TEOLLISUUDEN BERNERIN ASIAKASTYY­TY­VÄI­SYYS­TUT­KI­MUKSEN TULOKSET ROHKAISEVIA – TOIMITUSVARMA LUOTTOKUMP­PANI JA HUIKEA NPS-LUKU

Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikkömme asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittavat, että Teollisuuden Berner on onnistunut vahvistamaan asemaansa luotettavana, toimitusvarmana ja asiakaspalveluhenkisenä yhteistyökumppanina asiakkaidensa keskuudessa.

Asiakaskokemuksen kasvattaminen on yksi Bernerin strategisista prioriteeteista ja tämän parissa on Teollisuuden Bernerillä työskennelty myös aktiivisesti.

”Asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset ovat rohkaisevia ja kertovat siitä, että olemme panostaneet oikeisiin asioihin. Pitkät kumppanuudet asiakkaidemme kanssa ovat meille äärimmäisen tärkeitä, joten työ asiakaskokemuksen kehittämisen parissa jatkuu”, Mika Pirhonen, Teollisuuden Bernerin liiketoimintajohtaja kertoo.

TUTKIMUKSEN KESKEISET TULOKSET

 • Yhteistyökumppanina arviointi – toimitusvarma ja asiakaspalveluhenkinen
  Asiakkaat kokivat Teollisuuden Bernerin luotettavana ja nopeana yhteistyökumppanina.
 • Yhteyshenkilöiden arviointi – kiitettävä 9
  Asiakkaat arvioivat 14 yhteyshenkilöämme kouluarvosanoin, ja tässä keskiluvuksi saatiin 9 eli kiitettävä.
 • NPS-luku – erittäin hyvä 68
  Teollisuuden Bernerin Net Promoter Score (NPS) oli erittäin hyvä 68 (-100–100 välillä). Kansainvälisesti käytetyllä NPS-mittarilla mitataan asiakkaiden halukkuutta suositella yritystä eteenpäin.
 • Toiminnan ja palvelun arviointi – vahvuuksina toimitusvarmuus, toimitusten virheettömyys ja toimitusdokumentaation oikeellisuus
  Teollisuuden Bernerin toiminta ja palvelu saivat kiitettävän arvosanan 8,9 seitsemän tekijän suhteen.
 • Kehitysalueet – hinnoittelu ja proaktiivisuus
  Vaikka tulokset olivat kauttaaltaan positiivisia, muutamat asiakkaat mainitsivat hinnoittelun ja proaktiivisuuden viestinnässä kehityskohteina. Asiakkaat toivoivat lisää tietoa Bernerin digitaalisista palveluista, kehitysideoista, vastuullisuustoimista sekä kestävän kehityksen ratkaisuista.Valtaosa vastaajista (78 %) arvioi yhteistyön pysyvän ennallaan, ja 17 % uskoo sen lisääntyvän hieman. ”Kiitos näistä tuloksista kuuluu upealle tiimillemme. Tämä on tulosta säntillisestä ja asiakkaat jatkuvasti huomioivasta toiminnasta”, Mika Pirhonen jatkaa.

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN?

Tulosten läpikäynti on aloitettu Teollisuuden Bernerin myyntisegmenteissä ja tulokset kehitysehdotuksineen on otettu ja tullaan ottamaan huomioon käynti- sekä toimintasuunnitelmissa.

Teollisuuden Berner tulee jatkossakin panostamaan kilpailukykyisiin tuotteisiin sekä aktiiviseen kanssakäymiseen yhteistyökumppaneidensa kanssa. Asiakkaisiin, jotka nostivat esille välitöntä reagointia vaatinutta palautetta, ollaan oltu yhteydessä jo kyselyn aikana.

TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Tutkimus toteutettiin ulkopuolisen kumppanin toteuttamana haastattelututkimuksena. Vastaajat edustivat monipuolisesti eri toimialoja, kuten elintarviketeollisuutta, energia- ja akkuteollisuutta sekä kemian teollisuutta ja infraa. Vastausprosentiksi muodostui 70 %.

KIITOS –MIELIPITEI­TÄ arvostetaan

Lämmin kiitos kaikille tutkimukseen osallistuneille! Teollisuuden Berner on sitoutunut jatkuvaan toimintansa parantamiseen ja kehittämiseen ja on kiitollinen kaikista kehitysehdotuksista ja palautteista jatkossakin osana jokapäiväistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa.