Berner on valinnut strategiset mainostoimistokumppaninsa

Berner on valinnut neljä strategista mainostoimistokumppaniaan. Valinta toteutettiin kilpailutuksen kautta, jossa painotettiin erityisesti monipuolisuutta, kansainvälisyyden mahdollisuuksia, toimivia prosesseja sekä luovuuden, uusien digitaalisten ratkaisujen sekä tekoälyn roolia markkinointiviestinnässä. Kumppaneiksi valittiin Sherpa, LM Someco, Miltton ja Grundlage.

Berner on valinnut strategiset mainostoimistokumppaninsa. Mainostoimistokumppanien valinta toteutettiin kilpailutuksen kautta ja kumppaneiden valinnan taustalla oli tarve varmistaa, että brändiviestintä kehittyy ja että Bernerin brändi, vastuullisuus ja kansainvälisyys näkyvät laadukkaasti eri sidosryhmille. Samalla oli tarve tiivistää verkostoa entisestään.

”Haemme pitkäaikaisia kumppanuuksia, joissa odotamme molemminpuolista sitoutumista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluamme tehdä tehokasta ja vaikuttavaa markkinointia, joka sisältää myös jatkuvuutta. Strategisten mainostoimistokumppaneiden kanssa näiden toteuttaminen on luonnollista ja mutkatonta”, Bernerin markkinointijohtaja Satu Laakso kertoo.

Kilpailutus aloitettiin keväällä 2023 ja prosessi kesti muutaman kuukauden. Mainostoimistoille annettiin briiffi, jonka lopputulosta tarkasteltiin mm. prosessien ja toimintamallien sekä mittareiden kautta.

”Pyysimme kilpailutukseen osallistuneita toimistoja ottamaan kantaa mm. järjestelmiin, prosesseihin ja toimintamalleihin sekä esittämään miten esimerkkibrändin kehitystyö strategisesti purettaisiin. Luovuus oli tietysti tärkeässä roolissa ja sitä tarkastelimme referenssien kautta. Koska Bernerillä on yritysbrändin lisäksi kymmeniä kuluttajapuolen brändejä sekä kategorioita ja lisäksi kolme liiketoiminta-aluetta b2b-puolella, meillä oli tarve löytää useampi kumppani”, Laakso kertoo.

Neljä kumppania: Sherpa, LM Someco, Miltton ja Grundlage

Valintaprosessissa korostui myös kumppaneiden monipuolisuus ja intohimo brändien kehittämiseen.

”Valitut toimistot ovat tunnettuja osaamisestaan brändistrategiasta aina mainontaan asti, tarjoten syvällistä asiantuntemusta brändin asemoinnista markkinasegmentillään, brändinhallinnasta sekä kaupallisesta, innovatiivisesta ja tehokkaasta monikanavaisesta mainonnan tekemisestä. Nämä kumppanuudet tukevat tavoitettamme vahvistaa brändien ja liiketoimintojen asemaa markkinoilla, tarjoten samalla entistä parempaa palvelua ja arvoa asiakkaille ja kuluttajille. Odotamme innolla yhteistyön alkamista ja uusien innovatiivisten ratkaisujen löytämistä yhdessä”, Bernerin kuluttajatuotteiden Senior Brand Manager Sanni Väinölä kuvailee.

Valituksi tulleen Sherpan toimitusjohtaja Elina Bono on innoissaan Bernerin laajasta brändivalikoimasta, joka antaa paljon mahdollisuuksia luovuudelle.

”Ensimmäiset yhteistyöprojektit ikonisten brändien kanssa ovat jo täydessä vauhdissa. Bernerin kasvutavoitteet, kunnianhimo ja vastuullinen tapa toimia näkyvät kaikessa. Valinta heidän toimistopooliinsa yhdessä muiden huipputoimistojen kanssa on meille ilo ja kunnia. Teemme kaikkemme asiakkaidemme menestyksen eteen”, Sherpan toimitusjohtaja Elina Bono kertoo.

LM Somecon asiakkuusjohtaja Mathias Lampenius ja luova johtaja Nazzareno Sifo kuvailevat kilpailutusprosessia kattavaksi ja haastavaksi.

“Olemmekin innostuneita ja ylpeitä voidessamme olla yksi Bernerin strategisista mainostoimistokumppaneista, varsinkin kun luova kumppanuus on tärkein palvelulupauksemme. Tämä tarkoittaa yhteistyötä, jossa ajatukset syntyvät ja kehittyvät vapaasti ja rohkeasti yhden toimintaa ohjaavan idean ympärille niin, että meidän 40-vuotinen kokemuksemme ja Bernerin 140-vuotinen asiantuntemus yhdistyvät saumattomasti täysin uudenlaisiksi brändikokemuksiksi”, Lampenius ja Sifo kommentoivat.

Milttonin asiakkuusjohtaja Hanna Laakkonen kertoo Milttonin odottavan innolla Bernerin kasvun tukemista erityisesti luovalla, yhteiskunnallisella ja monikanavaisella markkinointiviestinnällä.

“Meille Milttonissa on kunnia olla osa Bernerin työtä Huomisen puolustajana. Olemme jo useamman vuoden tehneet Berner-konsernibrändille mainontaa, markkinointiviestintää ja viestintää sekä kuluttajabrändeille PR:ää”, Laakkonen kertoo.

Grundlagen Creative Director Mari Tauler kiittää Bernerin kilpailutustiimiä hyvin mietitystä kokonaisuudesta.

Vaatimusmäärittelyihin oli kirjattu paljon asioita toimintatavoista ja prosesseista, jotka olivat ehkä jääneet aikaisemmin näin selkeästi muotoilematta. On mahtavaa olla upeassa seurassa muiden valittujen toimistojen kanssa. Berner eri brändeineen on ollut yhteistyökumppanimme jo kohta vuosikymmenen, joten on upeaa tulla valituksi keskitetyksi kumppaniksi nyt myös koko konsernitasolla. Osaamisemme strategisessa brändien kaupallisessa muotoilussa ja niiden jalkautuksessa sekä mittaamisessa palvelee omalta osaltaan mitä parhaiten Bernerin värikästä brändiportfoliota”, Tauler iloitsee.

Lisätiedot

Satu Laakso
Markkinointijohtaja
Berner Oy

puh. 0408283684
email. satu.laakso@berner.fi