Berner Oy tulee vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään tieteeseen perustuen liittymällä mukaan Science Based Targets -ilmastoaloitteiseen

Perheyhtiö Berner on liittynyt mukaan kansainväliseen Science Based Targets -ilmastoaloitteeseen (SBTi). Aloitteessa yritykset asettavat ja hyväksyttävät kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteet, joiden tulee olla Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia.

 

”Olemme sitoutuneet Yhteiset vastuumme -vastuullisuusohjelmassamme ilmasto- ja ympäristövaikutuksiemme vähentämiseen. Otamme nyt tieteeseen perustuvan askeleen ympäristövastuumme kehittämisessä edelleen SBTi-ilmastoaloitteeseen sitoutumalla”, Bernerin tuote- ja toimitusketjun johtaja Juha Starck sanoo.

Tulemme asettamaan tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet omalle toiminnallemme (Scope 1 ja 2) ja arvoketjullemme (Scope 3), niin että ne ovat Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 °C:n mukaisia. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n, mukaan globaali lämpötilan nousu voidaan vielä rajoittaa 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä esiteolliseen aikaan verrattuna, mutta se vaatii nopeita ja järeitä toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 

Energiankäytön ja logistiikan päästöjä vähennetty
”Olemme vähentäneet oman toimintamme kasvihuonekaasupäästöjä erityisesti uusiutuvan energian avulla sekä arvoketjussa siirtymällä käyttämään oman tuotannon kuljetuksissa Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta”, Bernerin laatu- ja ympäristöpäällikkö Heini Koivistoinen kertoo.

Oman tuotannon tuotteemme valmistetaan 99,9–100 %:sti uusiutuvalla energialla Heinäveden tuotantolaitoksillamme. Sähkön käytöstä syntyvät CO2-päästömme vähenivät vuonna 2019 vuositasolla 661,3 tonnia (CO2-ekv) siirtyessämme käyttämään vihreää tuulisähköä vuoden 2018 lopussa Suomen-toiminnoissamme.

Arvoketjun Scope 3 -päästöjä olemme vähentäneet siirtymällä käyttämään Heinäveden tuotantolaitosten ja Viinikkalan logistiikkakeskuksen DB Schenkerin operoimissa kuljetuksissa Neste MY Uusiutuva Diesel™ -polttoainetta 1.7.2021 alkaen. Laskennalliset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät arviolta 170 tonnilla vuodessa, mikä vastaa noin 90 prosentin vähenemää kyseisen kuljetusreitin kokonaispäästöissä.

Bernerin SBTi-sitoumus koskee Bernerin 100 %:sti omistavia yrityksiä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Baltiassa. Kokonaispäästöistämme iso osa muodostuu arvoketjun Scope 3 -päästöistä, kuten raaka-aineista ja logistiikasta. ”Jatkamme nykytilan selvitystyötämme näiden osalta pystyäksemme asettamaan ja saamaan hyväksyntä vähennystavoitteillemme kahden vuoden kuluessa”, Heini Koivistoinen jatkaa.  
.

Science Based Targets -ilmastoaloitteesta
Science Based Targets -ilmastoaloitteessa ovat mukana yritysten ilmastotoimia ja -raportointia tutkiva CDP, YK:n Global Compact aloite (UNGC), Maailman luonnonvarain instituutti (WRI) sekä Maailman luonnonsäätiö (WWF).

Yritysten asettamia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pidetään tieteeseen perustuvina, jos ne vastaavat toimia, joita ajankohtaisen ilmastotieteen mukaan on toteutettava Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi – eli ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi selvästi alle 2 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna ja pyrkimyksenä rajoittaa lämpeneminen 1,5 asteeseen.  Lisätietoja www.sciencebasedtargets.org

Bernerin vastuullisuussitoumukset ja jäsenyydet
Berner on sitoutunut aikaisemmin YK:n Global Compact yritysvastuualoitteeseen sekä kemianteollisuuden kansainväliseen Responsible Care -vastuullisuusohjelmaan.  CDP:lle olemme raportoineet 3 vuoden ajan toimintamme päästöistä. Berner on jäsen myös Amfori BSCI:ssä,  ja olemme juuri liittyneet mukaan myös Amfori BEPiin, jonka tavoitteena on globaalien hankintaketjujen ympäristövastuun varmistaminen ja kehittäminen. 
 

Lisätietoja:
Maria Nymander, viestintä- ja vastuullisuuspäällikkö, Berner Oy
Puh 044 3352579
maria.nymander@berner.fi