BERNER-KONSERNILLA KOHTUULLINEN VUOSI 2023 TOIMINTAYMPÄRISTÖN HAASTEISTA HUOLIMATTA

Toimintaympäristön haasteellisuus jatkui edelleen ja se vaikutti myös Berner-konsernin liikevaihdon ja liikevoiton kehitykseen vuonna 2023. Konsernin myyntivolyymit nousivat, mutta liikevaihto laski. 140 vuotta täyttäneen yhtiön vastuullisuustyön keskiössä oli päästövähennystavoitteiden asettaminen Science Based Targets -ilmastoaloitteessa.

Berner-konsernin liikevaihto laski 705 miljoonaan euroon vuonna 2023 (717,5 milj. € vuonna 2022). Liikevoittomme laski puolestaan 29,5 miljoonaan euroon edellisvuoden ennätystasolta (40,6 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuus ja maksuvalmius vahvistuivat vuonna 2023 omavaraisuusasteen ollessa 44,9 prosenttia (41,4 %). Sijoitetulle pääomalle kertyi tuottoa 12,4 prosenttia (16,3 %).

”Liikevaihdollisesti suurimmalla toimialallamme, maataloudessa, viljan ja lannoitteiden markkinahintojen lasku vuoden 2022 ennätystasosta vaikutti liikevaihdon kehitykseen volyymin kasvusta huolimatta. Teollisuuden liiketoiminta-alaamme haastoivat puolestaan markkinahintojen rajut vaihtelut vuoden aikana sekä kysynnän lasku eri teollisuudenaloilla, kuten metsäteollisuudessa ja rakennusteollisuudessa”, Berner Oy:n toimitusjohtaja Antti Korpiniemi kertoo.

Kuluttajien kulutusinnokkuutta ja investointeja hidastuttivat taas muun muassa korkea hinta- ja korkotaso. Haasteista huolimatta liikevaihto kasvoi niin teollisuudessa kuin kuluttajatuotteissa.

”Vuodet 2021 ja 2022 olivat vahvan kasvun vuosia konsernissamme, kun toteutimme peräti 10 yrityskauppaa. Vuonna 2023 keskityimme hankittujen yritysten integrointiin Berneriin, uusien kasvuhankkeiden etsimiseen, konsernin sisäisten synergioiden tunnistamiseen ja prosessiemme hiomiseen”, Korpiniemi jatkaa.


Päivitimme strategiaamme
Päivitimme viime vuonna myös strategisia prioriteettejamme ja strategiakaudella 2023–2025 toimintamme painopisteinä ovat kasvun johtaminen, asiakasarvon kasvattaminen, kilpailukyvyn vahvistaminen sekä vahva brändi- ja työnantajamielikuva. Bernerin monialaisuuteen pohjautuva strategia tähtää kaikkien neljän liiketoiminta-alueen kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

Päästövähennystatavoitteiden asettaminen Science Based Targets -ilmastoaloitteessa vastuullisuustyön ytimessä 
Vastuullisuutemme kehittämisen ytimessä oli viime vuonna työ päästövähennystavoitteiden asettamiseksi Science Based Targets -ilmastoaloitteessa. Työskentelimme laajalla joukolla koko konsernissa hiilitiekartan rakentamiseksi vuoteen 2030 saakka ja jätimme tavoitteemme SBTi:n hyväksyttäväksi tammikuussa 2024. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen tulee vaatimaan merkittäviä investointeja ja yhteistyötä koko arvoketjussa, mihin olemme vahvasti sitoutuneet.

Otimme vastuullisuustyössämme myös toisen ison kehitysaskeleen, kun aloitimme vastuullisuusohjelmamme mukaisesti luonnon monimuotoisuuteen liittyvän pilottiprojektin loppuvuonna.

Osallistuimme viime vuonna kolmatta kertaa vastuullisuutta kokonaisvaltaisesti arvioivaan EcoVadis-arviointiin. Uusimme parhaan Platinum-tason, joka tarkoittaa, että olemme parhaan 1 %:n joukossa arvioitavista yrityksistä. Arviointi on voimassa aina vuoden kerrallaan.

Lisätietoja:
Antti Korpiniemi
toimitusjohtaja
Berner Oy
Puh: 050 551 3720

Media:

Jaa sosiaalisessa mediassa