Berner-konsernin liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat yli 70 prosenttia vuonna 2022

Perheyhtiö Bernerin 139. toimintavuosi oli todellinen kasvun vuosi. Vahvan kasvun taustalla on yrityskauppojen lisäksi orgaaninen myynnin kasvu kaikilla neljällä liiketoiminta-alueella.  

Konsernin liikevoitto kasvoi 75 prosenttia 40,6 miljoonaan euroon liikevaihdon kasvaessa 717,5 miljoonaan euroon (72 %:n kasvu).  Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät vahvalla tasolla myös vuonna 2022 omavaraisuusasteen ollessa 41,4 prosenttia. Sijoitetulle pääomalle kertyi tuottoa 16,3 prosenttia (11,3 % vuonna 2021).

”Olemme ottaneet yhtiönä merkittävän kasvuloikan viimeisten kahden vuoden aikana niin yrityskauppojen kuin orgaanisen kasvun ansiosta, ja niin liikevaihto kuin liikevoitto ovat kasvun myötä enemmän kuin kaksinkertaistuneet. Tulemme tavoittelemaan vahvaa kasvua ja kansainvälistymistä myös tulevaisuudessa, Berner Oy:n toimitusjohtaja Antti Korpiniemi sanoo.
 

Yrityskaupat jatkuivat

Berner vahvistui viime vuonna neljällä yrityskaupalla. Maa­talousliiketoimintamme kasvoi ja monipuolistui entisestään Apetit Oyj:n viljakauppaliiketoi­minnan ostolla. Kasvintuotannon tuotantopa­noskaupassa vahvistimme asemiamme Turun ja Loimaan alueella. Bernerin rooli kasvoi myös suomalaisessa perunatärkkelyksen tuotantoketjussa tytäryhtiömme Chemigate Oy:n ostaessa äänienemmistön Suomen johtavasta tärkkelysperunatuotteita valmistavasta Finnamyl-konsernista. Berneriin kuuluu nyt myös ruotsalainen laboratoriolaitteiden jakelija ClaraLab AB. Vuosien 2021–2022 aikana Berner on tehnyt yhteensä 10 yrityskauppaa ja henkilöstön määrä on kasvanut 850:een.

”Tekemämme yrityskaupat vahvistavat merkittävästi kaikkia neljää liiketoiminta-aluettamme. Uskon, että lopputuloksena on entistä paremmin kaikkia asiakkaitamme palvelevat kokonaisuudet, joiden perustana ovat erittäin monipuoliset ja laaduk­kaat valikoimat, jotka tekevät meistä ainutlaatuisen laajan asiakkaidemme palvelijan”, Korpiniemi sanoo.

Toimintaympäristön haasteellisuus

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vaikutti toimintaamme erityisesti teollisuuden ja maatalouden raaka-ainehankinnoissa. Aloimme välittömästi etsimään korvaavia raaka-ainetoimittajia venäläisten tilalle ja löysimme vuoden aikana uusia toimittajia niin lannoitteille kuin teollisuuden raaka-aineille.  Sodan vaikutukset heijastuivat vuoden aikana kaikilla liiketoimin­ta-alueilla raaka-aineiden, pakkausmateri­aalien ja logistiikan kasvaneina kustannuksina.

Kiertotaloutta edistämässä

Vastuullisuuden kehitystyössä korostui viime vuonna vahvasti kiertotalous erityisesti teollisuuden ja maatalouden liiketoiminta-alu­eillamme. Akkukemikaalitehtaan tuotannossa sivutuotteena syntyvä ammoniumsulfaatti, jonka jakelusta vastaamme, on vastannut myös lannoitteiden raaka-ainepulaan tuoden lisäksi lannoitukseen kustannustehokkaan vaihtoehdon.

Osallistuimme viime vuonna toista kertaa vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti arvioivaan EcoVadis-arviointiin. Saavutimme vastuul­lisuustyöstämme parhaan Platinum-tason, joka tarkoittaa, että olemme parhaan 1 %:n joukossa arvioitavista yrityksistä. Arviointi on voimassa aina vuoden kerrallaan.

 

Linkki vuoden 2022 vuosikatsaukseen: https://www.berner.fi/wp-content/uploads/2023/04/berner_vuosikatsaus_2022.pdf
 

Lisätietoja:

Antti Korpiniemi
toimitusjohtaja
Berner Oy
Puh: 050 551 3720

Berner Oy on vuonna 1883 perustettu kasvava ja kansainvälistyvä suomalainen neljän liiketoiminta-alueen perheyritys, jonka laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset tuotteet ovat kiinteä osa suomalaista arkea. Pääkonttorimme, tutkimus- ja kehitysyksikkömme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Baltiassa. Konsernimme liikevaihto vuonna 2022 oli 717,5 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee 850 henkilöä. Vastuullisilla toimintatavoilla on Bernerillä pitkät perinteet ja vastuullisuus kiteytyy vahvasti myös kaiken tekemisemme ytimeen eli huomisen puolustamiseen – toimimme niin, että meillä kaikilla on vielä 100 vuodenkin päästä hyvä olla ja elää #huomisenpuolustaja. Lisätietoja: berner.fi