Ukrainan kriisin vaikutukset Berner Oy:n toimintaan

Päivitys 15.9.2022 alla olevaan maaliskuun tiedotteeseen:

Viljelijän Berner: Bernerin 100 % omistuksessa oleva tytäryhtiö Belor Agro Oy lopetti ostot Venäjältä välittömästi sodan käynnistyttyä. Joitakin ennakkoon maksettuja toimituksia tuli rajan yli vielä maaliskuussa 2022, jonka jälkeen meille ei ole tullut lannoitteita Venäjältä.

Etsimme vaihtoehtoisia lannoitetoimittajia aktiivisesti kevään 2022 aikana, ja olemmekin onnistuneet löytämään uusia korvaavia lannoitevalmistajia. Lannoitteet tulevat Bernerille nyt pääsääntöisesti EU:n alueelta ja pieniä määriä EU:n ulkopuolelta, esim. Iso-Britanniasta. Haastavasta tilanteesta huolimatta, olemme onnistuneet tarjoamaan viljelijäasiakkaillemme laajan lannoitevalikoiman kevään 2023 tarpeisiin.

Teollisuuden Berner –liiketoimintayksikkömme prosessi venäläisten huoltovarmuutemme kannalta tärkeiden raaka-aineiden korvaamiseksi on edennyt. Olemme pystyneet korvaamaan venäläisiä raaka-aineita lähinnä EU:n ulkopuolisilla raaka-aineilla. Lisäksi jotkut asiakkaamme ovat itse löytäneet korvaavia raaka-aineiden toimittajia tai ovat pystyneet korvaamaan venäläistä alkuperää olevia raaka-aineita kokonaan toisilla tuotteilla. Jatkamme työtämme korvaavien raaka-aineiden etsimeksi.

Kuluttajatuotteiden lisäksi, Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikkömme on vienyt Venäjälle muutamia suomalaisen kemianteollisuuden tuotteita. Vienti loppui huhtikuussa 2022 etukäteen maksettujen tilausten toimituksiin.

Berner-konserniin kuuluva Chemigate Oy vienyt länsi-Venäjälle paperi- ja kartonkiteollisuudelle modifioituja tärkkelyksiä. Sodan alkaessa yhtiöllä oli merkittävä määrä saamisia venäläisiltä asiakkailta ja vienti loppui kesäkuussa 2022.

************

11.3. 2022 

Tuomitsemme jyrkästi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja seuraamme järkyttyneinä ja surullisina tilanteen kehittymistä. Ajatuksemme ovat Ukrainan kansan keskuudessa, ja toivomme tilanteelle nopeaa, rauhanomaista ratkaisua.

Olemme lopettaneet kuluttajatuotteidemme viennin Venäjälle perjantaina 25.2.2022. Veimme maahan muun muassa LV-brändimme tuotteita.

Viljelijän Berner
-liiketoimintayksikkömme osalta Ukrainan kriisi vaikuttaa eniten lannoitteisiin, joiden raaka-aineita on tullut Venäjältä. Niin Suomessa kuin muualla Euroopassa suurin osa peltolannoitevalmistuksesta on joko suoraan tai välillisesti sidoksissa Venäjän lannoiteraaka-aineisiin tai maakaasuun, jonka avulla lannoitteita valmistetaan. Etsimme parhaillaan vaihtoehtoisia raaka-aineita korvaamaan venäläistä alkuperää olevia tuotteita ruoantuotannon varmistamiseksi ja siinä lannoitteilla on merkittävä rooli niin Suomessa kuin muualla Euroopassa.

Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikkömme
maahantuo muutamia venäläistä alkuperää olevia raaka-aineita. Lopetamme venäläistä alkuperää olevien raaka-aineiden maahantuonnin mahdollisimman pian huomioiden kuitenkin kotimaisen huoltovarmuuden kannalta kriittiset toimialat ja kotimaisen teollisuuden toimintakyvyn varmistamisen kriisitilanteessa. Tällaisia toimialoja ovat esimerkiksi rehu- ja elintarviketeollisuus, energian tuotanto ja kunnallinen jäteveden puhdistus. Etsimme parhaillaan vaihtoehtoisia toimittajia Venäjän ulkopuolelta korvaamaan venäläistä alkuperää olevia raaka-aineita.

Olemme omalta osaltamme halunneet auttaa Ukrainan järkyttävän sodan takia kärsimään joutuneita.  Olemme lahjoittaneet 100 000 euroa UNICEFille Ukrainan lasten ja perheiden auttamiseen ja kannustamme myös muita yrityksiä auttamaan.  UNICEF-lahjoituksemme lisäksi olemme lahjoittaneet useita lavoja Ukrainan suurlähetystön toimittaman tarvelistan mukaisia kriittisiä terveydenhuollon tuotteita sekä noin 50 000 euron arvosta pääasiassa Bernerin omia tuotteita, kuten hygieniatuotteita, lastentarvikkeita ja kumisaappaita.