Mikrobit kehittävät resistenssiä tehokkaimmin, kun niitä vahingoitetaan, mutta ei tuhota. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, jos jättää antibioottikuurin kesken. Koetun stressireaktion seurauksena mikrobit voivat kehittää uusia ominaisuuksia, joilla selvitä niille haastavammassa ympäristössä. Ne voivat myös jakaa näitä uusia suojaavia ominaisuuksia toisille samassa ympäristössä oleskeleville lajikumppaneilleen.

Desinfiointiaineita kehitettäessä ja käytettäessä on huomioitava resistenssin muodostumisen riski. Resistenssiä muodostuu helpoiten silloin, kun desinfioivaa ainetta käytetään liian vähän tai siitä jää jäämiä ympäristöön, jolloin mikrobit vahingoittuvat, mutta eivät tuhoudu. Välttääksemme tämän on tuotteiden oltava tutkitusti tehokkaita ja niitä on käytettävä oikein.

”Keep out or kill”

Erilaiset fyysiset esteet kuten maskit ja seinämät estävät mikrobien leviämistä. Lisäksi käsien ja pintojen peseminen kuten myös soveltuva ilmanvaihto ovat tehokkaita tapoja poistaa ylimääräiset mikrobit elinympäristöstämme.

Joskus ei-haluttuja mikrobeja täytyy hallita desinfioimalla, kuten tilanteissa, joissa mikrobien mahdollisesti aiheuttama haitta on hyvin suuri tai pesumahdollisuutta ei ole. Erityisen kriittinen toiminto on terveydenhuolto. Sairaaloihin voi kulkeutua infektoituneiden ihmisten mukana monenlaisia mikrobeja, joista monet ovat terveydelle vaarallisia. Kun infektoitunut potilas on sairaalassa sisällä, on mikrobikin. Terveydenhuollossa desinfiointiaineet ovat hyvin tärkeitä niin jokaisen potilaan kuin työntekijänkin suojelussa.

Suomen terveydenhuollossa on todella korkeatasoinen hygienia. Sen lisäksi, että monesti kiireisissäkin tilanteissa toiminta edellyttää erinomaista käytännön hygieniaosaamista, myös käytettäviltä tuotteilta osataan vaatia laatua. Berner on pitkään tehnyt yhteistyötä terveydenhuollon infektioasiantuntijoiden kanssa. Alan ammattilaisilta saatavat tiedot uudenlaisista uhkaavista mikrobeista, kuten nykyinen koronavirus SARS-CoV-2 ja uudet resistenssiä kehittäneet sairaalamikrobit, ovat aina tutkimisen ja kehityksen paikka desinfiointiaineille.

Vastuullinen desinfiointi

Desinfioinnin nyrkkisääntönä voidaan pitää, että kun desinfioit, desinfioi kunnolla. On tärkeää käyttää tuotteita, jotka ovat todennetusti tehokkaita haluttuihin mikrobeihin. Jos tuote ei ole tarpeeksi tehokas tai tuotetta ei käytetä riittävästi, desinfioinnin teho ei toteudu, ja mikrobit pääsevät valtaamaan alaa desinfioinnista huolimatta. Samalla annetaan mikrobeille mahdollisuus kehittää resistenssiä.

Desinfiointi tuhoaa aina hyviäkin mikrobeja. Jokaisella ihmisellä on ihollaan oma mikrobifloora, joka suojaa kehoa. Tämä ihon normaalifloora palautuu iholle nopeasti, kun desinfioinnin vaikutus on päättynyt. Normaaliflooran hyvinvoinnin vuoksi on kuitenkin hyvä pitäytyä käsiäkin desinfioitaessa nyrkkisäännössä, että desinfiointi tehdään kunnolla silloin kun on tarve, eikä kannata käyttää jatkuvasti ns. miedosti desinfioivia aineita.

Lopuksi

Hyvä hygienia on tehokas keino sekä hillitä nykyistä pandemiaa että edistää myös toista World Health Organisation (WHO) -järjestön määrittelemää TOP 10:iin kuuluvaa tavoitetta eli nujertaa mikrobilääkeresistenssi. Hyvä hygienia, joka tarpeen mukaan saavutetaan desinfioiden, vähentää paljon infektioita ja sen myötä infektioiden hoitamiseen tarvittavien mikrobilääkkeiden määrää. Kun mikrobit eivät kohtaa usein mikrobilääkkeitä, ne eivät myöskään pääse kehittämään resistenssiä. Laadukkaiden desinfiointiaineiden oikeanlainen käyttö edistää ihmisten ja mikrobien tasapainoisen yhteiselon onnistumista. Olen iloinen, että voin työssäni Bernerillä olla osaltani mukana tämän globaalin tavoitteen ratkaisemisessa.

Toinen itseäni inspiroiva tulevaisuuden haaste olisi kehittää desinfiointiin entistä enemmän täsmäratkaisuja. Toistaiseksi haitallisia mikrobeja torjuessamme torjumme enimmäkseen näkymätöntä uhkaa. Joudumme yleensä pikaisesti päättelemään, missä paikoissa mikrobeja voisi olla ja mitä mikrobeja ne olisivat. Jos pystyisimme näkemään tai muutoin kokemaan mikrobien sijainnin ja tunnistamaan ne yhdellä vilauksella, voisimme kohdistaa täsmätoimenpiteet oikeisiin kohteisiin oikein välinein. Uskon, että joku päivä tämä on mahdollista, mutta aikataulu käytännön toteutukselle on avoin.

Maria Liljelund, tuotekehityspäällikkö, Berner Oy

 

Me berneriläiset olemme huomisen puolustajia. Toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää. Blogisarjassamme kerromme, mistä innostumme työssämme ja miten Bernerin strategia ja olemassaolomme tarkoitus eli huomisen puolustaminen näkyvät työssämme.

Media:

Jaa sosiaalisessa mediassa