Expert AI Talent Leasing -palvelulla vauhditetaan tekoälyn käyttöönottoa tietotyössä. Berner hakee Sherpan uudella palvelulla lisätehoja liiketoimintaan.

Berner Oy ja Sherpa käynnistävät yhteistyöhankkeen generatiivisen tekoälyn hyödyntämisestä tietotyössä. Sherpan uusi palvelu ”Expert AI Talent Leasing” tarjoaa generatiivisen tekoälyn asiantuntijan kolmeksi kuukaudeksi osaksi Bernerin omaa organisaatiota.

Berner on edelläkävijäyrityksenä jo nyt hyvässä vauhdissa tekoälyn hyödyntämisessä, ja uuden yhteistyön odotetaan synnyttävän uusia merkittäviä tuottavuusloikkia, kun generatiivinen tekoäly integroidaan osaksi perinteisiä työprosesseja. Useiden tutkimusten mukaan tekoäly voi mullistaa työtehtäviä monilla aloilla. Berner ja Sherpa haluavat olla tämän muutoksen kärjessä.

Rajanveto asiakkaan ja toimiston roolien ja vastuiden välillä hälvenee, ja Sherpan asiantuntijuus generatiivisessa tekoälyssä saadaan vietyä nopeasti asiakkaan arkeen käytännön tasolle.

”Tämän yhteistyön tavoitteena on valmistaa meidät uuteen aikakauteen, jossa ihmisen ainutlaatuisella luovuudella ja koneen tehokkuudella saavutetaan etuja, kuten ajallisia ja rahallisia säästöjä ja laadun parantamista. Tavoitteena on myös madaltaa kynnystä kokeiluun ja käyttöönottoon sekä tuoda tekoäly lähelle jokaista tietotyöläistä. Tekoäly mahdollistaa esim. analyysien, laadukkaiden kuvien ja tekstien sekä vaikuttavien esitysten luomisen entistä tehokkaammin. Expert AI Talent Leasing tulee juuri oikeaan aikaan avuksi tekoälyn jalkauttamisessa Bernerille. Yhteistyön tavoitteena on viedä meidät seuraavalle tasolle generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä työssä”, sanoo Bernerin markkinointijohtaja Satu Laakso.

Bernerille on perustettu jo oma tekoälytiimi, maturiteettia ja tarvetta on selvitetty tutkimuksella henkilöstön keskuudessa, yli 90 henkeä eri puolilta yritystä on valjastettu tekoälyn jalkauttamiseen arkeen, useita hankkeita on jo käynnissä, ja johtoryhmä tukee ja on innostunut aiheesta.

”Sherpa tunnetaan osaamisestamme brändi- ja markkinointityössä. Generatiivinen tekoäly on kuitenkin jo nyt mahdollistanut paljon erilaisia toimeksiantoja ylimmän johdon konsultaatiosta sisustussuunnitteluun. Tämä pilotti vie myös meitä jälleen eteenpäin. Supernopean muutoksen aikana yhdessä asiakkaidemme kanssa kehittyminen ja kehittäminen on nähdäkseni ainoa mahdollisuus menestyä luovalla alalla tulevaisuudessa”, kertoo Sherpan toimitusjohtaja Elina Bono.

Uudenlainen yhteistyömalli merkitsee merkittävää askelta kohti tekoälyn täysimittaista hyödyntämistä liiketoiminnassa. Bernerin ja Sherpan yhteistyöhanke voi onnistuessaan asettaa uuden standardin sille, miten yritykset voivat yhdessä menestyä tulevaisuuden työelämän haasteissa. Tehoja haetaan liiketoiminnan eri osa-alueille kuten myyntiin, asiakaspalveluun, analytiikkaan, tuotekehitykseen ja markkinointiin. ChatGPT:n auttava käyttö on helppoa, mutta saadakseen siitä kaiken irti pitää ymmärtää taustoja ja tapoja tehostaa prompteja/kyselyitä. Tekoäly taas ei ole yhtä kuin ChatGPT, vaan tietotyössä tulisi käyttää useita eri osa-alueita. Jotkut niistä ovat hyvin teknisiä ja vaativat paljon koulutusta, jotta niistä saadaan hyödyt irti. Ennen kaikkea kyse on systemaattisista toimintatavan muutoksista. Berner ja Sherpa uskovat, että nopein tapa muuttaa koko organisaation tapaa toimia on tuoda muutos uuden roolin kautta yritykseen. Vain näin voidaan varmistaa, että uusia ajatuksia, aloitteita ja ajatusmalleja syntyy puolin ja toisin paljon ja jatkuvasti.

Lisätietoja:

Berner Oy
Satu Laakso
markkinointijohtaja
satu.laakso@berner.fi.
puh: 040 828 3684


Sherpa
Elina Bono
toimitusjohtaja
elina.bono@sherpa.fi
puh: 040-7460427

Media:

Jaa sosiaalisessa mediassa